Ajax-loader

Tóth Ágnes könyvei a rukkolán


Füsi Lajos - Mészáros Rezsőné - Nagy Károlyné - Vízvári Albertné - Tóth Ágnes - Földrajz ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füsi Lajos - Mészáros Rezsőné - Nagy Károlyné - Nagy Vendelné - Rugli Ilona - Udvarhelyi Károly - Vízvári Albertné - Tóth Ágnes - Földrajz ​az általános iskola 7. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pósa Lajos- Dr. Mészáros Rezsőné - Nagy Károlyné - Dr. Pleskó András - Tóth Ágnes - Vízvári Albertné - dr. Révész Béla- Jámbor Gyuláné- Dr. Arató Endréné - Környezetismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Ágnes - Telepítések ​Magyarországon 1945-1948 között
Mindenki ​előtt ismeretes, immár következményeivel együtt, hogy a nemzetiségi konfliktusok elvi és gyakorlati rendezése a Duna-medencében élő népek közös, mai napig megoldásra váró problémája. E régió népei és kormányai hosszú ideig minderről nem vettek tudomást, és időről-időre - kül- és belpolitikai meghatározottságokra hivatkozva - elmulasztották a valóságos megoldási alternatívák kidolgozását. A különböző országokban élő, eltérő létszámú nemzeti kisebbség helyzetének egységes jogi normák szerinti rendezésére a II. világháború után ismét kedvező alkalom kínálkozott. A harcok befejeztével ugyanis a közép-európai államok társadalmainak, politikai, kormányzati felelősséget vállaló elitjeinek, az országok újjáépítése, az új demokratikus rend kialakítása mellett, az évtizedes történelmi örökségként jelentkező kisebbségi problémák megoldására is lehetősége nyílt.

Tóth Béla - J. Ibbetson - Tóth Ágnes - Tanítás ​és tanulás angolul / Teaching and Learning in English
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemény János - Molnár Györgyné - Péterné Fehér Mária - Tóth Ágnes - Dokumentumok ​a zsidóság üldöztetésének történetéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füsi Lajos - Mészáros Rezsőné - Nagy Károlyné - Vízvári Albertné - Tóth Ágnes - Földrajzi ​Munkafüzet 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bóna István - Cseh János - Nagy Margit - Tomka Péter - Tóth Ágnes - Hunok ​– gepidák – langobardok
Magyarország ​és a Kárpát-medence területe a Kr. utáni 400 és 600 közötti két évszázadban a Nagy Népvándorlás klasszikus földjévé vált. Itt volt a hun nagykirályok, Ruga, Bleda, Attila székhelye, a hun udvarban nevelkedett a Nyugatrómai Birodalmat 476-ban megdöntő Odoaker, az ő Itáliai Királyságának örökébe lép majd Pannoniában férfivé vált utódja, a korai germán királyok legnagyobbika, Nagy Theoderik is. A Kárpát-medence keleti fele volt a hunokat legyőző Ardarik gepida király és hatalmas utódainak országa, ezek a gepidák 510-től új szomszédot kapnak az Elba-vidékéről a Dunántúlra benyomuló langobardokban. Pannoniában született s vált félelmetes harcossá az Itáliát sorjában harmadszor meghódító, a Langobard Királyságot megalapító Alboin is. A germán népek egymás iránt távolról sem barátságos vagy türelmes uralmát az avarok és nagy kagánjuk Baján számolja fel örökre. Vele nemcsak a Kelet váltja fel Északot és Nyugatot, hanem egy új egység is, az avarok a történelem folyamán először alkotnak egységes Birodalmat a Duna két partján elterülő országrészeken. E mozgalmas két évszázadba nyújt betekintést ez az összeállítás. Bemutatja a három főszereplő népet: a hunokat, a gepidákat és a langobardokat; ismerteti gazdag régészeti emlékeiket, röviden jellemzi királyaikat, hőseiket. A munka sajnos nem önálló kiadvány céljára készült. Egy a történelemtől 1989/90-ben elsodort közép- és kelet-európai Kora Középkori Történelmi és Régészeti Enciklopédia címszavaiból áll össze, nem teljes s nem is hiánytalan. Mégis igyekeztünk mind a kutatás mind a szakirodalom terén lehetőleg naprakésszé tenni, abban a reményben, hogy az kézikönyvként illetve lexikonként szolgálhasson mindazok számára, akik ebbe az alig ismert "sötét" korszakba bepillantani kívánnak.

Tóth Ágnes - Hazatértek
A ​második világháborút követő magyarországi kényszeremigráció történetének sajátos fejezetét alkotják a visszaszököttek, vagyis azok a kitelepített németek, akik hosszabb-rövidebb németországi tartózkodás után, többnyire illegálisan visszatértek. A szerző e mindeddig feltáratlan történet megírására vállalkozik.

Tóth Ágnes - Dr. Undi Flóra - Anatómia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabásné Atzberger Erika - Tóth Ágnes - Berek László - Dr. Szebeniné Dr. Kostyál Zsuzsanna - Matematika, ​fizika, kémia, biológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kánya Andrea - Tóth Ágnes - Csodálatosan ​megalkottál
Ez ​a füzet az óvodás korú gyerekeket szeretné meghívni egy nagy utazásra. Az út során bibliai történetek segítségével megismerkedhetnek néhány testrészünkkel és az érzékszerveinkkel. Ebben egy kis mókus lesz a vezetőjük, aki örülne neki, ha mindig kiszíneznék, amikor találkoznak vele a füzetben.

Kollekciók