Ajax-loader

Pintér Tibor könyvei a rukkolán


Pintér Tibor - Hideg ​paradicsom
Pintér ​Tibor (1954) költő, képező.Verseskötetei: Tempus Diabolicus (1991), Vizek színén (1995), Századvégi bukolika (1999), A képező árnyéka (2001). A Hideg paradicsom - ötödikként - jubileumi kötet. A költő 50. születésnapjára jelenteti meg a Kiadó.

Pintér Tibor - Hangok ​és szavak erdeje
Mit ​is vesz kezébe az emberélet útjának bármely felnőttkori szakaszában, aki A hangok és szavak erdejébe téved? Pintér Tibor tanulmányokkal, könyvek bemutatásával vezet bennünket ebben a világban. Ablak nyílik az európai klasszikus zene elmúlt három-négy évszázadára, zenével kapcsolatos szokásokat és gondolatokat, zeneesztétikai folyamatokat ismerhetünk meg. Megelevenedik a korabeli és jelenkori gondolkodás a zenéről, játszásmódokról, miközben a szerző a legapróbb információmorzsának ugyanúgy tud örülni, mint a nagy gondolatoknak. A leghíresebb csomópontokat illik időnként újratárgyalni – itt sor kerül például a népszerű korszakát élő francia barokkra, a Don Giovanni és Kierkegaard viszonyára, de A varázsfuvola kapcsán felmerülő kínos kérdésekre is. Az Ex librisekben az Élet és Irodalom című hetilap olvasóinak 14 alkalommal mutatott be négy friss könyvet, így megbecsülhető, hogy több mint 50 minikritika – és a könyv harmadik harmadában néhány hosszabb – segítségével a közelmúlt könyvtermésének javát is átfoghatjuk. Az sem véletlen, hogy a kötet zárószövege Fodor Géza munkásságának állít emléket – a zeneesztétika, az operáról való gondolkodás itthoni megkerülhetetlen alakja volt, figyelmének irányai Pintér számára is meghatározóak.

Pintér Tibor - Aranyhal ​öböl
A ​tenger miatt mondtam el mindezt. Mert amikor először láttam a tengert, máris több volt régen várt ismerősnél: úgy éreztem, valamiféle régebbről szerzett tudás birtokában vagyok. Talán mások is tapasztaltak már hasonlót - én azonban fölismertem , hogy ez a tudás, amely a tenger lényegeről szól, Pintér Tibor novelláiból származik. Az "Aranyhal öböl" című novelláskötet írásai szinte kivétel nélkül a tengerről szólnak - de ez ne ijessze el az olvasót, mert minden történet másképp visz bennünket vissza az ősforráshoz, az élet és halál titkainak őrzőjéhez, a tengerhez, amely természetesen több, mint az evoluciós elméletben meghatározott első állomás: nemcsak valóságos, hanem szimbolikus formájában is föltárul előttünk. Egyszerre jelenti a keresést és a megérkezést, a próbatételt, a "másik világba" (másvilágba?) nyíló kaput, s azt a furcsa közeget, ahová megmagyarázhatatlan módon visszavágyunk. Ahová valójában tartozunk. A mindenek fölött uralkodó, hatalmas tenger szimbóluma méltó azokhoz a kérdésekhez, amelyekre az "Aranyhal öböl" történeteinek szereplői keresik a választ: az emberi lét legnagyobb törvényeit kutatják, azokat, amelyek megismerése (vagy legalább megsejtése) nélkül nem érdemes eltöltenünk ezt a kevés időt idefenn. Azok a bizonyos végső kérdések ezek, amelyekre csak töredékes válaszokat kaphatunk. De ettől még a novellák hősei, a hajósok, utazók, búvárok, kutatók, szeretők és más csodabogarak (víz fölötti és víz alatti emberek) kitartóan, újra és újra fölteszik kérdéseiket, s próbálják megérteni a feleletet, amely néha a földből, néha az égből, máskor az emberiség törtenetének első gyilkosától származik. És persze a tengertől, amelynek hullámai fáradhatatlanul érkeznek a végtelen felől, s szétporladnak a parti sziklákon. Mert Pintér Tibor írásaiban a tenger mindig válaszol - rajtunk áll, hogy megfejtjük-e szavai értelmet.

