Ajax-loader

Richard Rhodes könyvei a rukkolán


Richard Rhodes - Halálos ​lakomák
Ott ​rejtőzködik a fogyasztásra szánt húsban. Annak az embernek az agyában, aki ilyen húst eszik, a láthatatlan gyilkos - évek, sőt évtizedek múltán lyukakat rág, az áldozat tántorog, összeesik, gondolkodása megbénul. A betegség száz százalékban halálos.` A kitűnően megírt, lebilincselő történetben a Pulitzer-díjas szerző megismerteti az olvasót azzal az úttal, amelyet a kutatók egy új, titokzatos betegségcsoport felkutatása során bejártak. A betegség egyik fajtája az ún. kergermarhakór, másik variánsa az ember Creutzfeldt-Jakob-betegsége. Kezdve egy új-guineai, alig néhány évtizeddel korábbi kannibállakomával, amely minden résztvevőt megölt. Rhodes bemutatja, hogy ez a halálos betegségcsoport miként terjed fokozatosan a világban.

Richard Rhodes - A ​halál mesterei
Kiemelkedő ​munka a holokauszt történetéről Az atombomba születése című Pulitzer-díjas könyv írójától Richard Rhodes A halál mestereiben elsőként tárja fel teljes mértékben azt, hogy milyen szerepet játszottak az Einsatzgruppék, a II. világháború elején Lengyelországban és a Szovjetunióban a Himmler SS-e által létrehozott hivatásos gyilkolóosztagok. A szerző bemutatja, hogyan használták fel ezeket, miközben a nácik két különböző tervet is készítettek arra, hogyan végezzenek a megsemmisítésre ítélt civil lakossággal. Az 1941 júliusában elindított első terv a kelet-európai zsidókat adta az Einsatzgruppék kezére, amelyek 1941 és 1943 között 1,5 millió férfit, nőt és gyermeket lőttek le és temettek el tömegsírokban, például Babi Jarnál – s ezeket a tömeggyilkosságokat mindeddig alábecsülték vagy figyelmen kívül hagyták a holokauszt történetének kutatói. Rhodes dokumentálja a program megszervezését és végrehajtását, és bemutatja azokat a szakembereket – közgazdászokat, építészeket, ügyvédeket –, akik a programot vezették és működtették, illetve a „közönséges végrehajtókat”, akik a tényleges gyilkolás nagy részét elvégezték.

Richard Rhodes - Why ​They Kill
Richard ​Rhodes, Pulitzer Prize-winning author of The Making of the Atomic Bomb, brings his inimitable vision, exhaustive research, and mesmerizing prose to this timely book that dissects violence and offers new solutions to the age old problem of why people kill. Lonnie Athens was raised by a brutally domineering father. Defying all odds, Athens became a groundbreaking criminologist who turned his scholar's eye to the problem of why people become violent. After a decade of interviewing several hundred violent convicts--men and women of varied background and ethnicity, he discovered "violentization," the four-stage process by which almost any human being can evolve into someone who will assault, rape, or murder another human being. Why They Kill is a riveting biography of Athens and a judicious critique of his seminal work, as well as an unflinching investigation into the history of violence.

Richard Rhodes - Az ​atombomba története
„Nagy ​ívű és lenyűgöző történet. Minden szereplője vibrálóan eleven emberként áll előttünk a maga tudásával, lelkiismeretével, elbizakodottságával vagy kétségeivel.” San Francisco Chronicle _Az atombomba története_ még ma, huszonöt évvel első megjelenése után is a legteljesebb forrás-munka, amely hallatlan részletességgel ismerteti az atomban rejtőző roppant energiák mintegy száz évvel ezelőtti felfedezésétől az első atombombák Japán elleni bevetéséig vezető eseményeket. A történelem nagy felfedezései közül nem sok jutott el ilyen gyorsasággal a végső kibontakozásig, s olyan sem igen akad, amelyet ennyire félreértettek vagy félreismertek volna az emberek. Az atomenergia felszabadításával kapcsolatos első elméleti fejtegetéseket alig több mint huszonöt év választja el az első kísérleti atombomba, a _Trinity_ vakító felvillanásától. Ami kezdetben pusztán izgalmas elméleti fizikai problémának tűnt, káprázatos gyorsasággal öltött testet a Manhattan-tervben, majd hamarosan az atombombában. Az addig elefántcsonttornyaikban élő tudós kutatók, akiknek nevét korábban szinte csak a kollégáik ismerték – Szilárd Leó, Teller Ede, Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Lise Meitner, Enrico Fermi, Ernest O. Lawrence vagy Neumann János – hirtelen a rivaldafényben találták magukat. Richard Rhodes pontosan, szakavatottan és nagy megelevenítő erővel tárja elénk az emberiség legfélelmetesebb felfedezésének történetét. Könyve impozáns elbeszélői teljesítmény, s a téma jelentőségéhez méltó, irodalmi szín¬vonalú alkotás.

Kollekciók