Ajax-loader

Michael White könyvei a rukkolán


James Patterson - Michael White - Private ​Down Under
P.I. ​Craig Gisto, head of the latest branch of Private, is enjoying the glamorous launch party with his new team when their celebrations are interrupted by the bloodied arrival of a boy with his eyes gouged out. The boy is the kidnapped son of one of Australia’s richest men – but investigating his death isn’t their only pressing case. The rock star Micky Stevens is convinced someone’s trying to kill him, and believes Private are the only ones who can help. As if that wasn’t enough, someone is murdering the wealthy wives of the Eastern Suburbs, in the most brutal way imaginable. And if they don’t catch the killer soon, the next victim could be someone close to Private…

James Patterson - Michael White - Airport ​- Code Red
James ​Patterson’s BookShots. Short, fast-paced, high-impact entertainment. A major terrorist cell sets a devastating plan in motion. Their target? One of the world's busiest airports – London Churchill International Airport. Retired SAS Captain Matt Bates and ex-Delta Force officer Chaz Shoeman find themselves caught up in the attack. And they are London’s only hope at stopping an atrocity that could kill thousands.

Michael White - Napéjegyenlőség
2006, ​Oxford: egy fiatal nőt átvágott torokkal találnak az autójában. Szívét kimetszették, helyére egy antik aranyérmét helyeztek. Huszonnégy órával később egy másik nő holttestére bukkanak. A módszer ugyanaz, ám neki az agyát távolították el, és helyére egy antik ezüstérmét helyeztek. A rendőrség tehetetlen, de amikor Philip Bainbridge rendőrségi fotós és volt felesége, Laura Niven is belekeverednek az ügybe, véletlenül kiderül, hogy a kegyetlen rituális gyilkosságok nem korlátozódnak a jelenre. Egy megdöbbentő történet körvonalai bontakoznak ki a múltból: Sir Isaac Newtonról, a tizenhetedik századi Anglia egyik legbefolyásosabb figurájáról, és egy halálos összeesküvésről, mely talán a mai napig fennáll, és már ez idáig is rengeteg áldozatot követelt. Hamarosan Laura közeli hozzátartozója is veszélybe kerül, és világossá válik, hogy ő az egyetlen ember, aki újra tudja írni a történelmet; az egyetlen ember, aki meg tudja állítani a gyilkost.

Michael White - John Gribbin - Stephen ​W. Hawking
Stephen ​Hawking professzor - aki a Cambridge-i Egyetemen ugyanazt a tanszékvezetői posztot tölti be, amelyet egykor Isaac Newton -, napjaink leghíresebb fizikusa, mi több, Einstein óta a leghíresebb tudós. A fekete lyukak, a nagy bumm és a kvantumkozmológia területén végzett munkája révén szerzett szakmai hírnevet, a nagyközönség szemében pedig _Az idő rövid története_ című nagy sikerű könyve tette ismertté nevét és arcát, valamint az a tény, hogy csodával határos módon harminc éve él együtt a testét teljesen megnyomorító betegséggel, a mozgatóideg-sorvadással. Ez a kötet, Hawking első életrajza, Michael White újságíró és John Gribbin asztrofizikus, tudományos szakíró munkája. A szerzők beszámolnak a professzor gyermekkoráról, ifjúságáról, házasságáról, betegsége súlyosbodásáról, hétköznapjairól éppúgy, mint tanulmányairól, kivételes tehetsége kibontakozásáról, és mindarról, amivel hozzájárult, hogy jobban megismerhessük a világegyetemet. Gribbin és White bemutatja az embert, a férfit, az apát, a tudóst. Közérthetően elmagyarázzák Hawking munkájának eredményeit és azok hatását, és bizonyítják, hogy ez a rendkívüli egyéniség nem csupán túlélte a szörnyű kór támadásait, hanem annak dacára a létező legmagasabb szinten műveli hivatását.

