Ajax-loader

Csögyal Namkhai Norbu könyvei a rukkolán


Csögyal Namkhai Norbu - Születés, ​élet és halál
A ​SZÜLETÉS, ÉLET ÉS HALÁL az ember két, gyakran különbözőnek vagy egymással ellentétesnek tartott igényét elégíti ki: egyfelől az egészség és a mindennapi jóllét keresése iránti természetes hajlamunkat, másfelől folytonos vágyódásunkat egy hiteles és feltételek nélküli szellemi tudás után, mely eszközt nyújt számunkra ahhoz, hogy a születés, az élet és a halál problémáival mélységeiben, ugyanakkor konkrét módon foglalkozhassunk. A könyvnek négy fő része van. A Bevezetés a tibeti gyógyászat alapelveibe című részben a szerző ezen ősi orvosi hagyomány látásmódja szerint tárja fel az emberi szervezet alapvető jellemzőit különféle testi alkotóelemeink, valamint a köztük lévő kölcsönhatások természete alapján. A Születés című rész a tibeti gyógyászati hagyomány különleges tudásának olyan témáit kínálja, mint az elemek feladata a magzati fejlődés során, a másodlagos okok, amelyek meghatározzák a gyermek nemét, valamint a gyermek hét lehetséges alkata, amely előre vetíti, hogy egészségéhez később mi szükségeltetik. Az Élet című részben a szerző elmagyarázza, hogyan valósíthatjuk meg a testi, érzelmi és szellemi egészséget az emberi szervezet három kapujának - a test, a hang vagy energia, valamint a tudat - mélységes megértését kifejlesztve. A szerző világossá teszi, hogy a jelenlét és tudatosság minden pillanatban fenntartott állandó folytonossága minden szellemi ösvény gyakorlója számára nélkülözhetetlen követelmény, ezen kívül lehetővé teszi, hogy elengedjük feszültségeinket, és derűsen, jó egészségben éljünk. Az utolsó, Halál című rész először a halál természetével és a halálhoz való viszonyunkkal foglalkozik. Ami ezt követi, az egyfajta útmutatás a négy 'köztes állapoton' keresztül történő utazáshoz, melyet emberi testünk elhagyása után tapasztalunk majd. A szerző ezen állapotok mindegyikéhez megadja az alapvető útmutatásokat, amelyek az ember számára lehetővé teszik a megszabadulás elérését. A könyv végére nagyon világosan feltárul a BardóThödol-ban, a Tibeti halottaskönyvben rejlő mélységes tudás.

Csögyal Namkhai Norbu - Álomjóga ​és a természetes fény gyakorlata
A ​könyvben Norbu Rinpocse az alvás és álmodás alatti tisztánlátás kifejlesztéséhez ad gyakorlati tanácsokat és útmutatásokat, mellyel messze túlmutat a nyugaton egyre népszerubbé váló éber álmodás gyakorlatain. Teszi ezt azzal, hogy olyan álom állapotokat irányító módszereket mutat, melyek a dzogcsennek nevezett - jelen tudatosságot kifejleszto - átfogó rendszer részeit képezik. E hagyományban az álombeli tudatosság kifejlesztése az egyre nagyobb éberséget kialakító módszerek fontos része, amely szükséges a végso megszabadulás eléréséhez.

Csögyal Namkhai Norbu - A ​tükör
Ezt ​a könyvet a dzogcsen hagyomány egy tibeti mestere írta, és mindenekelőtt azoknak a nyugati tanítványoknak szól, akik a dzogcsen gyakorlása iránt érdeklődnek. Közvetlen és gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy a mélységes, egyenes és kifinomult dzogcsen tanításokat hogyan alkalmazhatjuk a hétköznapi életben. A Tükör célja, hogy pontosan meghatározza a velünk születetett tudatosság (rig-pa) elvét.

Kollekciók