Ajax-loader

Szende Aladár könyvei a rukkolán


Szende Aladár - Anyanyelvi kalauz a család számára
Ajánlás és útmutatás a könyv olvasásához Könyvünk legfőbb feladata: anyanyelvünket "iskolaközelből" "családközelbe" hozni. Nem kis feladat, mert nem is egyrétű. Már csak azért sem, mert többlépcsős folyamat játszódik le azalatt, míg a gyerek végigjárja az utat az otthontól az általános iskola felső tagozatáig, azaz az ötödik osztályig. Negyedikes-ötödikes korától kezdve venné őt pártfogásba ez a könyv. Azért ettől az életkortól kezdve, mert a szülőknek ebben az időszakban kell - tapasztalatunk szerint - a legtöbb segítséget megadnunk. Addig ugyanis nagyjából "lépést tudnak tartani" gyerekük iskolai tanulmányaival (igaz, addig is lehet gondjuk tetemesen). Ettől kezdve azonban gondjaik megnövekednek. Elsősorban a szakszerű oktatás megkezdése jelenti a nehézségek egy részét. Az alsó osztályok egy- vagy kéttanítós rendszerének világából átkerülnek a több tanáros rendszerbe, ez pedig soha sincsen zökkenők nélkül. Nem is lehet, hiszen két-három nevelő helyett öt-hat kívánja beléoltani a tudást, mégpedig a "szaktudást", mivel ők egy-egy tudományt egész hatalmas birodalmával magukkal hozzák a tanterembe. Új ismeretek zúdulnak a gyerekre - bármilyen gondosan jár is el a tanár. És az új ismeretekkel együtt ismeretlen szavak tucatjai, sőt százai is befészkelődnek az agyába. Az ismeretek felhalmozódásának ebben s sűrű korszakában jobban, tudatosabban kell bánni a nyelvvel, hogy hűséges társ legyen a tudás gyarapodásában, sőt gyarapításában. Ebben szeretne segítséget nyújtani ez a könyv. De hogyan? Többrétűen.

Szende Aladár - Gyakorlatok ​és feladatok a magyar nyelv tankönyvéhez
Szende ​Aladár A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak című alaptankönyve egy kötetben tartalmazza a gimnáziumok és a szakközépiskolák négyévi tananyagának minimumát. A tankönyvhöz szorosan kapcsolódik ez a gyakorlatokat tartalmazó kötet, amely a könyv tematikus felépítését szorosan követi, fejezetei s azok sorrendje illeszkednek a magtankönyvhöz. A feladatok alkalmasak az iskolai egyéni és csoportos munkára, az otthoni gyakorlásra és a kitekintő búvárkodásra. Nélkülözhetetlen az elméleti ismeretek gyakorlati elsajátításához.

Szende Aladár - Szabolcs Árpád - Szójegyzékek ​a Helyesírás lépésről lépésre című könyvhöz
Ez ​a könyv érdekessé teszi az Ön számára a helyesírással való ismerkedést. Az ismerkedés abban áll, hogy különböző feladatokat fog kapni, amelyek megoldása Önre vár. Kezdetben csak egy-egy szót kell beírnia az üresen hagyott helyre, később bonyolultabb kérdésekkel is találkozik majd. Válaszainak helyességét a szójegyzékben található „KULCS” segítségével ellenőrizheti. Ez a könyv nem ad készen egyetlen szabályt sem – az olvasótól várja megalkotásukat. A könyv használata során, meg fogja látni, ebben az alkotásban öröme telik.

Szende Aladár - Anyanyelvünk ​a középiskolában
"Sokféleség ​az egységben: ez teszi nehézzé, de egyben színessé is anyanyelvi nevelésünket. Ez a könyvecske nem a nehézségeket kívánja szaporítani, hanem a színeket igyekszik láthatóvá tenni."

Szende Aladár - Szabolcs Árpád - Helyesírás ​lépésről lépésre
Ez ​a könyv érdekessé teszi az Ön számára a helyesírással való ismerkedést. Az ismerkedés abban áll, hogy különböző feladatokat fog kapni, amelyek megoldása Önre vár. Kezdetben csak egy-egy szót kell beírnia az üresen hagyott helyre, később bonyolultabb kérdésekkel is találkozik majd. Válaszainak helyességét a szójegyzékben található "KULCS" segítségével ellenőrizheti. Ez a könyv nem ad készen egyetlen szabályt sem - az olvasótól várja megalkotásukat. A könyv használata során, meg fogja látni, ebben az alkotásban öröme telik.

Szende Aladár - A ​magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. A magyar nyelv tudósa és a nyelvtantanítás doyenje olyan nyelvtankönyvet állított össze, amely egy kötetben tartalmazza a gimnáziumok és a szakközépiskolák négyévi tananyagát. E tankönyv és a hozzá tartozó kiegészítő tematikus füzetek, illetve a tudós szerző által készített, nívós gyakorlatokat tartalmazó tanulói segédlet annak az elgondolásnak az alapján születtek, hogy az alaptankönyv nem évfolyamokra bontottan, hanem tematikus elrendezésben, tömören összefoglalva, de magas szintű pedagógiai szervezettséggel és tudatos felépítéssel foglalja magában egyetlen kötetben az érettségire készülő diákok számára az alapismereteket. Az alaptankönyv a nyelvelmélet rövid áttekintését, a hangtan, a szótan, a mondattan, a szövegtan, a stilisztika, a retorika szükséges alapjait tárgyalja, s bepillantást enged nyelvünk életébe.

Szende Aladár - Magyar ​nyelv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szende Aladár - Útmutató ​a szakközépiskola IV. osztályának magyar nyelvi tankönyéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graf Rezső - Szende Aladár - Útmutató ​a szakközépiskola I. osztálya számára készült magyar nyelvi tankönyv használatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graf Rezső - Szende Aladár - Magyar ​nyelv a szakközépiskola I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szende Aladár - A ​stílus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szende Aladár - Magyar ​nyelv a szakközépiskola IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fajcsek Magda - Szende Aladár - Miről ​vallanak a magyar szavak?
Minden ​szó egy-egy megtestesült dialektikum: különféle jelentések harcos egysége, a gondolkodás egy-egy testet öltött letéteményese. S ebben benne van a története is, amely olyan sokat árul el nemcsak a gondolkodás fejlődéséről, hanem egy nép életmódjának, társadalmi küzdelmeinek a fordulataiból is. Érdemes végighallgatni a szavak vallomását! Evégből a szakirodalom felhasználásával kis fejezeteket írtunk azokról a "szemen szedett szavakból", amelyek a legalkalmasabbnak látszanak arra, hogy megvallassuk őket.

Szende Aladár - Magyar ​nyelvtan a szakközépiskolák I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szemere Gyula - Szende Aladár - Magyar ​nyelvtan a gimnáziumok I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szemere Gyula - Szende Aladár - Magyar ​nyelvtan a gimnáziumok II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szende Aladár - Útmutató ​a szakközépiskola III. osztálya számára készült magyar nyelvi tankönyv használatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szende Aladár - Károly Sándor - Soltész Katalin - A ​szép magyar nyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók