Ajax-loader

Horváth Csaba könyvei a rukkolán


Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos - The History of the Hungarian Artillery 1913-2013
A magyar tüzérség hadtörténelmünkben kiemelkedő helyet foglal el, virágkora a 19. és a 20. század volt. Ez a képekkel gazdagon illusztrált kötet a fegyvernem 1913-ban történt újjáalakulását követő száz év mozgalmas tüzérségi történetét kíséri végig.

Horváth Csaba - Jachtnavigátor ​II.
"... ​64 évesen meglehetősen mozgalmas életutamra visszatekintve legsikeresebbnek és maradéktalanul boldognak mindig akkor éreztem magamat, amikor tudtam, hogy hol vagyok és milyen irányba kell tovább mennem. Reményeim szerint Horváth Csaba barátom könyve is fontos kelléke lesz az olvasó hasonló élményeinek!" Kopár István Salammbo és Puffin (GGR 2018, 4. helyezett) A JACHTNAVIGÁTOR az első magyar nyelven megjelent és a teljes témakört felölelő hajózási enciklopédia a tengeri sporthajósok számára. A tizenharmadik kiadásban megjelenő, s immár négy kötet terjedelemre bővült sorozat a navigáció és tengeri hajózás összes elméleti és gyakorlati kérdését tárgyalja. A könyv nem minden, amit tudni lehet, de több mint tankönyv, több mint amit a vizsgán tudni kell. Minden, amit tudni érdemes... JACHTNAVIGÁTOR I. Tengeri navigáció I.: Földrajzi navigáció, térképjelek JACHTNAVIGÁTOR II. Tengeri navigáció II.: Csillagászati és elektronikus navigáció JACHTNAVIGÁTOR III. A tengeri hajózás elmélete: Meteorológia és tengerrajz, útvonaltervezés, kitérési szabályok, tengeri kommunikáció, biztonság a tengeren, nemzetközi jog, egészségvédelem és környezetvédelem, hajóbérlés, illusztrált angol-magyar hajózási szótár JACHTNAVIGÁTOR IV. A tengeri kishajózás gyakorlata: Élet a tengeri hajón és a tengeri kikötőkben, vitorlás kis- és nagyhajók, motoros kishajó és a vízi sporteszközök, kötélmunkák és hajókarbantartás, hajógépészet, kikötői manőverek, őrszolgálat, kormányzás és a vitorlázat kezelése, horgonyzás, a dingi, viharhajózás.

Horváth Csaba - A ​koraújkor és a polgári forradalmak kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Csaba - Az ​ókor és a középkor
A ​sorozat 2 kötetben követi végig az egyetemes s a magyar történelem fő sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják, vagyis a lényeges ismeretanyagot, kiegészítve a középfokú tankönyveken túli fontos információkkal. Mindezekkel az adatokkal elősegítik a történelmi tények rendszerbe foglalását, hozzásegítenek a történelmi folyamatokban való gondolkodáshoz, az összefüggések felismeréséhez. A könyvek egyszerre szólnak a történelem iránt érdeklődő nagyközönséghez és a történelmet tanuló diákokhoz. Ám az is igaz, hogy sajátos felépítésüknél fogva tankönyvpótló, tankönyv-kiegészítő szerepet is betöltenek, főleg azok számára, akik az érettségire/felvételire készülnek.

Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Kovács Vilmos - Horváth Csaba - A ​magyar tüzérség 100 éve
A ​magyar tüzérség hadtörténelmünkben kiemelkedő helyet foglal el, virágkora a 19. és a 20. század volt. Ez a képekkel gazdagon illusztrált kötet a fegyvernem 1913-ban történt újjáalakulását követő száz év mozgalmas tüzérségi történetét kíséri végig.

Horváth Csaba - Bombázások ​és rombolások a második világháborúban
A ​második világháború a repülőgépek és ezen belül a bombázók alkalmazásának előretörését hozta. Hatótávolságuk és pusztítási lehetőségük eltüntette a front és a hátország közötti távolságot. Már nem volt a hadviselő ország területén olyan hely, amelyet az ellenséges bombázók nem érhettek volna el. Ezzel párhuzamosan természetesen a veszteségek is hihetetlen módon megnövekedtek. A polgári lakosság milliói szenvedtek az ellenséges bombázók támadásaitól, és lettek nincstelenek percek alatt. Városrészek, falvak váltak pillanatok alatt romhalmazzá. Felbecsülhetetlen műkincsek tűntek el örökre, és helyreállíthatatlan károk keletkeztek a legtöbb ország nemzetgazdaságában, infrastrukturális rendszerében. A levegőben eközben újabb és újabb típusú repülőgépek jelentek meg, egyre magasabban, egyre nagyobb kötelékekben repülve, s a bombáik pusztítóereje is nőttön-nőtt. 1945. augusztus 6-án elszabadult pusztító erő aztán végképp háborús jelképpé változtatta a harmadik dimenzió