Michael White - Machiavelli
Ebben ​az aprólékos kutatásokon alapuló munkában Michael White, a neves életrajz- és tudományos szakíró, a GQ magazin egykori munkatársa beszéli el Machiavelli életének történetét, miközben feltárja azt is, hogy miként értették félre ötszáz éven át gondolatait és értékelték tévesen személyét.

Michael White - The ​Borgia Ring
When ​a blackened skeleton is unearthed on a building site in the City of London, no one can have the slightest idea of its extraordinary link to a plot to assassinate the Queen of Englandover 500 years ago. But there is one very conspicuous clue. On the index finger of the body's right hand is a gold ring topped with a brilliant, round emerald. DCI Jack Pendragon has just transferred from Oxford to Brick Lane Police Station - in part to escape his own past. Immediately, he finds himself investigating three particularly gruesome murders. And he will need all the experience he has acquired from two decades on the force to track down a killer for whom an eerie obsession has become total madness. A killer who draws his murderous inspiration from a Renaissance family whose power and cruelty remain a living legend.

Michael White - Tom Corcoran - Újraépítve
A ​plébánia ősi intézmény. A mai szóhasználatban a hívőknek azt a közösséget jelenti, amelyet tartósan egy pap vezetésére bíznak. Ő a közösség saját pásztora, aki szolgálatát a püspök megbízásából gyakorolja az evangéliumi parancs fényében: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!" (Mt 28,19) Jó szívvel ajánlom a könyvet a magyar nyelvű olvasóknak! _Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek_ Aki szereti az Egyházat, szereti a plébániát, az nagyon fog örülni ennek a könyvnek. Kívánom, hogy vallásos életünk megújításához, plébániáink újraépítéséhez sok ötletet nyerjünk ebből az írásból, sőt merjünk még többet is gondolni! _Veres András győri megyéspüspök_ Ez a könyv a Szentlélek kiváló ajándéka egyházunk megújulásához! Szeretettel ajánlom mindazoknak, akik egyházközségük sorsát szívükön viselik, és akiknek fontos az is, hogy mi lesz az egyházunkat elhagyókkal. Akik pedig szeretnének eljutni az "Itt nem lehet csinálni semmit"-től az "Istennel minden lehetséges"-ig, azok olvassák és terjesszék! _Varga László kaposvári megyéspüspök_ Ez a könyv az egyik legjobb eszköz mindazok számára, akik vágynak plébániai közösségük megújulására, növekedésére. Kézikönyv, azaz nincs semmilyen hatása addig, amíg át nem ültetik a gyakorlatba. Aki viszont elkezdi használni, egyre lelkesebben fogja építeni Isten országát a közösségben és azon kívül. _Fábry Kornél atya, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára_ Nagyon-nagyon jó könyv, kötelező olvasmány át kellene tenni minden hívő számára! _Herbert Dóra, újságíró_ Újraépíteni, megújítani a plébániákat sürgetőbb feladat, mint valaha. A könyvben leírtak a szeretet új dimenzióját nyitották meg a plébániámon. Mit tehetünk ezért? olvassuk el, megéri! _Nyéky Kálmán atya, a kaposvári Szent Kereszt templom plébánosa, a magyar kiadás szerkesztője_

Michael White - The ​Medici Secret
In ​the crypt of the Medici Chapel in Florence, palaeopathologist, Edie Granger, and her uncle, Carlin Mackenzie, are examining the mummified remains of one of the most powerful families in Renaissance Italy. Edie and Mackenzie both have serious doubts about the true identity of at least two of the five-hundred-year-old bodies.

Michael White - John Gribbin - Stephen ​Hawking
This ​biography of the author of "A Brief History of Time", pays particular attention to Hawking's considerable scientific achievement, as well as to the tragic progress of his illnesss and his extraordinary will to survive and to continue working despite major progressive handicap.

