Ajax-loader

Giacomo Casanova könyvei a rukkolán


Giacomo Casanova - Giacomo Casanova emlékiratai II.
"Emlékirataimat nem az ifjúságnak szántam, mert a fiatalembereknek ahhoz, hogy a bukást elkerüljék, tudatlanságban kell végigélniük ifjúságukat - hanem azoknak, akik a csábításokat túlélve érzéketlenek lettek a csábításokra." A Szerb Antal fordította első kötet után az 1960-ban megjelent eredeti kézirat alapján Casanova további gáláns kalandjait, filozófikus elmélkedéseit adjuk közre és legnevezetesebb történetét: szökését a velencei ólombörtönből.

Giacomo Casanova - Veszedelmes ​viszonyok I. - A fiatal Caterina grófnő
Casanova ​emlékirataiból a fiatal Caterina grófnő romantikus történetét Szervét Tibor előadásában lehet meghallgatni.

Giacomo Casanova - Emlékiratok
Tartalom Kolozsvári ​Grandpierre Emil: Casanova Életem rövid története Párizsban Bécsben Velencében Párizsban Genfben Rómában Londonban Berlinben Pétervárott és Moszkvában Spanyolországban _ez Kolozsvári Grandpierre Emil fordítás (1960), nem Szerb Antal_

Giacomo Casanova - The ​Complete Memoirs of Jacques Casanova De Seingalt
This ​Halcyon Classics ebook THE COMPLETE MEMOIRS OF JACQUES CASANOVA de SEINGALT 1725-1798 (translated by Arthur Machen) contains the 30-volume life of Casanova (born Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt). THE COMPLETE MEMOIRS OF JACQUES CASANOVA de SEINGALT is regarded as one of the most authentic sources of the customs and norms of European social life during the 18th century. Casanova was so famous as a womanizer that his name remains synonymous with the art of seduction. He associated with European royalty, popes and cardinals, along with luminaries such as Voltaire, Goethe and Mozart. He spent his last years in Bohemia as a librarian in Count Waldstein's household, where he also wrote the story of his life.

Giacomo Casanova - Giacomo ​Casanova emlékiratai I-II.
"Ha ​az embernek az égvilágon semmi dolga, és olyan a természete, mint az enyém, nem nézhet naphosszat egy ilyen gyönyörű nőt anélkül, hogy belé ne bolondulna." Giacomo Casanova (1725-1798) Író, pap, utazó kalandor, tiszt és feltaláló, csodadoktor, alkimista és pszichológus, hazardőr, a lottó kitalálója, matematikus, Homérosz fordító, színházi hegedűs, diplomata, az inkvizíció titkosügynöke, a velencei ólomkamrák ideiglenes s a női bájak örök foglya és szökevénye. Szerb Antal pompás Casanova fordítása most jelenik meg először.

Giacomo Casanova - Das ​Duell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giacomo Casanova - Szökés ​az Ólombörtönből
Casanova ​életének egyik legnagyobb eseménye - és emlékiratainak egyik csúcspontja - szökése az Ólombörtönből. Nemcsak szabadulását köszönhette e kalandos tettének, de hírnevét is, ez vált a Casanova-legenda alapjává, ez szolgált belépőjegyéül az előkelő társaságba. Ki tudja, hányszor mondta el, helyesebben: adta elő hatásosan, lebilincselően, mire leírta - írói szuverenitással alakítva, cifrázva a valóság tényeit, míg azzá formálta, ami ma: a legizgalmasabb, legérdekfeszítőbb kalandregénnyé.

Giacomo Casanova - Casanova ​Velencéje
Az ​Atlantisz Könyvkiadó Világváros sorozatának legújabb kötete a velencei születésű Giacomo Casanova emlékiratain, kalandjain keresztül mutatja be a XVIII. századi Velencét, azt a várost, amely a világ színházi fővárosa, meghatározó kulturális centruma volt. E városban több színház volt, mint egész Franciaországban, s egymásba ért a zárdák, karneválok, kéjlakok és kaszinók világa. A főinkvizítor itt maga is színháztulajdonos volt, s nem habozott lecsapni egyes kritikusokra. A Casanova-szövegeket más olasz, német és francia szerzők velencei feljegyzései egészítik ki, köztük Montesquieu, Goldoni, Lorenzo de Ponte vagy Goethe apjának visszaemlékezései. Megtudhatjuk, mit gondoltak a prostituáltak Rousseauról. A mai utazó számára is bejárható-bejárandó helyszíneket kínáló, zsebbe férő irodalmi útikalauz gazdag képanyaggal is érzékelteti a frivol és nagystílű Velence szellemét. Az előszót Lothar Müller írta. A könyvet Kovács Ilona állította össze, ő fordította Casanova írásait, és ő írta az összekötő szövegeket is.

