Ajax-loader

Horst Schmidt könyvei a rukkolán


Horst Schmidt - Rudi Proll - Galamblexikon
Ez ​a könyv a 300 legnépszerűbb galambfajtát mutatja be színes fotókkal illusztrálva. A különböző fajták előnyeit és a tenyésztéshez szükséges legfontosabb információkat tartalmazza.

Horst Schmidt - Dísztyúkok
Sikeres ​tenyésztő könyvét tartja kezében az olvasó. Nem véletlen tehát, hogy a szerző mesterien ötvözi a dísztyúkok tartásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Bátran mondhatjuk, hogy teljességre törekvő alapos munka eredménye az a mű. Megmutatkozik ez a törekvés abban is, hogy az egyes fajták származása, kitenyésztésük története, sajátosságaik és színváltozataik leírása mellett nem feledkezik meg gazdasági tulajdonságaikról, hasznosságukról sem. Szépség és haszon - gyönyörködjünk és gyarapodjunk! Ez a szemlélet érvényesül a könyvben. A dísztyúkokról ez az első magyarul is olvasható jelentős munka, amely a díszbaromfiakról szóló sorozat első kötete. A kiadványok gazdag szakmai tartalmuknál fogva kézikönyvként használhatók. A következő kötetben a törpe dísztyúkfajtákról, tartási és keltetési tudnivalókról olvashatunk.

Horst Schmidt - Törpe ​dísztyúkok
A ​díszbaromfifajtákkal foglalkozó sorozat második kötete a törpetyúkokat mutatja be. A dekoratív könyv a korábban Dísztyúkok címmel megjelent munka folytatása. Szerzője nagy tenyésztői tapasztalat birtokában, hatalmas irodalmat felhasználva ismerteti a törpetyúkok származását, kitenyésztésük történetét, sajátosságaikat és színváltozataikat, elsősorban a kiállítási szempontok alapján, de nem hallgatja el a gazdasági tulajdonságaikat sem. E szín- és formagazdag szárnyasok ugyanis nemcsak a baromfiudvar díszei lehetnek, hanem némelyikük kiváló hús- és tojástermelő is. Külön fejezet tárgyalja a baromfik elhelyezését, a baromfitartó épület kialakítását, berendezését, az állatok takarmányozását és keltetését. Érdekes és olvasmányos fejezet foglalkozik a tyúkok viselkedésével, egészségügyével, legfontosabb tulajdonságaik öröklődősével, mely egyben a tenyésztési ismeretek alapjául is szolgál. Ki kell emelni a fajták leírását kiegészítő látványos képanyagot is. A kötet gazdag szakmai tartalmánál fogva kézikönyvként használható, e téma magyar nyelven megjelent irodalmában kiemelkedő helyet foglal el.

Kollekciók