Ajax-loader

Marschalkó Lajos könyvei a rukkolán


Marschalkó Lajos - Vádló bitófák
" Azok emlékének, akik életüket áldozták a szabad Magyarország és a szabad Európa nagy gondolatáért".

Fiala Ferenc - Marschalkó Lajos - Vádló ​bitófák
1946. ​március 12. emlékezetes napja a magyar történelemnek: magyarokat akasztani gyűlt össze a gettó népe. A féktelen bosszú, és a tragédiához vezető út megrázó története ez a kötet, melyben a bitófák igazságért kiáltanak Bárdossytól Szálasiig, minden „háborús bűnösnek” hazudott, igaztalanul legyilkolt magyarnak. A jól ismert szerzők a Nemzet valóságos lefejezését ismertetik az amerikai fogságtól a zsidó-kommunisták bitófájáig.

Marschalkó Lajos - A ​kopó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marschalkó Lajos - Világhódítók
Nincs ​a magyar politikai irodalomnak még egy könyve, amely akkora világsikert aratott volna, mint a kiváló magyar jobboldali újságíró főműve. Három angol, két török, spanyol, arab stb. és fél tucat magyar emigrációs kiadás után veheti kezébe az olvasó az első hivatalos hazai kiadást. Minden sora elevenbe vág.

Marschalkó Lajos - Tiszaeszlár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marschalkó Lajos - Vörös ​vihar
Ez ​az írás nem tudományos történelmi munka. Riport, vagy fénykép. Keskenyfilm a magyar tragédiáról, az antibolsevista Magyarország elpusztításáról. Legtalálóbb az a banális cím volna: "Ahogy az újságíró látta". Látta a riporter szemével, olykor felületességével, a be nem avatott tájékozatlanságával. De látta! S az újságíró szeretné hinni, hogy akkor és ott, ahol történt, így látta mindezt az otthoni nemzet. A "Vörös vihar" nem vádirat és nem kozmetikai művelet, Nem akar szépíteni és régi magyar módszer szerint vádaskodni. Erdély költőjével együtt vallja: "Mindenki bűnös volt és senki sem". Mindenki csak, a nemzet nem! Csak az antibolsevista magyar gondolat nem! Magyarország nem bűnös volt, hanem - áldozat. Bűnössé azok akarták bélyegezni, akik a maguk bűneit leplezik és akik a tanukat ölik meg.

Marschalkó Lajos - Országhódítók
A ​szerző ebben a kötetben a világhódítók méltó párját, az országhódítókat leplezi le. A könyv csupán magyar olvasóra számíthat, hisz' csak a mi dédelgetett országhódítóinkról szól, de rájuk, a politikailag felelősen gondolkozó magyarokra: mindenkire. Marschalkó Lajos könyvét annak lényegbeli tagadói antiszemita írásnak szeretnék megbélyegezni. Pedig nem az! Pontosan olyan, ahogy azt Marschalkó Lajos könyve bevezetőjében írta: "E könyvet nem a gyűlölet diktálta, hanem a FELISMERÉS."

Marschalkó Lajos - Semleges ​Magyarországot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marschalkó Lajos - Gömbös ​Gyula a fajvédő vezér
"Jövőbe ​látó próféta, népének utolsó táltosa, holnapba tekintő magyar államférfi arca rajzolódik most elénk. Gömbös Gyulára, az egykori vezérkari kapitányra, első fajvédő magyarra, legelső tengelypolitikusra emlékezik, aki e sorokat olvassa. Szobra már ott áll a Döbrentei téren, sírját a Kerepesi úti temetőben őrzi Örkény vezér arannyal ötvözött alumínium alakja. Gömbös Gyula politikai öröksége letéteményesének vallja magát minden nacionalista politikus. Gömbös Gyula szellemének jegyében indul minden nemzeti mozgalom. Gömbös Gyula tanítására hivatkozik az egész fajvédő, tengelybarát, antiszemita Magyarország. Csak éppen azt nem igen tudja senki, hogy mik voltak ezek a gömbösi eszmék, hogyan szóltak ezek a sokat idézett tanítások. Ahhoz, hogy valaki ezeket megismerhesse, be kell menni a gondosan őrzött könyvtárakba, fel kell kutatni a rejtett emlékiratokat, meg kell hallgatni bizalmas barátok vallomástételét. S akkor ott áll előttünk Gömbös Gyula, aki több, mint politikus, több, mint államférfi és miniszterelnök, mert új korszak magvetője, új eszmék apostola és általuk népének, fajának megmentője volt."

Marschalkó Lajos - A ​vörös boszorkány
- ​Így aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak újságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni! Arról végre nem tehet az ember... - Micsoda? Nem tehet?!! Még így mer beszélni, maga tökfilkó? Már hogy nem tehet? Hát ki tehet róla? Talán «a skót rinoeerosz»- hoz címzett manchesteri fogadó portása tehet róla, hogy maga tehetségtelen fráter és hogy lump? - Hallgasson már meg, szerkesztő úr, hiszen azt akarom megmagyarázni... - Tudom, óh tudom, hogy maga már meginterjúvolt egy exkirályt, két miniszterelnököt, egy maharadzsát, egy ál-walesi herceget, egy sztratoszféra-repülőt és három külföldi filmsztárt. Tudom... Mindig a babérain pihen... Állandóan pihen... A babérain!...

Marschalkó Lajos - Kik ​árulták el 1918-ban Magyarországot?
A ​kiváló jobboldali újságíró nagy sikerű műve a trianoni országcsonkítás és az 1919-es patkánylázadást előkészítő hazaárulás történetét ismerteti, miközben a szerző megfeledkezik a hazaárulók tettének és másságának kötelező tiszteletéről és utódaik, elvtársaik érzékenységéről.

Kollekciók