Ajax-loader

Baka István könyvei a rukkolán


Baka István - Beavatások
"Fekszem ​Ada mellett, Ada testmelegében, a kettőnknek szűk fekhelyen, és a labirintusokra gondolok, melyeket egy nap alatt bejártam. Az egyenes labirintusra, amely a kemeneci erdő méhétől és télborotválta ágyékától vezetett a vasúti sorompó szikéjéig, amely elvágta a szülés előtti léttel összekötő út köldökzsinórját, a sötét labirintusra, amely zegzugos folyosókon, életem első két évtizedében kanyargott, (...) s a harmadikra, amely egyenes is, sötét is, mégis fénylő asszonyi labirintus, amelyben örökkön-örökké ugyanazt a síkos lépést lehet megtenni - előre-hátra, de közben fényéveket száguld be a boldog emberfia: magasra, irdatlan magasra száll, és mélyre, pokloknál mélyebbre süllyed, örökös körforgásban, mint egy kozmikus óriáskeréken,..."

Baka István - Sztyepan ​Pehotnij testamentuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baka István - Versek
Baka ​István életműsorozatát indítjuk ezzel a kötettel. Terveink szerint évente jelenik majd meg egy-egy könyv; jövőre a Próza, dráma, majd a Műfordítások és a Publicisztikai írások.Az első kötet Baka István költeményeinek eddigi legteljesebb gyűjteményét tartalmazza. A versek gerincét a Tájkép fohásszal 1996-os kiadása alkotja, mely bár posztumusz műként látott napvilágot, tartalmát még Baka állította össze. Kötetünk függeléke a Tájkép fohásszal eredeti kompaktságát és zártságát hivatott ellensúlyozni az oda fel nem vett, de Baka életében megjelent, valamint a hagyatékból előkerült versek, változatok és vázlatok közlésével.

Baka István - A ​kisfiú és a vámpírok
Az ​1984-es Szekszárdi mise című hosszúnovella után ez Baka második prózakötete, hideglelős látomás egy városról, ahol lassanként mindenki vámpírrá válik.

Baka István - Az ​idő térképjelei
Baka ​István posztumusz kötete a kilencvenes évek elején készült, napi- és hetilapokban publikált tárcáit, tárcasorozatait gyűjti egybe. Az írások egy-egy író vagy költő portréját vázolják fel, művét ismertetik, vagy rövid történetekben pályatársait, gyermekkora emblematikus helyszíneit, alakjait idézik meg.

Baka István - Összegyűjtött ​versek
Baka ​István összegyűjtött versei költői életművének eddigi legteljesebb gyűjteménye. Szerkesztői és szöveggondozói elveiben jelen kiadás követi a Tiszatájnál megjelent életműsorozat Versek (2003) című kötetét. A költői életmű gerincét e kiadásban is az 1996-ban, már a szerző halála után megjelent Tájkép fohásszal című kötet alkotja (Jelenkor kiadó). Jelen kiadás függeléke az azóta eltelt időszakban előkerült Baka-kéziratok közlésével bővült.

