Ajax-loader

Bernád Ilona könyvei a rukkolán


Bernád Ilona - Útjaim ​a gyógyítás körül
Eddig ​szép Földünk 47 országában fordultam meg a gyógyítás és a bábaság iránti kíváncsiságom okán ls a kutatás, tanulás céljával. Kinyíltak nekem az emberek, kinyílt a Természet és kinyílt a Nagyvilág. Előttem voltak a természeti és kultúrális világcsodák. De kinyíltamam én magamnak is, hiszen soha nem gondoltam, hogy ekkora tudás is ott rejtőzhet a tudatok, a lelkek mélyén. Mellyel kiegészíthetem azt (is), amit már itthon, a Kárpát-medencében és azon túl, a magyar élet keleti peremén, a moldvai csángóknál gyűjtöttem. Célom, hogy minnél hűebben visszaadjam adatközlőim gondolkodás- és kifejezésmódját, és a gyógyítás, bábság lelkiségét, szellemiségét nem vesztíve, hitem szerint Isten eszközeként működve, működtethetve - átnyújtsam Testvéreimnek ezt a Világot, a gyógyítás látható és láthatatlan világát. Ez a világ belső és külső világ, népünk közös lelke, a beteg és a gyógyító közös lelke egyben. Mert szent és gyakorlati dolog a gyógyítás, férfi és nő dolga, amint világukhoz és az élethez is egyenlőképpen szükséges a nő és a férfi. Az összegyűjtött tudást nem csak könyvekben, hanem előadásokban, tanfolyamokon is megpróbálom továbbadni, betegeken is alkalmazni. Egy porszemet, ennyit tudok én hozzátenni világunk jobbításához, a gyógyítás, a születés humanizálásához és megörökítéséhez. Öngyógyításra és önállósuslásra bíztatom kedves Olvasóimat is. Ha jól meggondoljuk, minden az élet és az egészség körül forog. Minél mélyebben megyünk az orvoslásba, annál mélyebben mehetünk önmagunkba. Hivatásom, munkám immár szellemi-lelki utammá vált. Sokszor nem veszélytelen útjaimon éreztem a felső támogatást, érzetem az égi segedelmet. Az Isten fiú, akinek útján kellene járnunk Mindannyian, végig ott volt mögöttem, áldón, védelmezőn, amikor jelképesen a brazíliai szent hegyen, a corcovadon is.

Bernád Ilona - Egészségünkért ​II.
Mi, ​magyarok büszkék vagyunk gazdag, színes népköltészetünkre, népművészetünkre, népi mesterségeinkre, építészetünkre. Méltán büszkék lehetünk népi egészségmegőrző és gyógymódszereinkre is, amelyek a testi bajok orvoslását pszichoterápiás és spirituális eljárásokkal teljesítik ki. Nem csak a részt, a testünket, valamelyik szervünket, végtagunkat kell gyógyítani, hanem a lelkünket is kell segíteni, hogy öngyógyító energiáinkat mozgósítani tudjuk. Ez a kiadvány az előző kötetben foglaltak folytatásaként a népi gyógyító módszerek mellett a hagyományos orvoslás, valamint a természetgyógyászat eljárásait is magában foglalja.

