Ajax-loader

Bill Hybels könyvei a rukkolán


Bill Hybels - Mark Mittelberg - Ne ​térítgess, élj!
Hogy ​lesz önből vonzó keresztyén? Bill Hybels ezt egyetlen, valóban komplikált kinézetű egyenletbe gyűjtötte össze, régóta várt könyvében az evangélizációról: MH + K + VK = MH Ami eleinte ilyen száraznak, matematikainak és érthetetlennek látszik, közelebbről megvizsgálva kiderül róla, hogy egy világos, belátható koncepció, mely kivezeti a gyülekezeteket és az egyes keresztyéneket gyümölcstelen elszigeteltségükből. Bill Hybels nem lenne Bill Hybels, ha az olvasókat száraz elmélettel fárasztaná. Könyve tele van személyes tapasztalatokkal, melyek élettelien illusztrálják "egyenlete" egyes tényezőit - egy könyv, amely sok keresztyénnek a szívéhez szól. Azt kérdezi, mit jelent ez a képlet? Ezért megéri kinyitni ezt a könyvet. És nem csak ezért. Bill Hybels a Willow Creek gyülekezet alapítója és vezetője Chicagoban. Willow Creek az egyik legnagyobb gyülekezet az Egyesült Államokban, heti több, mint 15000 istentisztelet-látogatóval, és világszerte ismert kezdeményezése: a Templom távollévőknek. Mark Mittelberg az evangélizáció munkaterületének vezetője.

Bill Hybels - Légy ​bátor, és vezess!
„A ​helyi gyülekezet a világ reménysége, a jövője pedig elsősorban vezetőinek kezében nyugszik." - Bill Hybels Ez a meggyőződés hatja át a könyvet, hogy a hozzád hasonló vezetőkben ott rejlik a lehetőség, hogy a földkerekség legmeghatározóbb erőivé váljanak. Tiéd az elképesztő felelősség és a páratlan kiváltság, hogy a hívőket magad köré gyűjtve és lelki ajándékaikat mozgósítva segíts Istentől távol levő embereknek Krisztus teljesen odaszánt követőivé válni. A helyi gyülekezetre bízott megváltó üzenettől hús-vér emberek életének átalakulása és örökkévaló sorsa függ. Kész vagy-e bármit megtenni azért, hogy hatékonyan vezesd gyülekezetedet, hogy Isten reményteljes üzenete megváltoztathassa a világot? Akkor ez a könyv neked szól. A Légy bátor és vezess! Bill Hybels fő műve; olyan könyv, amely túl fontos ahhoz, hogy idő előtt megíródhatott volna. Csupán most, miután csaknem harminc évi vezetése alatt saját gyülekezete maroknyi, égő látással rendelkező emberből Isten országának az egész világra kiható tényezőjévé vált - győzelmek és kudarcok, kemény imádkozás és nagy kockáztatás három évtizede után -, áll készen arra Hybels, hogy végre megoszsza velünk a leckéket, amiket megtanult, és amiket még mindig tanul a keresztyén vezetésről. Túl sok minden forog kockán ahhoz, hogy ne a legtöbbet hozd ki vezetői lelki ajándékodból, mondja Hybels. Ebben a szenvedélyes, markáns könyvben feltárja elhívásod eszközeit, feladatait és kihívásait. Felfedezheted a látás erejét, és hogy hogyan válthatod tettekre. Első kézből származó meglátásokat nyerhetsz arról, hogyan hozhatsz létre egy álomcsapatot Isten országa számára, hogyan fedezheted fel vezetői stílusodat, hogyan képezhetsz ki más vezetőket, hogyan hozhatsz döntéseket, hogyan járhatsz Istennel, hogyan vállalhatod fel a szükséges változtatásokat, hogyan tarthatod az Istentől kapott irányt, és még sok-sok egyébről. Saját, fordulatokban gazdag életének élményeiből merítve Hybels a lényeges elveket lenyűgöző, első kézből származó történetek segítségével teszi elevenné. Ez jóval több egy újabb, vezetői stratégiákról és módszerekről szóló könyvnél. Természetesen ezeket is megtalálod benne. Ám ezeken túl megtalálod benne az egyik legnagyobb mai keresztyén vezető belső lényét is - izzó elkötelezettségét az evangélizálás és a tanítványképzés iránt, és buzgóságát, hogy ösztönzőleg hasson gyülekezetvezető-társaira, miközben ő maga is igyekszik növekedni, mint vezető. Ha a templomba nem járó emberek fontosak neked... ha örömmel tölt el, ahogy a hívők szenvedélyesen szolgálnak lelki ajándékaikkal... ha a te szíved is együtt dobban Istenével a gyülekezetért... akkor muszáj elolvasnod ezt a könyvet! A Légy bátor és vezess! meg fog győzni arról, hogy teljes erőddel, minden tehetségeddel, és teljes hiteddel vezess. És meg is adja hozzá a szükséges eszközöket.