Baka István - Szekszárdi ​mise
A ​kötet négy írása közül három a líra és az epika határvidékéről, a prózaírás költői ágáról fakad: egy kisváros prózai, sőt már-már fokozhatatlanul prózai világában (például egy kamasz lusta, eltompult vasárnap délutánjában) egykedvű valószínűséggel jelenik meg a Jóisten, a Sátán vagy éppen Krisztus, persze álöltözetben. A kötetet záró mesejáték is költők drámáival tart rokonságot: A Csongor és Tündé-vel, Weöres Sándor Holdbéli csónakosával, Kiss Anna bábjátékaival. A címadó Szekszárdi mise azonban cselekményét és szövését tekintve nem utal vissza írójának eredendően költői alkatára: színtiszta próza - kisregény. Modellje egy valaha létezett szekszárdi amatőr zenész: Séner János, aki Liszttel szinte egy napon született, ugyanúgy német gazdatiszt fiaként, mint a világhírű génius, s ezért a "fenséges Liszttel párhuzamos pályán induló életében inkább volt kész a Kiválasztott szolgálatára való elrendelést látni, mintsem hogy az Úr gúnykacaját kelljen kihallania belőle, ki őt - bár silány sorsra szánta - a nagyság benne is meglévő, de másban megvalósuló jeleivel kicsúfolta volna." Ez az árnyéklét sokat elárul a hamvába holt vidéki tehetség kínjairól, melyek mértéke nem tart arányosságot az esetleg (vagy akár bizonyosan) kisebb rátermettséggel, ahogy Liszt sem tarott be semmiféle arányosságot, amikor figyelemre sem méltatta Szekszárdon jártában az ablaka alatt éjjelizenélő dalárda rajongó karnagyát és zeneszerzőjét, aki pedig mégiscsak művész volt, kétségtelenül.

Baka István - Farkasok ​órája
BAKA ​ISTVÁN 1948-ban született Szekszárdon. A gyermekéveken és a pályakezdésen túl is sok szállal kötődik ehhez a városhoz. A költő - aki jelenleg Szegeden él - többek között József Attila- és Weöres Sándor-díjat, valamint Babits-emlékplakettet kapott alkotásaiért. Eddig megjelent könyvei a következők: Magdolnazápor (1975), Tűzbe vetett evangélium (1981), Szekszárdi mise (1984), Döbling (1985), A kisfiú és a vámpírok (1988), Égtájak célkeresztjén (1990), Beavatások (1991). Baka István kötetei egymásba fonódnak, egymásról adnak számot, és várakozást keltenek a következő, még meg sem született vers iránt. A Farkasok órája olvasásakor is ezt a tudatos életmű-komponálást kísérhetjük nyomon. A megismételt - így megváltozott szerepű - és az új versek együttese keleti végítéletünk pontos, éppen ezért megrázó leírása; benne van rendszerváltozásunk megannyi fájdalma és dicsősége. A költő által alakított, már szinte külön képi nyelven szólal meg ez az élmény, mely hangot felerősíti a hagyományokon alapuló formavilág és a szigorú szerkesztés. A Farkasok órája ismét olyan stáció, amely jelzi, hogy Baka István megrendült korunk lényegének küldetéses megfogalmazója.

Baka István - Tájkép ​fohásszal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kormos István - Baka István - Kormos ​István és Baka István versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baka István - Próza, ​dráma
Baka ​István életműsorozatának második kötete a költő prózáit és drámáit tartalmazza. A prózaszövegeket illetően forrásként a budapesti Pannon Könyvkiadó által, 1991-ben Beavatások cím alatt megjelent gyűjteményes kötetet használtuk, amelybe a korábbi folyóiratbeli, illetve vegyes műfajú kötetpublikálásokhoz képest a szerző által javított, módosított szövegek kerültek. Jelen kötetünk prózákat tartalmazó részében meghagytuk a Beavatások eredeti, vers és elbeszélés dialógusára építő, ciklusos szerkezetét. E válogatásból Baka kihagyta első prózai írását, az eredetileg A Város és az Idegen, később pedig a Transzcendens etűd címet viselő elbeszélését. Miután a Beavatások kötet és ciklus mind a megírás, mind az első megjelenés tekintetében időbeni folytonosságot, egymásutániságot is reprezentál, a Baka-életműsorozat Versek gyűjteményétől eltérően itt a kimaradt elbeszélést nem függelékben, hanem a Beavatások komplett ciklusa előtt közöljük, mégpedig eredeti, folyóiratbeli címe szerint.

Baka István - Égtájak ​célkeresztjén
Baka ​István Szekszárdon született 1948-ban. Szülővárosához élete, ifjúkora sok meghatározó élménye fűzi, de évek óta Szegeden él, és a Kincskereső című, gyermekeknek készülő folyóirat szerkesztője.

Kollekciók