Pintér Tibor - Tört ​akkordok
Matthew ​Locke 1661-ben jelentette meg Broken Consort című három vonós hangszerre írt gyűjteményét. A tört (broken) szó arra utal a címben, hogy Locke a hagyományos négyszólamú helyett háromszólamú művet komponált, így törve meg a tradíció hangzásvilágát. E kötet ilyen babérokra nem pályázik, de a tört jelző fontos szerepet kap a kötet írásainak egymáshoz kapcsolódásában, mert a Nagy Elbeszélés végének szellemtörténeti állapotában nem az átfogó, monografikus cél vezérelte szerzőjét, hanem az foglalkoztatta, hogy a mikrotörténeti problémák hogyan válnak nagy problémákká. A kötet egyes tanulmányai a XVII–XVIII. századi zenefelfogás két kulcsfogalmának, az affektusnak és a figurának különböző zenei, esztétikai és filozófiai problémáit járják körül: René Descartes affektuselméletét, Claudio Monteverdi zenei modernizmusát és a korai barokk zenei retorikáját. E vezérfonal mentén a korszak kevésbé ismert elméleti szerzői és komponistái kerülnek középpontba, többek között Joachim Burmeister vagy Matthias Weckmann. A könyv második részében zenei előadóművészeti kérdésekről van szó. Ezek közös sajátossága az, hogy a múlt zenefelfogásának revitalizálása milyen esztétikai problémákat vet fel, és ezekre milyen válaszok adhatók. E kérdések elsősorban Antonio Vivaldi és J. S. Bach művei Nikolaus Harnoncourt vagy az Il Giardino Armonico által adott interpretációinak elemzéseiben öltenek testet. Az élet és a mű között támadó feszültség problémájával a Mozart-életrajzírás történeti elemzését tárgyaló tanulmány foglalkozik. Az utolsó tanulmány azt vizsgálja, hogy Walter Benjamin nevezetes aura-fogalmát miképpen lehet a zenére alkalmazni.

Pintér Tibor - Századvégi ​bukolika
A ​költõ harmadik kötetében a Szólam és a Téma egymásra rímeltetése szólaltatja meg, vallja be a "sematikus majom-galoppot" s ezernyi más érzeményt.

Pintér Tibor - A ​harmónia tébolya
Kevés ​veszélyesebb dolog van, mint egy régi-régi tárgy, amelynek nem ismerjük a rendeltetését, amely hívogatón csillog, de fogalmunk sincs, ki és mi célból készítette. A történész Marco kezébe véletlenül kerül egy ilyen, ezüstből készült apró eszköz, és nem tud rájönni a rendeltetésére. Ahogy nyomozni kezd, egy sötét történet bontakozik ki a szeme előtt. A szálak a 18. századba vezetnek, egy koperi internátusba. Első ránézésre minden mozzanat hétköznapi, a kor szelleméhez illeszkedő: egy megszállott zenetanár és egy csodás hangú fiú története, akik az 1700-as években a mester és tanítványa klasszikus sorsában osztoznak. De ami kettőjük között történik, az sem nem ártalmatlan, sem nem idilli. Marco lassan megérti, hogy bár a múlt mögötte van, kíváncsisága jelenvalóvá teheti a századokkal korábbi, rejtélyes történetet.

Meggyesházi jános - Pintér Tibor - ZX ​Spectrum haladóknak
A ​mikroelektronika legdinamikusabban fejlődő ága a számítógépek világa. Rohamléptekkel terjed a PC-láz. Tünet vagy divat? Talán mindkettő. A kisszámítógépek egyre több helyen nyernek polgrájogot: munkahelyeken, iskolákban, otthonokban. Kiemelkedik közülük a brit ipar "fenegyerekének", Clive Sinclairnek - bocsánat: Sir Clive-nak! - egyik legsikeresebb konstrukciója, a ZX Spectrum. Könyvünk nem gépismertető, nem tankönyv, nem divatos módszerek summázata. A címben foglaltakra vállalkozik: haladó fokon szeretne segíteni a gépet használók széles táborának. Reméljük, hogy munkánk elmélyíti az Olvasó Spectrummal kötött barátságát.

Pintér Tibor - Kuty ​Kurutty és a varázsvödör
„Ezt ​szeretem, azt nem szeretem,...ez aranyos, az meg csúf, ettől félek, azt meg szívesen simogatnám egész nap."sok gyermek és felnőtt gondolkodik így az állatokról. Pedig, aki igazán érdeklődik utánuk, aki kíváncsian figyeli őket, az hamar rájön, hogy mindnyájan hasonlóan érdekesek és csodálatra méltóak. az egyik azért, mert mindig mosolyra áll a szája, a másik azért, mert láb nélkül is fürgébben mozog nálunk, a harmadik azért, mert kötélmászásban nincs nála ügyesebb kerek e világon, a negyedik azért, mert sötétben is jobban lát, mint mi verőfényes napsütésben,...........! Szerintem Te is tudnád folytatni a sort, vagy nem….!? Olvasd el, hallgasd meg a „nemszeretem" állatokról szóló meséket és rájössz, hogy milyen igaza volt annak, aki azt mondta: ha megismered megszereted, ha megszeretted vigyázol is rá. Bizony sok-sok állatnak van erre szüksége mostanság. Hiszen mi emberek egyre többen leszünk, s észre sem vesszük szapora sietségünkben, hogy élőlénytársainknak milyen nagy szüksége van a mi szeretetünkre, odafigyelésünkre.

Pintér Tibor - Nagy Irén - Zoopedagógia ​és fenntarthatóságra nevelés
A ​Fővárosi Állat- és Növénykert, a Pécsi Állatkert és Akvárium - Terrárium, az FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ és a KÖRLÁNC Kiemelten Közhasznú Országos Egyesület közösen konferenciát szervezett pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, környezeti nevelőknek és egyetemi, főiskolai hallgatóknak. Az első hazai, országos zoopedagógiai konferencia 1995-ben zajlott Szegeden, a hazai környezeti nevelők, pedagógusok nagy érdeklődésével és részvételével. A közös munka eredményeként megszületett az első összefoglaló kiadvány ebben a témakörben (Pedagógiai lehetőségek az állatkertekben címmel). Az azóta eltelt évek alatt a hazai állatkertek szakemberei újabb tapasztalatokat gyűjtöttek e speciális területről és a Magyar Állatkertek Szövetségén belül létrejött egy Zoopedagógiai szakcsoport. Az utóbbi években nemzetközi és hazai konferenciák sora foglalkozik a fenntarthatóságra nevelés kérdésével, így időszerűvé vált egy újabb szakmai találkozó megszervezése. A konferencia célközönsége az a mintegy 150 hazai óvodapedagógus, tanító, tanár volt, aki elkötelezett az állatkerti oktatás - nevelés iránt. Mit is jelent a zoopedagógia? Szerencsére környezeti nevelési körökben egyre többen ismerik már ezt az elnevezést, amely az élő gyűjteményekben (állatkertek, vadasparkok) végzett oktató - nevelő munkát jelenti. Célja az élővilág szeretetének és védelmének elérése. A három napos konferencia alatt hazai és külföldi előadók beszéltek a fenntarthatóságról, az állatokhoz való viszonyunkról, az állatkerti nevelésről. Emellett a résztvevők csoportmunka során összegyűjtötték és megvitatták saját tapasztalataikat és megfogalmazták jövőbeni elképzeléseiket.

Pintér Tibor - Sallai Margit - Környezetismeret ​munkatankönyv 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Endrédi Lajos - Pintér Tibor - Veprik Róbert - Zöld ​járőrként a mindennapokban
Az ​ember evolúciós mértékkel nézve a Földön legutoljára kialakult élőlények egyike. Bár hatalmas agykapacitással és komoly intelligenciával rendelkezünk, mégis mérhetetlenül felgyorsult szaporodásunk és az ebből egyenes arányban következő "elvevő" életmódunk révén hatalmas sebeket, károkat okozunk egész bolygónkon. Úgy gondoljuk, hogy a Zöld Járőr program egyrészt környezettudatosságra nevelést valósít meg, de egyúttal egy, a környezeti problémákra érzékenyítő, felvilágosító bűnmegelőzést is végez. Hiszünk abban, hogy a környezeti nevelés és a környezeti jog közösen, egymást erősítve segítheti elő a mai és jövő nemzedékek számára is egy élhető Föld fennmaradását.

Kollekciók