Bill Hybels - Csak ​pár lépés
Vezessük ​hitre az embereket néhány egyszerű lépés segítségével! Mi lenne, ha tudnád, hogy ha egyszerűen odamész valakihez, és megszólítod, azzal megváltoztathatod az illető örökkévaló sorsát? Csak pár lépés egy örökre szóló változásért! Ez nem a módszerekről szól, hanem arról, hogy őszinte érdeklődést tanúsítunk egy másik ember iránt. Csak annyi kell hozzá, hogy a szíved ráhangolódjon a Szentlélekre, kész légy kimerészkedni "kényelmi körödből", és belépni valaki másnak az életébe. A Csak pár lépés a huszonegyedik századra szabott személyes evangélizáció. A Ne térítgess, élj! c. könyvében lefektetett alapra építve Bill Hybels megmutatja, hogyan teheted magadévá az elsőként Jézus által bemutatott modellt, aki több mint 2000 évvel ezelőtt kilépett a Mennyből, hogy reményt és megváltást hozzon a bukott világban élő összetört embereknek. Most rajtad a sor! Lehet, hogy a te történeted nem ilyen drámai, mégis megváltoztathatja az életét valakinek, aki csupán néhány lépésnyire áll tőled - és neked is, ahogy megtanulod, milyen erő rejlik abban, ha törődéssel, könyörülettel és befogadással fordulsz valaki felé a Szentlélek vezetése alapján. A személyes evangélizáció legfőbb értéke Hybels szerint a Szentlélekkel való együttműködés. Ez azt jelenti, hogy csak azt a szerepet játszod el, amit neked szántak - mész, ha a Lélek azt mondja, hogy menj, beszélsz, ha azt mondja, beszélj, és elhallgatsz, amikor megsúgja, hogy már eleget beszéltél. Hybels arra bátorít, hogy éljünk 3D-ben... * Dolgozzunk azon, hogy barátokat szerezzünk * Derítsük ki a történetüket * Döntsük el, mi legyen a következő lépés ... és így tanuljuk meg megérteni a Szentlélek sugallatait. Szolgálatának legutóbbi évtizede alatt megfogalmazódott gondolataiból és átélt élményeiből merítve Bill Hybels friss nézőpontból, meggyőző erővel, ösztönző szabatossággal mutat rá, mekkora erő rejlik az evangélizációnak ebben a személyes, mélységesen kapcsolati megközelítésében. Nagy a tét. A következmények örökre szólnak. És talán csak egy beszélgetésnyire vagy attól, hogy örök hatást gyakorolj valakinek az életére - azzal, hogy megteszel egy pár lépést felé. Ha azáltal, hogy tíz lépést megteszel egy termen keresztül, hitre segíthetnél valakit, lehet, hogy másképp kezdenél el járni.

Bill Hybels - Őszintén ​Isten előtt
Megelégszünk ​a hitelét vesztett keresztyénséggel? A valódi helyett valami mással? A szerző arra biztat, hogy vizsgáljuk meg életmódunkat, és őszintén ellenőrizzük, hogy Isten megváltoztatta-e az életünket többek között az alábbi területeken: · Családi élet · Férfi és női szerepkörök · Jó testi kondíció · Munka · Lelki fegyelem · Érzelmi élet · Házassági értékek „A keresztyénség természetfeletti élet egy élő, erőteljes, személyes Istennel. Hogyan lehet, hogy sok keresztyén mégis erőtlen, hiteltelen életet él?” Bill Hybels válaszában: · gyakorlati tanácsot ad a keresztyén élet megéléséhez, · beszél a következetlen keresztyén élet 12 jeléről, és hogy mit tegyünk ellene, · rámutat, hogyan jussunk túl a hitről való puszta „beszéden”, · őszinte személyes példákkal támasztja alá a sikereket és kudarcokat. Az Őszintén Isten előtt trombitaszó, mely arra hívja a keresztyéneket, hogy állítsák helyre életükben a keresztyénséget, és így gyakoroljanak hatást a világra.

Bill Hybels - Ki ​nem ér rá imádkozni?
"Az ​imádkozás természetellenes tevékenység. Születésünktől fogva azt tanuljuk, hogy bízzunk önmagunkban és minden erőnkkel arra törekszünk, hogy ne szoruljunk rá senki másra. Az imádkozás ezeknek a mélyen bennünk gyökerező értékeknek az arcul csapása. Támadás az ember függetlensége, vádirat az önálló élettel szemben... Az imádkozás idegen büszke emberi természetünktől. De ha megismerjük az imádkozást, csodálatos tapasztalat küszöbén állunk. Ennél örömtelibbet és lélekmelengetőbbet sohasem ismertünk, s ez még nagyobb örömöt ad, mint a meghallgatott imádság." (részlet a könyvből) Bill Hybels a Willow Creek Community Gyülekezet vezető lelkipásztoraként szolgál az Illinois-i South Barrington-ban. A Willow Creek a Chicago környékén élő Isten után vágyakozók felé végzett evangélizáció folytán Észak-Amerika egyik leglátogatottabb gyülekezetévé vált.

Kollekciók