Ajax-loader

Kilián István könyvei a rukkolán


Czibula Katalin - Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna - Piarista ​iskoladrámák 2.
A ​Piarista iskoladrámák második kötetében a szerzők betűrendjében 21 dráma és 7 színlap szövegét közlik betűhíven, magyarázó jegyzetekkel.

Demeter Júlia - Kilián István - Kiss Katalin - Pintér Márta Zsuzsanna - Piarista ​iskoladrámák 1.
A ​sorozat célja: Magyarországon harmadfél évszázadon át, a 18. század végéig folyamatos színjátszás csak az iskolákban folyt. Ez nevelte, szórakoztatta a közönséget, formálta a drámaírókat, rendezőket és színészeket, ez készítette elő a 18. század végén meginduló magyar nyelvű világi színjátszást. Mindeddig azonban az iskolai színjátszás emlékeinek csak töredékét ismertük. Ezért vált fontossá a 17. századi anyagot publikáló kiadvány, az RMDE XVII. századi két kötete után a 18. századi magyar nyelvű iskoladrámák hozzáférhetővé tétele.

Bécsy Tamás - Gerold László - Kilián István - Major Rita - Mályuszné Császár Edit - Szilágyi Katalin - Magyar ​színháztörténet I.
1990-ben ​kétszáz éves múltjára tekinthet vissza a hivatásos magyar színművészet. Ez a könyv első része annak az új, kétkötetes színháztörténetnek, amely a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottságának kezdeményezésére készül. Fejezeteinek többsége az 1790 és 1873 közötti évtizedekről szól. A történetnek azonban előzményei is vannak, tehát bevezető fejezetek emlékeznek meg a magyar középkor és reneszánsz színjáték-kezdeményeiről, az iskolai színjátékok rétegeiről, a nemesi-főúri rezidenciákban kibontakozó színházkultúráról. A történeti összképben helyet kap a hazánkban folytatott idegen nyelvű, elsősorban német színjáték is. A kötetben nyomon követhető az az út, amelyen a magyar színházművészet részt vállalt a nemzeti nyelv kiműveléséért, érvényesítéséért, megőrzéséért, a nemzeti függetlenségért vívott harcban. A történelmi fejlődést ábrázolva mutatja be a kötet az egyes korszakok jellegzetes színjátéktípusait, elemzi az ily módon kialakult műsorrétegeket, szoros összefüggésüket a magyar dráma kibontakozásával, a színpadi zenés műfajok történetével. Új módszerrel világítja meg a színpártolás változó társadalmi formáit, a színházi épülethálózat kialakítását. Az intézmény- és műsortörténetbe szervesen kapcsolja be a színházi alkotók - színészek, rendezők, tervezők, igazgatók - sorsát, elemezve művészetüket, eredményeiket. A szöveget több mint százötven, részben először közölt, tematikus csoportokban szerkesztett kép egészíti ki. A továbbkutatást fejezetenkénti rendben segíti a Források és feldolgozások bibliográfiája, valamint a részletes helység-, név- és cím-mutató.

Pintér Márta - Kilián István - Iskoladráma ​és folklór
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kilián István - A ​régi magyar képvers
"Nem ​mindennapi esemény az első, terjedelmesebb magyar vizuális költészeti antológia megjelenése. Az angol, francia, német nyelvterület olvasói már a hatvanas évek második felében, a hetvenes évek elején - a népköltészet új hullámának indulása idején - kézhez vehették a (múlt eredményeiről számot adó) konkrét költészeti, vizuális költészeti gyűjteményeket; máig szinte minden európai országban jelent meg experimentális költészeti antológia" Nagy Pál

Kollekciók