Giacomo Casanova - Velence ​ólomkamráiban
Részlet ​a könyvből: 1755 július 25-ének reggelén fölkeltett engem a rettegett messer grandé, ki váratlanul hatolt szobámba és megparancsolta, hogy keljek fel, öltözzem, adjam át neki haladéktalanul minden iratomat és - kövessem őt. - Kinek a megbízásából jelent meg itt nálam? - A nagy törvényszék parancsára. Miután átadtam neki irataimat, leveleimet és egyéb okmányaimat, miket az őt kísérő poroszlók egyike belegyömöszölt egy nagy zacskóba, követelte még bizonyos bekötött kéziratok kiadását, melyek okvetlenül birtokomban vannak. Tehát Manuzzi árult el engem, ki nemrég azt tanácsolta nekem, hogy adjam el ezeket a könyveket. Ezek a „Clavicula Salomonis", a „Zecorben, egy picatrice" voltak, valamint kimerítő utasítások a csillagászati időszakokról és varázsigékről, szellemek felidézésére. Azok, kik tudták, hogy e művek nálam vannak, nagy boszorkánymesternek tartottak, ami nekem igazán nem volt kellemetlen. Petrarca, Ariost, Horác és a többi műveit is lefoglalta a messer grandé. Míg elraktározta a a könyvek és kéziratok e bő aratását, megborotválkoztam és bársonyból és selyemből készült egyik ruhámat öltöttem magamra, mintha lakodalomba készülnék.

Giacomo Casanova - Korai ​és kései szerelmek
Vannak ​írók,akikről mindent tudni vélünk, még akkor is, ha soha egyetlen sorukat sem olvastuk. Seingalt lovag, azaz Giacomo Casanova (1725–1798) minden bizonnyal közéjük tartozik.A zseniális szélhámos, aki ugyanolyan otthonosan mozgott a cselédszobákban és a báltermekben, mint az apácazárdákban és a bordélyokban, szinte mitikus alakká vált: neve a gyönyörhajhász csábító szinonimája lett. A félig-meddig hamis legenda kialakulásában persze legalább akkora szerepe volt az olvasók képzeletének és a műveiből készült átköltéseknek, mint Casanova tudatos önstilizációjának és írói stratégiájának, noha saját írásai közül éppen az emlékiratait tartotta a legkevesebbre. A több ezer oldalas _Histoire de ma vie,_ amelynek megírásához öregen, unaloműzés gyanánt fogott hozzá, mégsem önarckép vagy szerelmi lajstrom csupán, hanem a XVIII. század emlékműve is. Egy korszaké,amelyben a galantéria, a játékos ármány, a könnyed fecsegés és az érzékiség életeszménnyé nemesült; egy olyan világé, amelynek Ámor, Fortuna és Bacchus voltak a védőszentjei. Casanova csakis ebben a világban léphetett színre, és bár alapvetőtörvényeit soha nem tagadta meg, szinte gyermeki gátlástalansággal hágott át minden konvenciót. A rokokó idill és a már-már természetellenes vitalitás mögött azonban felsejlenek az _ancien régime_ végnapjai,így Casanova frivol szellemét mindjobban átszínezi a melankólia. A sikeres kalandor kiöregedett nőcsábásszá válik: féltékenység kínozza, anyagi gondok nyomasztják, mesterkedéseivel pedig egyre ritkábban ér célt. Olykor már egyenesen arra vágyik: bár ne kellene többé szép nők után szaladgálnia. Könyvünk anyagát Kovács Ilona, az életmű világszerte elismert szakértője válogatta,azzal a céllal, hogy árnyaltabb képet alkothassunk Casanováról. Kötetünkben az önéletírás három, magyarul eddig nem olvasható fejezete kapott helyet: egy különös Pygmalion-variáció az ifjúság idejéből; egy megszenvedett hódítás története az érett férfikor éveiből; végül pedig a Donna Lucreziával folytatott viszony krónikája, amely a serdülő Casanova szerelmi beavatásaként vette kezdetét, hogy aztán egy nemzedékeken átívelő, élethosszig tartó kalandsorozat szülessen belőle. Összefűzi ezeket a történeteket,hogy minden különbségük ellenére is hasonló motívumokat mutatnak. A véletlen műve volna? Vagy a dramaturgia parancsa? Nem tudhatjuk biztosan, ám a kötetünkben is közölt kéziratvariánsok azt mutatják, hogy végső változatuk az eleven emlékezés és az életet újraíró fantázia játékából született.

Kollekciók