Ajax-loader

Ivan Klíma könyvei a rukkolán


Ivan Klíma - A Summer Affair
David Krempa, a biologist in Prague, lives for his work. His wife and children and the other pleasures of life are pushed aside by is search for the secret of human longevity. Until the day he meets Iva. Young, crazy, she lives only for the moment. Rationally Iva holds no interest for him; she treats his love with indifference and thinks only of clothes, dancing and lovers. Yet David is drawn to her sensuous, childlike world by a passion that he does not understand and, ultimately, is powerless to control.

Ivan Klíma - Szerelmes ​nappalok és éjszakák
A ​Szerelmes nappalok és éjszakák több mint két évtized elbeszélés- és novellatermésébõl válogat. Ivan Klíma monotematikus szerzõ: szinte minden írásának központi témája a szerelem. A végzetes, emésztõ és önemésztõ szerelem, amely mindig más és más alakot öltve jelenik meg, robban bele a hõsök életébe, fenekestül felforgatva mindennapjaikat, feje tetejére állítva gondolkodásukat, értékrendjüket, lerombolva önmagukról és a világról alkotott képüket. Írásaiban, amelyekbõl nem hiányoznak a fájdalmasan groteszk, a fekete humort idézõ vagy éppen hátborzongatóan sejtelmes, már-már krimi- vagy thrillerszerû elemek sem, férfi és nõ örök és mégis mindig új kapcsolatát, könnyes-véres-verejtékes párviadalát elemzi, boncolgatja, szedi ízekre, mintegy mikroszkóp alatt figyelve azt. Klíma mestere a szuggesztív lélekábrázolásnak, minden hatásvadászat nélkül, a témából adódó buktatókat, érzelgõsséget, melodramatikus fordulatokat elkerülve érzékletes szûkszavúsággal és tárgyilagossággal tárja fel az embert örök idõk óta foglalkoztató nagy rejtélyt, amit jobb híján szerelemnek nevezünk.

Ivan Klíma - Szerelmes ​beszélgetések
Variációk ​a szerelemre - ezzel a két szóval lehetne a legtalálóbban jellemezni a cseh Ivan Klíma írásait, akinek a Szerelmes nappalok és éjszakák című elbeszéléskötete, illetve a Várd a sötétet, várd a fényt! című regénye után immár harmadik könyvét veheti kézbe a magyar olvasó. Igen, Klíma műveinek központi témája, fő motívuma a szerelem, férfi-nő kapcsolata, amely azonban a cseh író interpretációjában nagyon sokféle lehet. Az igen szigorú, tudatos tematikai-stilisztikai rendbe komponált, valóságos fejezetekre osztott, s így már-már laza regénnyé szerveződő Szerelmes beszélgetések című elbeszéléskötet a szerelemnek, annak a bizonyos nagybetűs és sokarcó Szerelemnek a változatait és alakváltozásait tárja az olvasó elé. Elkezdi olvasni az ember a kötetet, a hétköznapibbnál is hétköznapibb vagy éppen titokzatosnál is titokzatosabb szerelmi történetenekt, s mire a könyv végére ér, rádöbben, hogy már egészen "más ez a szerelem". Vannak a kunderai "nevetséges szerelmek" jegyében fogant, számtalan félreértésre okot adó, abszurd, groteszk helyzeteket teremtő párkapcsolatok. Vannak tiszta, ártatlan viszonyok, ám ezek nagyon gyakran torzulnak gyűlölködéssel, acsarkodással vagy a külvilág értetlenségével kísért, romboló, önpusztító "veszedelmes viszonyokká". A szerelembe, amelyről Klíma, a szuggesztív lélekábrázolás és a különféle irodalmi formák virtuóza sokféle, hol csöppet sem érzelmes, hol nagyon is szentimentális, máskor furcsa vagy már-már a víziókhoz közelítő rejtélyes elbeszéléseket ír, szóval ebbe a szerelembe az elidegenedés, a hazugság és főleg a halál elől menekülne az ember - mindhiába. A szerelemben sem nyerhet feloldozást, nem találhat vigaszt.

Ivan Klíma - Waiting ​for the Dark, Waiting for the Light
Pavel ​is a middle-aged man, a once-promising, award-winning documentary filmmaker, who is forced to survive by working as a cameraman for the state-run television station under Czechoslovakia's repressive regime. He dreams of one day making a film—a searing portrait of his times—that the authorities would never allow. When the communist regime collapses, Pavel finds himself unprepared for the new world of supposedly unlimited freedom, and unable to make the film he has always wanted to make. His dilemma—that of a man choosing between the ideals and temptations of freedom—informs every sentence of this important novel.

