Ajax-loader

Kolozs Pál könyvei a rukkolán


Kolozs Pál - Utazás ​Detektíviába
... ​Esős októberi nap volt,szinte fájt, mert kilúgozta az embert. A Big Ben elkondította az esti kilencet. A profi-gyilkosok ilyenkor megsimogatják karcsú revolverüket,álszakállt ragasztanak, és "nehéz az élet!" sóhajtással nekivágnak az éjszakának. Talán nem is a soron következő gyilkosság esélyeit latolgatják, hanem azon töprengenek: az asszony újra pénzt kért.Új retikülre és hasonlóra. Valóban: nehéz az élet... Így kezdődik a regény,Kolozs Pál különös expedíciója, amely "Detektíviá"-ba - a detektívregények és -írók birodalmába - hatol be,s természetesen az olvasó is részt vesz az izgalmas és mulatságos felfedező kalandban, hogy megismerkedjék számos ismert és ismeretlen bűnügyi regénnyel - "A Morgue utcai gyilkosság"-tól a "Késő őszi esti órán"-ig,s megismeri Poe, Leroux, Chesterton,Agatha Christie, Capek vagy Graham Greene, Dürrenmatt és a többiek "titkait",s oly jeles személyiségeket,mint Sherlock Holmes, Brown atya,vagy a tojásfejű Hercule Poirot mester és a nyomozás más világhíres nagyságai.A Westminsteri útvesztő szerzője fanyar humorral, iróniával és a szakavatott közvetlenségével kalauzol az érdekes úton.

Kolozs Pál - Reménytelen ​nyomozás
"Szimat! ​Keresd!" - hangzik a parancs, és Tigi, a pompásan idomított rendőrkutya tudja a kötelességét, harapja a nyomot, felkutatja a rejtőzködő tettest. A bűnt sugalmazó felbujtó azonban nem hagy maga után nyomokat, tárgyi bizonyítékot. Bardóc Pált, a rutinmunkában elfásult rendőr századost mégis megcsapja a tervezett bűn "kozmás" szaga. Felfigyel egy kisgyereket gúnyoló, perverz vénemberre, és napi feladatát feledve, nekivág maszek módjára, regényes mesterdetektívként élete utolsó - reménytelen - nyomozásának. E különös vállalkozás nemcsak a bűnöst, egy súlyos büntett szerteágazó gyökereit leplezi le - de ezzel párhuzamosan a főhős életének addig rejtett titkait is.

Kolozs Pál - Dévai ​semmire sem emlékszik
Kolozs ​Pál izgalmas, új regényében egy fölbomló házasság történetét írja meg - egy sikeres férfi dilemmáját, aki a kísértő múlt, a második világháború véres emlékeivel csak gyilkosság révén tud leszámolni.

Kolozs Pál - A ​családfa árnyéka
Ha ​megvolna az elveszett nyaklánc, ma harmincmillió forintot érne! Marie Antoinette udvari ékszerésze azonban csak a legendává nőtt reményt hagyta utódaira: a király, XVI. Lajos megígérte, hogy kifizeti az eltűnt ékszer árát. A Nyaklánc-per históriája ma is foglalkoztatja a történészeket, s a témát megírta Goethe, Carlyle, Taine, Stefan Zweig, Szerb Antal. Az ötvenes években pedig felkerült a család magyarországi ágának - a párizsi ékszerész és Girej tatár kán leszármazottainak - káderlapjára is. Szerelmek, háborúk, üldöztetések nyomán, a családi élet szövevényének kiszámíthatatlan útját láttatja a szerző, aki maga is leszármazottja ennek a különös "euráziai" családnak. Könyvének főszereplője dr. Volinszky István, az író bátyja - s az izgalmakban bővelkedő családi hagyomány. A Volinszkyak többször kényszerültek újra vagy éppen elölről kezdeni az életet, és az a félszázad is, amelyet a szerző életükből és a magyar társadalomból megmutat, tükrözi ennek a családnak szinte végzetszerű sorsát. A regény szereplői saját életükkel bizonyítják: a sokféle nemzetből származó ősök utódai szükségszerűen, belső meggyőződésből, ezt a hazát vállalják és vallják magukénak, s az egyéni kudarcok, sőt tragédiák is magukban hordják a megbékélést. A kor, a mi korunk ellentmondásait megélve kell rádöbbennie a főhősnek, dr. Volinszky Istvánnak, az egykori orvosnak, majd segédmunkásnak és - újra orvosnak, hogy csak akkor van joga az élethez, ha teljes szívvel azonosul a mával. A történet közege a hónapokkal, évekkel mérhető idő - hiszen egy változó, forrongó korban a tettek és ítéletek csak a napi dátum címkéjével válnak érthetővé. Ezek a dátumok mint hasonló sorsfordulók kerülnek egymás mellé és igazítanak el Volinszky István kanyargós életútján.

Kolozs Pál - Westminsteri ​útvesztő
Az ​angol társadalom meglepően hű keresztmetszete ez a regény: a „country life”-ot egy a madarakról és fákról verselő költő rokokó világa közvetíti itt; majd felvillannak London fényei és árnyai, s megismerkedünk a gyári munkásság mindennapjaival is. Az ábrázolt társadalmi skála a mindent pénzre váltó szörnyű öreg, a „mohosarcú” Sir Hugh Marshall-tól egészen a gyárában dolgozó süketnémák csaknem reménytelen, ám mégis emberi közösségéig terjed. Közben felvonulnak a vidéki junta szatirikusan mutatott figurái, a kommunista antiquárius, a karjára a Pythagoras-tételt tetováló absztrakt festő, a „lélekhorgász” pap, aki azonban inkább a valóságos horgászást kedveli – és így tovább, oly sokan a szigetország jellegzetes figurái közül. Természetes életük kellékei is kibontakoznak: a testet-lelket elemésztő pénzhajsza, a langyos társadalmi érintkezés, a részletfizetés, a reklám-szülte igények elburjánzása, az egész neonos-frizsideres konformizmus megannyi fonáksága a kínzó magányosságtól a perverz bűnözésig. A regény hőse Martin György, a disszidált író. Az ő katarzisán keresztül ad számot az író erről a világról, az ő hányattatásai munkaközvetítőtől munkaköz-vetítőig, kinti életének izgalmas fordulatai, hazátlanságának kínjai, lírai szép szerelme, a hazatérést megérlelő belső fejlődése adja a regény gerincét. Kolozs Pál érett író. Annak idején, amikor a húszas évek közepén, tizennyolc esztendős korában első regénye megjelent, a kritika „magyar Cocteau”-nak, irodalmi „enfant terrible”-nek nevezte. Most, hogy húsz esztendei szünet, „Az idegen „ című műve után ismét regénnyel jelentkezik, enfant terrible-ségét írói felnőttség váltotta fel, amely azonban mégis kamaszosan őszinte, és meglep indulatainak frissességével.

Kollekciók