Michael White - Tolkien ​- A Biography
J.R.R. ​Tolkien's masterpieces, The Hobbit and The Lord of the Rings, are among the most beloved books published in the twentieth century. And Tolkien's mythology has informed popular entertainment across all media -- from television's Star Trek to Led Zeppelin's lyrics to the good versus evil themes of the Star Wars films. Now his influence carries on into the twenty-first century with the magical whimsy of Harry Potter. Tolkien: A Biography presents the man behind the myth. This fascinating and poignant portrait of Middle-earth's creator reveals the author's early childhood, tainted by the tragic deaths of his parents; the horrors he experienced as a soldier in the trenches of World War I; his career as one of England's most prominent scholars in the halls of Oxford University; his friendship with fellow author C.S. Lewis and the founding of the Inklings group; how The Lord of the Rings was usurped by the 1960s counterculture movement only to bestow unwanted wealth and fame upon Tolkien -- and how, three decades after his death, his greatest work was translated into a trilogy of blockbuster films converting new fans to an ever-increasing legion of devotees. Book jacket.

Michael White - Leonardo ​- Az első tudós
Michael ​White nagyszerű életrajza arról igyekszik meggyőzi olvasóit, hogy Leonardo da Vincit kiterjedt kutatómunkája, kísérleti módszere és szenvedélyes tudásvágya miatt joggal tekinthetjük az "első tudósnak" az európai kultúra történetében. Könyve a reneszánsz tudományosság fejlődéstörténetébe ágyazva eleveníti fel Leonardo életének eseményeit, a törvénytelen származása okozta traumát, homoszexualitását, kortársaival való kapcsolatát Machiavellitől Borgiáig, és elmélyült elemzéssel mutatja be a polihisztor tudományos és művészi teljesítményének összefüggéseit.

Michael White - A ​Medici-titok
A ​firenzei Medici-kápolna altemplomában a paleopatológus Edie Granger és nagybátyja, Carlin Mackenzie a reneszánsz Itália egyik legnagyobb hatalmú családjának mumifikálódott maradványait vizsgálja. Ami a külső megjelenést illeti, a balzsamozók kitűnő munkát végeztek. A pergamenszerű bőr alatt azonban a belső szervek eredeti méretük töredékére zsugorodtak, ami megnehezíti a használható DNS-minta vételét. Edie-ben és Mackenzie-ben is súlyos kételyek merültek fel az ötszáz éves holttestek közül legalább kettőnek a valódi személyazonosságát illetően.

Michael White - Giordano ​Bruno - Az eretnek
Giordano ​Bruno a reneszánsz szellemi életének középpontjában tevékenykedett, és az emberi gondolkodás fejlődésének keresztútján állt. Keveréke volt a misztikusnak, a filozófusnak és a tudósnak, és az összes tudományág egyfajta egyesítéséről írt, hogy mindenre kiterjedő áttekintést alkosson, akárcsak előtte Leonardo, utána pedig Newton. Buzgón igyekezett mindent megismerni és kikutatni. Nem ismert el határokat és nem fogadta el a korlátozásokat. Bruno végtelen intelligenciájával szomjazta a kihívást, veszedelmes eszméket tárt fel, és kapcsolatokat is talált köztük, ám ami ennél is fontosabb: volt mersze és elszántsága következtetései közzétételére egy olyan korban, amelyben a mindennapok részét jelentette az üldözés, és amelyet velejéig átjárt a szemforgató ájtatosság. Giordano Bruno története tehát az üldöztetés és a harc története: egy olyan csatáé, amelyet egyenlőtlen erők vívtak, és amelyben egyetlen ember szállt szembe a tudatlansággal, a dogmákkal és a korrupcióval.

Michael White - Equinox
Oxford, ​2006: a young woman is found brutally murdered, her throat cut. Her heart has been removed and in its place lies an apparently ancient gold coin. Twenty-four hours later, another woman is found. The MO is identical, except that this time her brain has been removed, and a silver coin lies glittering in the bowl of her skull. The police are baffled but when police photographer, Philip Bainbridge and his estranged lover, Laura Niven become involved, they discover that these horrific, ritualistic murders are not confined to the here and now. And a shocking story begins to emerge which intertwines Sir Isaac Newton, one of seventeenth-century England's most powerful figures, with a deadly conspiracy which echoes down the years to the present day, as lethal now as it was then. Before long those closest to Laura are in danger, and she finds herself the one person who can rewrite history; the only person who can stop the killer from striking again...

Michael White - Galileo ​Galilei
Galileo ​Galilei kora legkiemelkedőbb tudósa, igazi sokoldalú reneszánsz személyiség volt. Számos jelentős felfedezést tett a matematikában és fizika különböző területein, a mechanikában, a ballisztikában, a hőtanban. Technikai újítások egész sora fűződik a nevéhez, köztük a ingaelvet hasznosító óraszerkezet, vagy a csillagászati teleszkóp kifejlesztése. Távcsöves megfigyeléseire és a kapott adatok újfajta matematikai módszerekkel történő feldolgozására támaszkodva tudományosan megcáfolta a fennálló, s az egyház által is hirdetett Föld-központú világképet, és a világegyetem szerkezetének és működésének egy a valós tapasztaláson alapuló korszerűbb magyarázatát adta. Ezzel tulajdonképpen a modernkori csillagászat megalapozójának tekinthetjük. Galilei egész életében következetesen harcolt a vakhitre, a feltétlen tekintélytiszteletre építő gondolkodásmód és a régi elméletekhez szolgamód ragaszkodó tudósi magatartás ellen. A középkor hivatalosan elfogadott, arisztoteliánus világképével szembeni fellépése miatt a rettegett inkvizíció több alkalommal is vizsgálatot kezdett ellene, majd eretnekség vádjával egyházi bíróság elé állították és életfogytiglani fogságra ítélték. Galilei azonban háziőrizetbe helyezése és egyre súlyosabb betegsége ellenére is tovább dolgozott. Bár egész életében vallásos embernek tartotta magát, mint tudós nem volt hajlandó lemondani arról, hogy minden korláttól mentesen a valóság titkait kutassa. Szilárd meggyőződése volt, hogy az emberi értelemnek, gondolkodásnak fel kell végre szabadulnia az egyház gyámkodásának a béklyói alól.

Michael White - Isaac ​Newton
It ​is no exaggeration to say that almost everything we do in the modern world is based on Newton's enormous scientific achievements-but he was not the pure scientist of lore. Unknown to all but a few, Newton was a practicing alchemist who dabbled with the occult. He did not discover gravity by watching an apple fall-in reality, Newton's great theories were grasped within the charred base of the crucible and the alchemist's fire. Nor was Newton the idealistic puritan that he has always been seen as, but a tortured, obsessive character who risked his health in a ceaseless quest for an understanding of the universe through whatever means at his disposal

Michael White - Galilei, ​az antikrisztus
Korábbi ​köteteihez hasonlóan Michael White ezúttal is egy olyan személyiség arcképét rajzolja meg, aki a felvilágosodás előfutáraként kimagasló szerepet játszott a tudomány- és szellemtörténetben. Galilei a tudomány forradalmának kulcsfigurája volt, sokak szemében pedig olyan vértanú, akit eredményei és meggyőződése miatt ítélt el a katolikus egyház. Galilei, aki egy időben maga is papnak készült, az inkvizíció áldozataként végezte - beteg, vak öregemberként, aki utolsó napjait házi őrizetben töltötte, műveit betiltották, eszméit pedig az egész katolikus világban háttérbe szorították. Michael White olyan korszak kontextusában vizsgálja Galilei munkásságát, amikor a vallási és tudományos felfogás veszedelmesen egybefonódott. Azt az utat, amely a Galilei elleni eretnekvádhoz vezetett, az ellenreformációval és a harmincéves háborúval a háttérben tárja elénk, és az elbeszélésből olyan történet kerekedik ki, amelyet összeesküvés és titkolózás szennyez be. Michal White azt is sejteti, hogy valójában Galileinek nem a kopernikuszi világképhez való ragaszkodása szúrta Róma szemét - sokkal veszedelmesebb gondolatokra bukkant, amelyek a katolicizmus alapjainak megrengetésével fenyegettek.

Kollekciók