Ivan Klíma - Se ​szentek, se angyalok
A ​cseh szerzőnek eddig három nagy sikerű könyve (Szerelmes nappalok és éjszakák; Várd a sötétet, várd a fényt!; Szerelmes beszélgetések) jelent meg magyarul. Szinte minden írásának központi témája az emberi kapcsolatok, elsősorban férfi és nő kapcsolatának aprólékos, mélyreható elemzése, a mindig oly ígéretesen kezdődő, romantikus filmekbe illően idilli boldogsággal kecsegtető, ám a valóságban legtöbbször groteszkké, tragikomédiává fajuló szerelem anatómiája. Se szentek, se angyalok című 1999-es regényében is egy szenvedélyes szerelem, egy középkorú nő és egy fiatal férfi szerelmének a történetét meséli el, hátterül felrajzolva közelmúltunk és napjaink társadalmi-politikai eseményeit. A főhősnő, Kristyna negyvenhat éves, elvált fogorvosnő, aki egyedül neveli kamasz lányát. Volt férje, az egykori középiskolai tanár, tanítványai, főleg a diáklányok bálványa, a sportos, jóképű férfi hosszú ideje súlyos beteg, gyomorrákja van. Valaha ő adott rendet, formát Kristýna életének is, most már a sajátjának sem ura. Lányukkal, Janával egyre több a gond: rossz társaságba keveredett, nem tanul, lóg az iskolából, és - amit anyja egyelőre nem is tud - kábítózik. Kristyna a munkájában sem leli már örömét, fárasztó rutinná vált számára. Úgy érzi, minden téren csődöt mondott, reménytelen, sivár az élete. Ekkor találkozik exférje volt tanítványával, Jannal. Kristynát és Jant nemcsak az életkoruk választja el egymástól - hiszen az asszony majdnem húsz évvel idősebb -, hanem egész addigi életük, családi indíttatásuk, világszemléletük. És ez a két merőben különböző ember egymásba szeret. Szenvedélyesen. S bár kapcsolatuk hosszú távon nyilvánvalóan kilátástalan, Kristýnának erőt ad ahhoz, hogy szembenézzen önmagával, élete kudarcaival, és megkíséreljen talpra állni, újra kézbe véve a saját és lánya sorsát.

Ivan Klíma - Szerelmes ​nyár
Ivan ​Klíma regénye egy szerelem története. De nem egy könnyű nyári kalandé, ahogyan a címe sugallná, hanem egy végzetes, pusztító és önpusztító szerelemé. A főhős, David, szimbolikus módon, egy temetésen ismerkedik meg Ivával. David jó nevű tudós, biológus, aki azon dolgozik, hogy kitolja az emberi élet határait. Csak a munkájának él, felesége és két kislánya a biztos hátteret, az érzelmi és mindennapi élet rendjét jelenti számára. Ezt a rendet dúlja fel Iva. Mert a lány és David két egymásnak tökéletesen ellentmondó világ. Míg David világában mindennek biztos helye van, csupa fix pont és szilárd érték, addig Iva és világa maga a mindennek válogatás nélkül kitárulkozó és mégis hermetikusan zárt üresség. Iva csak a pillanatnak és csak a pillanatban él. Ez a belső üresség szédítő hatással van Davidra. Mint egy mindent elnyelő örvény. Ellenállhatatlanul vonzza, valósággal magába szippantja, feloldódik benne egész lénye, egész élete. És ahogy Davidot Iva világa, az olvasót éppúgy szippantja magába ez a felkavaró, érzelmes, de nem érzelgős, hatásos, de nem hatásvadász regény.

Ivan Klíma - Várd ​a sötétet, várd a fényt!
A ​regény a csehszlovák bársonyos forradalmat közvetlenül megelőző és követő időszak története. Klíma kísérletet tesz rá, hogy művészi módon feldolgozza azokat a történelmi-társadalmi-politikai eseményeket, amelyeket ma egy szóval rendszerváltásnak nevezünk Közép-Kelet-Európában. Mindezeknek a sorsfordító, nemzetek, országok történelmét felbolydító változásoknak a bemutatásához Klíma meglepő s hatásos módon az időben és térben igencsak behatárolt, mindenekelőtt az emberi lelkekben játszódó kamararegény műfaját választja.

Kollekciók