Ajax-loader

Kiss Zoltán könyvei a rukkolán


Kiss Zoltán - Tamás Péter - MS-DOS ​6, 6.2, 6.22 kiegészítés felhasználói szemmel
Könyvünkben ​igyekeztünk az MS-DOS 6 rendszer teljes felhasználói leírását adni. A könyv két nagy részre bontható. Az első részben úgy igyekeztünk az MS-DOS 6 rendszert áttekinteni, hogy a kezdő, gyakorlatlan felhasználók annak alapján képesek legyenek eligazodni a számítógép és az operációs rendszer rejtelmeiben. A könyv második része tartalmazza az összes, MS-DOS használatához szükséges, felhasználói szintű információt.

Benkő Tiborné - Benkő László - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal 6.0-ban - Turbo Vision
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű windows-t programozni!? 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földesi Ferenc - Isaszegi János - Kiss Zoltán - A Magyar Honvédség negyedszázada
Ez a kötet hiteles képet kíván adni mindarról, ami 1989-től napjainkig Magyarországon a honvédelem kérdésében történt: eseményekről, vitákról és eredményekről. Ebben az időszakban a Varsói Szerződés egyik tagállamának haderejét kellett átalakítani egy majdani NATO-tagország haderejévé – szemlélet-, fegyverzet- és létszámváltozásokkal egyetemben. Fegyvernemi kultúrák szűntek meg, helyőrségek tűntek el, nyugállományba vonult az állomány egy része, orosz helyett angolt tanulnak a tisztjelöltek és idegen országokban teljesítenek szolgálatot a katonáink. Egy dolog azonban nem változott: a haza védelme, polgárai életének és értékeinek a biztosítása, külországi támadások elhárítása közös érdek. Ezért van szükség egy olyan haderőre, amely hazánk geo- és katonapolitikai helyzetéből kiindulva, az ország gazdasági teljesítőképességét figyelembe véve, a múlt hagyományaira építkezve az ország lakossága által elfogadott. Aki elolvassa ezt a kötetet, az szembesülhet azzal a hatalmas munkával, ami huszonöt év alatt végbement, és amelynek eredményeként folyamatban van Magyarországon egy modern, a követelményeknek megfelelő haderő kialakítása.

Kiss Zoltán - Emberi ​rangra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Mihály - Kiss Zoltán - Kuzmina Jekatyerina - Sölétormos Gábor - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Delphi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lebovicsné dr. Kálmán Éva - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - MS-DOS ​5.0
A ​Microsoft cég MS-DOS operációs rendszere legújabb verziója az 5.0, mely hasonlít az "idősebb testvéreire" (a 3.3 és a 4.0 verziók). Annak a felhasználónak, aki ismeri a DOS előző verzióit és használni is szeretné a legújabbat nem kell sok parancsot megtanulnia. Mégis azt mondhatjuk, hogy az 5.0 egy sor újdonságot hozott.

Kiss Zoltán - Legyen ​meg a te akaratod
Sokan ​bírálják az asztrológiát, és butaságnak tartják a horoszkópot. Teljesen igazuk van. Mert ők annyit tudnak róla, hogy: "A jövő héten a Bikáknak szerencséjük lesz, az Oroszlánok meg szerelmesek lesznek...". Vagy azt mondta nekik a horoszkópjukat olvasó asztrológus, hogy soha sem lesz társuk, gyerekük, pénzük, és ebben vagy abban a betegségben fognak meghalni. Csakhogy ez hazugság. Sokan fordulnak el az Istentől, vagy egyáltalán nem akarják megismerni. Ha keresik is, nem tudják, melyik egyház tanítása az igaz. És jogosan fordulnak el a vallástól, amikor azt hallják, hogy az ember eredendően bűnös, de megválthatja magát, ha úgy hisz, ahogy mondják, és fizet az egyháznak. Ez is hazugság. Az Istennek ugyanolyan teremtése a csillagos égbolt, mint az ember. Aki elhiszi egy asztrológusnak, hogy mi lesz vele - az halott. Aki a csillagos ég üzenetei által hozza meg a döntéseit - az örökké él. Az Isten ugyanúgy van, mint a szívverés és a lélegzés. Aki elhiszi egy másik embernek, hogy ki az Isten, és a bűnbocsánatért mit kell tennie - az halott. Aki az ég jelei által teremt személyes kapcsolatot az Istennel - az örökké él. Azoknak írtam ezt a könyvet, akiknek elegük van abból, hogy mások mondják meg nekik, hogy mi van és mi lesz velük, és miben és hogyan kell hinniük.

Gyarmati István - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Windows ​95 felhasználóknak
A ​könyvben a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva - a Windows 95 használatáról és felépítéséről szóló - "Terülj, terülj asztalkám..." c. műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk. Mindenki saját megszokása és ízlése szerint dönthet arról, hogy a Windows 98 melyik nyelvi változatával kíván dolgozni. Mind a páneurópai (angol nyelvű), mind pedig a magyar nyelvű változatnak létezik OEM (a gyártótól származó) és upgrade (frissítő) verziója. Az, hogy érdemes-e áttérni a jól bevált Windows 3.x verziókról a Windows 95-re, mára már nem kérdéses. A számítógépek 16-bites világa ma az utolsó napjait éli. Az erőteljes 32-bites gépek és szoftverek néhány éven belül egyeduralkodóvá válnak. Az, hogy érdemes-e áttérni a Windows 95-ről a Windows 98-ra, ma még kérdéses lehet, különösen azok számára, akik még nem rendelkeznek Internet-hozzáféréssel. Valójában a kérdés az, hogy mikor térjünk át jobban felszerelt rendszerre. A könyvünkben megpróbálunk választ adni azokra a kérdésekre, amelyek szükségszerűen felvetődnek az új rendszerre való átállással kapcsolatosan, többek között a következőkre: Kinek és mikor érdemes áttérni a Windows 98-ra? Hogyan térhetünk át a Windows 95 használatáról a Windows 98-ra? Hogyan kell használni a rendszert? Mi történik az operációs rendszer belsejében? Milyen funkciói vannak a Windows 98-nak? Hogyan telepíthetjük a rendszert számítógépünkre? Hogyan támogatja a rendszer az otthoni számítógép-használatot? Mi lett a Microsoft Plus!-szal?

Tamás Péter - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Windows ​3.0 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lebovicsné dr. Kálmán Éva - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Kiss Zoltán - DOS ​4.0 / DOS 4.01
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - IBM ​PC Assembly összefoglaló és példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Programozás ​Borland Pascal 7.0 rendszerben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Tamás Péter - Lebovitsné Kálmán Éva - MS-DOS ​6
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű ​a Windows-t programozni!? 1-2.
Windows ​program egyre inkább terjed a felhasználók körében. Nagy előnyei közé tartozik az egységes kezelés, a különböző programok hasonló, áttekinthető megjelenése mellett az, hogy a PC típusú gépek hardver eszközeit jobban kihasználja, mint a DOS operációs rendszer. A különböző processzorok (8088, 80286 80386 és 80486) lehetőségei kiaknázhatók ugyanúgy, mint az esetleges nagy memória. A hagyományos, egy program futtatására alkalmas DOS operációs rendszerrel szemben a Windows egyszerre több program futtatását teszi lehetővé megosztva az erőforrásokat a programok közt. Azt nem mondhatjuk, hogy a Windows operációs rendszer lenne. Rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek az operációs rendszereket is jellemzik (memóriakezelés, a programok futásának szervezése), néhány területen azonban a DOS lehetőségeire hagyatkozik (például az alacson szintű I/O kezelés). Fontos, hogy felhasználási szempontból a Windows nagyon hasonlít más típusú számítógépek operációs rendszeréhez, vagy azok előzőekben kiemelt néhány tulajdonság is elegendő a Windows program előnyeinek bizonyítására. A szoftver piacokon mostanáig azonban kevésbé terjedtek el olyan programok, amelyek a Windows felügyelete alatt működnek - az úgynevezett Windows alkalmazói programok (application). Napjainkban ez a helyzet változni látszik. Egyre több sikeres programnak, szövegszerkesztőnek, játéknak, táblázatkezelőnek stb. van olyan verziója, amely a Windows felügyelete alatt működik...

Kollekciók