Ajax-loader

Lawrence Durrell könyvei a rukkolán


Lawrence Durrell - Alexandriai ​négyes
Amikor ​ez a mű Angliában megjelent, némelyek a regényforma forradalmi megújulását köszöntötték benne. Felépítése csakugyan szokatlan: az első rész, a Justine, egy titokzatos mű történetét mondatja el egy íróval; a második, a Balthazar, egy kabalista orvos szemszögéből tekinti át ugyanazt; a harmadik, a Mountolive, a nő férjét állítja a középpontba, s csak a negyedik, a Clee viszi időben is tovább a cselekményt. De világsikerét Durrell valószínűleg nem ennek a regénytechnikai újításnak köszönheti, hanem annak a szuggesztív képnek, amelyet egy különös városról, a harmincas évek Alexandriájáról fest. Kleopátra és Kavafisz városa ez, ősi bujaságé és modern életérzésé. Embersűrűs levantei vadon, és mégis a fojtogató magány világa, amelyből csak a szexualitás ígér kitörést. Durrell ezt a négyszínnyomatú Alexandria-képet avagy kollektív lélektani kórképet át- meg átszövő elemző, mondhatni, filozófiai jellegű megjegyzéseivel. Hogy a regény mégsem lesz "nehéz" olvasmány, az főként költői, plasztikus stílusának tulajdonítható: bármennyire kifinomult és elvont is olykor, mindig érzékletes és érzéki, hiszen a célja, mint a második rész bevezetőjében írja a szerző, a "modern szerelem" vizsgálata volt.

Lawrence Durrell - A ​sötét útvesztő
Kréta ​szigetén egy angol turistacsoport bennreked a Kefalu melletti és a környékbeliek által Sziklavárosnak nevezett barlangrendszerben, amelyet egyesek az ókori Labürinthosszal azonosítanak. A csoport tagja egy misszionáriusnő, egy okkultista médium, egy festőművész, egy tüdőbeteg lány, az omláson szerencsésen kívülrekedt Lord Graecen és Baird kapitány, valamint a hajóutat pályázaton nyert, életrevaló Truman házaspár. Hogyan és kiknek sikerül kimenekülniük, miért hallják a Minótaurosz bömbölését, milyen hatással van az antik táj és a végveszély az angol kedélyre; ezekre a kérdésekre válaszol Lawrence Durrell a világhírű Alexandriai négyes alkotója a mindvégig lebilincselő, A sötét útvesztő című kisregényében.

Lawrence Durrell - Justine
A Justine a szerző szavaival "a modern szerelem mibenlétét vizsgáló" Alexandriai négyes első, önmagában is megálló darabja. Cselekménye az 1930-as és 40-es években játszódik Alexandriában, annak emigráns európai és előkelő bennszülőtt köreiben. Az elbeszélő, a fiatal angol író, Darley együtt él egy bártáncosnővel, Melissával, de Justine-be, a gyönyörű zsidó nőbe szerelmes, aki viszont egy dúsgazdag kopt bankár, Nessim felesége. Darleyt a lelkifurdalás is, a félelem is gyötri: sajnálja Melissát (akinek, mint utóbb kiderül, viszonya volt Nessimmel), és retteg a féltékeny Nessimtől. Legfőképp azonban nem érti Justine-t: mi igaz és mi nem a körülötte és róla keringő pletykákból?

Lawrence Durrell - Balthazar
A Balthazar a híres regénytetralógia, a szerző szavaival a "modern szerelem mibenlétét vizsgáló" Alexandriai négyes második, önmagában is megálló darabja. A narrátor-író, Darley rádöbben, hogy ebben az illúzióknak és sejtelmeknek oly kedvező légkörű közel-keleti világban majdnem mindent és mindenkit félreismert. A jámbor Balthazar kíméletlenül ízekre szedi készülő regényét, és az is kiderül, hogy Nessim és Justine kapcsolata sokkal bonyolultabb annál, amelyennek az olvasó hitte. Titkon zsidó-kopt keresztény puccsot tervelnek, s Nessimet korántsem a féltékenység gyötri, hanem a rettegés, hogy lebukik, míg feleségének a konspiráció valóságos afrodíziákum, s Darleyt merő álcának használja a cselszövényhez. Felbukkan Nessim anyja, a hajdan szépséges, de himlő csúfította Leila, aki fel nem foghatja, miért pont zsidó nőt választott a fia feleségül, és felbukkan Nessim öccse, a kopt földbirtokos Narouz is, aki nyúlszáját rejtegetve évente egyszer belopózik Alexandriába, hogy megcsodálja az imádott Cleát. A sok egymásnak feszülő szándék és indulat aztán egy karnevál csúcspontjának véres közjátékában robban ki. A Justine és a Balthazar cselekménye a nemsokára szintén megjelenő Mountolive-ban folytatódik tovább.

Lawrence Durrell - A ​Key to Modern British Poetry
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lawrence Durrell - The ​Poetry of Lawrence Durrell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lawrence Durrell - The ​Black Book
Durrell's ​third work, the original angry young novel, was first published by his good friend and long-time correspondent Henry Miller as the first title in the short-lived "Villa Seurat" imprint of the Paris-based Obelisk Press. Unpublishable by the more staid (and censored) presses across the Channel, no work better captures the anguish and death-consciousness of a Europe about to plunge, once again, into cataclysmic war and destruction. The Black Book first saw print in 1938.

Lawrence Durrell - Justine
The ​Egyptian city of Alexandria once boasted the world's greatest library, home to scholars dedicated solely to the pursuit of knowledge. But on the eve of World War II, the obsessed characters in this mesmerizing novel find that their pursuits lead only to bedrooms in which each seeks to know-and possess-the other.

Lawrence Durrell - The ​Alexandria Quartet
With ​its politics, passions, corruption and vice, this quartet of novels is set in war-time Alexandria. The experimental form presents the narrative from different view points, allowing the story to unfold gradually.

Lawrence Durrell - Szicíliai ​körhinta
Lawrence ​Durrell angol írót a magyar olvasók az Alexandriai négyes című híres regénytetralógia szerzőjeként ismerték meg - és mint a népszerű Gerald Durrell humoros könyveinek kötekedő Larry bátyját. Az idősebbik Durrell nem csak számos regény és útikönyv szerzője: egész felnőtt életét mint kultúrdiplomata élte le a Földközi- tenger mellékén és szigetein, elsősorban Görögországban, Jugoszláviában, Egyiptomban, Franciaországban. Megszállottja és kiváló ismerője a mediterrán világnak. Szicíliába csak hetven felé járva, egy társasutazás keretében jutott el. A jelenleg Provence-ban élő író egy amerikai lap megbízatásától ösztönözve vett részt a Cataniától Taormináig tartó utazáson, amelynek főbb állomásai: Catania, Siracusa, Agrigento, Selinunte, Erice, Segesta, Palermo és Taormina: valós (vagy fiktív?) szereplői a társasutazás résztvevői. Remek figurák és epizódok tarkítják az antik tájon tett érzelmes utazást. Az apró epizódokból, mozaikokból lassan kialakul a különféle csodabogarakból összeverődött útitársak könnyed humorral megrajzolt portréja: van köztük angol püspök és londoni felszolgálónő, amerikai fogorvos, veterán angol katonatiszt, öreg francia házaspár és japán turista. E könyvben keveredik az útleírás, a memoár, a líra, a mitológia meg a történelem. A szerző útikalauza nem holmi bedekker, hanem a hajdan Cipruson megismert (és azóta már halott) Martine több levele, amelyet ez a rokonszenves és nagyon okos asszony Szicíliából írt Szicíliáról. A Martine-motívum át- meg átszövi a könyvet. A szellemes és érdekes levelek tele vannak régészeti és kultúrtörténeti információkkal.

Lawrence Durrell - Bitter ​Lemons
In ​Bitter Lemons, Durrell tells the perceptive, often humorous, story of his experiences on Cyprus between 1953 and 1956-first as a visitor, then as a householder and teacher, and finally as Press Advisor to a government coping with armed rebellion. Here are unforgettable pictures of the sunlit villages and people, the ancient buildings, mountains and sea-and the somber political tragedy that finally engulfed the island.

Kollekciók