Bernád Ilona - Isteni ​folyamat
Ezt ​a könyvet az élet írta. A sokezer évre visszanyúló hagyomány, a működő élettapasztalat adta. Ősbábákkal, szülésznőkkel és több száz édesanyával - köztük otthonszültekkel is - beszélgettem. Szülésznő vagyok, természetgyógyász, néprajzos képesítéssel, így jártam a Kárpát-hazát és Moldvát, a hagyomány teljességére figyelve kérdeztem, és a szellemi gyógyításra, spirituális bábaságra figyelve szerkesztettem, írtam könyvem. Tiszta szívemből ajánlom a jövendő szülőknek, családoknak, mert amíg e tudás szerint éltünk/élhettünk, addig gyarapodó nemzet voltunk. Amíg édesanyáink a Gondviselésbe vetett hittel, saját belső tudásukra és ösztönükre hallgattak/hallgathattak, többször és bátrabban szültek. Kevesebb testi-lelki sérüléssel. E kötet 18 év tudatos munkája. Amikor szülésznőként dolgoztam, azon gondolkodtam, mit tehetnék azért, hogy a nőknek jobb kedvük legyen szülni. Tizennégy évet eltöltve az egészségügyi rendszerben rájöttem, hogy a lányok, asszonyok meg vannak félemlítve, félre vannak tájékoztatva, és a fogyasztói társadalom a születésbe, a szülőszobába is benyomult. A várandósság egy áldott állapot, folyamatos emelkedett állapot kellene hogy legyen, s amiként másállapot, ugyanolyan módosult tudatállapotban kellene az anyáknak világra hozniuk gyermekeiket, vagyis, természetesen, egyszerűen, mint egykor, imádkozva, magukba fordulva asszonyközösség támogató jelenlétében. Így nem fáj annyira a szülés, ha engeded, hogy a természet tegye a dolgát és a gyermekek világra jöjjenek, hiszen az élet él és élni akar, az érett magzat a világra akar jönni életfeladata teljesítésére. E könyvben az élet tiszteletét, nagyanyáink bölcsességének, tudásának egy szeletét sikerült változó világunkban megmenteni. Csodákat, az élet, a teremtés csodáit, melyek, mint csillagok fénylenek az égen. Ne engedjük megszentségteleníteni édesanyákká válásunkat, asszonnyá való beavatásunkat, gyermekünk első útját, és adjuk vissza a szülésnek-születésnek a régi ünnepét, és azt a lehetőséget, hogy édesanyáink erőt és önbizalmat, további kedvet és hitet meríthessenek szüléseikből!

Bernád Ilona - Élő ​népi gyógyászatunk
Élő ​népi gyógyászatunk az Egészségünkért sorozat harmadik kötete új gyűjtés (2004-2010), melyben a Kárpát-medence, Moldva konyháját, egészségkultúráját, gyógyászatát mutatja be. Ötven bába, gyógyító adatközlő fotóját örökíti meg. Teljes körkép, monográfia. A konkrét receptek, módszerek mellett népi immunerősítés, gyógyító egyéniségek portréja, visszajelzések, mai újratanulási lehetőségek, a keleti hagyományos orvoslásokkal való kapcsolatról olvashatnak benne. Népgyógyászati módszereinket összevetem, igazolom orvosok kutatásaival, Dr. Csedő Károly, Dr. Rácz Gábor, Dr. Ráczné Kotilla Erzsébet könyveiben lévő botanikai közlésekkel. Fontos szerepet kap itt is az orvos természetgyógyász, népi gyógyászati szakíró Oláh Andor. Az adatközlők színes, ízes, képi és tájszólásokkal bővelkedő beszédét hűen adom vissza a könyv lapjain.

Bernád Ilona - Egészségünkért
Hiszem, ​hogy az ember a természet gyermeke. Hiszek a természet éltető erejében, hogy megad mindent, amire szükségünk van. Hiszek a népi tudásban, a sokezeréves tapasztalatban, abban, hogy az ember tanult a természettől, annak sok-sok titkát fejtette meg az idők során, és hogy ezt az örökséget nekünk is meg kell őriznünk, hogy tovább adhassuk utódainknak. Hiszek az Egészben, hogy nemcsak a részt, a testünket, valamelyik szervünket, végtagunkat kell gyógyítani, hanem a lelkünket is kell segíteni, hogy öngyógyító energiáinkat mozgósítani tudjuk. A régi gyógyítók is az egész emberre figyeltek. Úgy tartották, hogy ha visszaadjuk az egész harmóniáját, erejét, akkor a beteg rész, szerv is meggyógyul, és helyreáll az egészség. Megpróbáltam tanulni tőlük, és éppen ezért az egészért, egészségünkért gyűjtöttem a még élő népi tudásból a sok-sok morzsát, a test és lélek gyógyítását, hogy az Egészet kapjam meg a részletekből. És ezért hallgattam meg tanítóimat, a természetgyógyászat és hagyományos orvoslások mestereit, hogy még teljesebbé váljék bennem ez az Egész, a hagyományos gyógyítás, melyet hitem szerint nem kerülhet meg korunk orvostudománya sem. Bernád Ilona

Kollekciók