Horváth Csaba - Jachtnavigátor ​I.
A ​JACHTNAVIGÁTOR az első magyar nyelven megjelent és a teljes témakört felölelő hajózási enciklopédia a tengeri sporthajósok számára. A tizenharmadik kiadásban megjelenő, s immár négy kötet terjedelemre bővült sorozat a navigáció és tengeri hajózás összes elméleti és gyakorlati kérdését tárgyalja. A könyv nem minden, amit tudni lehet, de több mint tankönyv, több mint amit a vizsgán tudni kell. Minden, amit tudni érdemes... JACHTNAVIGÁTOR I. Tengeri navigáció I.: Földrajzi navigáció, térképjelek

Sáriné Gál Erzsébet - Horváth Csaba - Érettségi ​témakörök vázlata földrajzból
Kötetünket ​a 2017. január 1-jén életbe lépő, új érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át. Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak a sikeres érettségi vizsgához tudnia kell. A középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon tartalmazza az emelt szintű tananyagot is. Az összeállításnál figyelembe vettük a hivatalos mintatételeket és mintafeladatsorokat. Teljes mondatokból álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A könyv tartalmazza a vizsgakövetelményekben szereplő fogalmak meghatározását, az új kerettantervben megadott kulcsfogalmak is hiánytalanul megjelennek. Összefoglaló táblázatok, ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak, illetve alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre és az adott témakör áttekintésére.

Horváth Csaba - Magyarország ​1944-től napjainkig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Csaba - Háy ​János
Háy ​János napjaink egyik meghatározó szerzője mind a líra, mind a próza, mind pedig a dráma területén. A folyamatos trendeken kívüliség után Horváth Csaba kitűnő monográfiája nagy lépés a kanonizáció felé.

Horváth Csaba - A ​magyar katonai felderítés története
A ​felderítés a magyar hadtörténelem viszonylatában is mindig döntően befolyásolhatta, sőt eldönthette a csaták, háborúk kimenetelét. Az a hadvezér, parancsnok mindig is lépéselőnyben volt ellenfelével szemben, aki állandóan pontos adatokkal rendelkezett annak helyzetéről, erejéről, szándékáról. A felderítés fontosságát már honfoglaló őseink is felismerték, és ezután a magyar lovasság egészen az első világháborúig meghatározó szerephez jutott az ellenség terveinek felfedésében. Lovas felderítő osztagok, illetve járőrök derítették fel az ellenséges csapatokat, a lakott részeket, és a saját csapatok élelmezési ellátásához szükséges területeket. Felkutatták a magas hegységek közötti átjárókat, megkeresték a folyón való átkeléshez szükséges gázlókat, kikérdezték a lakosságot, de szükség esetén harccal is kipuhatolhatták az ellenség erejét, elhelyezkedését. Az új és egyre pusztítóbb tűzfegyverek hatására azonban a lovas felderítés háttérbe szorult, és a felderítők páncélozott járművekre, sőt repülőgépekre szálltak. A feladat azonban ezután sem változott, naprakész adatokat kellett szerezni az ellenségről, kifürkészve annak terveit, elgondolását. Ehhez jól felkészült felderítő katonákra volt szükség, akik ismerték az ellenség szervezetét, szokásait, sebezhető pontjait. Ezek a katonák többször halált megvető bátorsággal közelítették meg az ellenséget, hogy foglyokat ejtsenek, és azok kikérdezése útján újabb és újabb információkat szerezzenek be. Könyvünk a magyar katonai felderítés történetét mutatja be a honfoglalástól egészen 1945-ig, de néhány kérdésben már túlmutat ezen a határon is.

Horváth Csaba - Balatoni ​kikötők
A ​Balatoni kikötők hajózási útmutató, a balatoni vitorlázók és az evezős vízitúrázók révkalauza. A vízen járók szemszögéből tucatnyi részletesen megrajzolt térképlapon mutatja a Balatont, mégpedig úgy, ahogy eddig nem láthattuk: a teljes partvonalat Keszthelytől Balatonaligáig és Fenékpusztától Balatonvilágosig ábrázolja. A térképlapokon a kisebb csónakkikötőktől a legnagyobb vitorláskikötőkig összesen 75 balatoni kikötő részletes rajza és rövid leírása nyújt tájékoztatást a vendég hajósoknak. A Balatoni kikötők tehát nem útikönyv, hanem a hajózási térkép és a pilotkönyv ötvözete, mely a pontos tájékozódást, a biztonságos hajózást és kikötést segíti

Lengyel Ferenc - Horváth Csaba - A ​délvidéki hadművelet
Még ​alá sem írták a magyar megbízottak az első világháborút lezáró, ránk erőltetett békediktátumot, amikor az országban már megjelentek a revíziós követelések első csírái. Nem volt ez véletlen, hiszen mindenki érezte, a döntés ellehetetlenítheti Magyarországot. A határainkat állandóan fenyegető kisantant, és a csak alakulgató honvédségünk arra kényszerítette a politikai vezetést, hogy szövetségest keressen, és annak segítségével valósítsa meg revíziós elképzeléseit, ami valójában soha nem került le a napirendről. A Németországgal kötött megállapodások aztán egy olyan kényszerpályára vezették az országot, ahonnan már nem volt visszakozz. Igaz, az eredmények mindenkit elkápráztattak. 1938-ban a felvidéki területek, majd 1939-ben a Kárpátalja visszatérése után már mámorban úszott az ország. Az 1940-es „második bécsi döntés”, amelynek eredményeként visszatért Észak-Erdély és a Székelyföld, még ennél is eufórikusabb hangulatot eredményezett és talán a Horthy-rendszer legnagyobb eredménye volt az eltelt 20 évben. Ezzel azonban be is fejeződött a békés területszerzések időszaka. A honvédség már 1938-tól intenzívebb fejlesztésbe kezdett, de a reálisan gondolkodók tisztában voltak vele, hogy az elpazarolt közel húsz évet nehéz lesz pótolni. Lassan érkeztek az országba a modernebb technikai eszközök, hadiiparunk gyerekcipőben járt, és a tervezett szervezi fejlesztéseket is több év alatt akarták megvalósítani. Erre azonban már nagyon kevés idő jutott. Hiszen Európában ekkor már egy éve dúlt a háború, és egyre többen érezhették, előbb-utóbb közvetlenül is részesei lehetünk ennek a napról napra több áldozatot követelő csatározásnak. A Teleki vezette magyar politika, amely azonnal felismerte a német befolyás veszélyes voltát, minden erejét latba vetve őrizte a jó viszonyt Jugoszláviával, hiszen úgy gondolták, hogy a nyugattal már csak ezen a „kis ablakon” keresztül tudja tartani a kapcsolatot, pedig ez Magyarország szempontjából létfontosságú. 1941. április 11-én azután a magyar királyi honvédség átlépte a déli határt. Igaz, az ország ismét gyarapodott közel 12 000 km2 területtel és több mint 1 millió lakossal, de visszavonhatalanul belesodródott a második világháborúba.

Horváth Csaba - Reptéri ​nyúl
Hiába ​próbálja takargatni földönkívüliségét - felnőttként már jóval sikeresebben, mint gyerekként -, sokszor úgy érzi magát, mint egy marslakó. Vagy egy zebrán átkelő nyúl. Vagy egy reptéri nyúl - mert akármilyen furcsa, abban a nagy zajban is élnek nyulak. Tóth Krisztina életét és munkásságát a Horváth Csabával folytatott beszélgetéseken keresztül ismerheti meg az olvasó. Előkerül vers, novella, regény, dráma, gyerekkönyv és műfordítás, közben pedig tárgyak, amik történeteket hordoznak, és állatok, akikhez hasonlóan gyakran az ember is kiszolgáltatott.

Baffia György - Horváth Csaba - Jachtnavigátor ​I-II.
"... ​A könyv, amit a kezében tart, megítélésem szerint az eddig megjelent legjobb magyar nyelvű tankönyv, amelyből a tengeri kishajózás elmélete elsajátítható. Kurzusaimon ezt javaslom hallgatóimnak, és rendszeresen felhasználom az órákra való felkészülésemben. De ott van vitorlásom fedélzetén is, hogy bármikor elővehessem, ha frissíteni kell emlékezetemet..." - Gál József, St. Jupát és Equator expedíció A Jachtnavigátor az első magyar nyelven megjelent és a teljes témakört felölelő hajózási kézikönyv tengeri sporthajósok számára. A könyv tartalmazza mindazokat a tudnivalókat, amelyek ismerete a tengeri sporthajósok számára a gyakorlatban elengedhetetlenül fontosak és amelyeket a hazai vizsgakövetelmények előírnak. Így mindazok eredményesen forgathatják a könyvet, akiknek a tengeri hajózás eddig még ismeretlen terület volt, illetve akik már több-kevesebb gyakorlatot szereztek a tengereken hajózva. Mind a part menti és az óceáni navigáció, mind a tengeri hajózás egyéb kérdéseinek elsajátításához megtalálja az olvasó a szükséges ismereteket. A részletes, egyben könnyen olvasható szöveget számtalan fotó, rajz és térképrészlet illusztrálja. Jachtnavigátor I.: Földrajzi navigáció; Csillagászati navigáció; Elektronikus navigáció; Tengeri meteorológia és tengerrajz. Jachtnavigátor II.: Tengeri kommunikáció; Hajózási szabályok; Nemzetközi jog; Útvonaltervezés; Egészség- és környezetvédelem; Biztonság és veszély a tengeren; Hajóbérlés; Hajómanőverek; Térképjelek és rövidítések; Angol-magyar hajózási szótár; Feladatgyűjtemény; Vizsgakérdések. A Jachtnavigátort a Közlekedési Főfelügyelet oktatási tansegédletként jóváhagyta.

Horváth Csaba - A ​magyar katonai eskü története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók