Ajax-loader

Franz Werfel könyvei a rukkolán


Franz Werfel - A ​nápolyi testvérek
Nápoly ​egyik csöndes, előkelő bérházában, mint valami világtól elzárt szigeten, él a Pascarella család. Az apa, Domenico Pascarella, patriarkális szigorral uralkodik hat gyermeke: három fia s három leánya felett. Az apai törvény egész létüket megszabja, korlátozza nemcsak cselekedeteiket, de legtitkosabb vágyaikat, hajlamaikat is. Úgy tűnik, mindez megváltozhatatlan; de hirtelen, egyik napról a másikra alapjaiban rendül meg a Pascarella család élete. Anyagi csőd, halál, szerelem, politika: természet és társadalom együttes erői támadnak fel, hogy megsemmisítsék ezt a különös apai diktatúrát. Lényegében a fasizmusról szól Werfel regénye, s nem csupán konkrétan, a társadalmi háttér ábrázolásában, a kor atmoszférájában, a cselekmény bonyodalmaiban, hanem fedettebb, rejtettebb fokon a fasizmus, a fasizmus lehetőségének kérdését veti fel a fasisztákkal egyébként szívből dacoló öreg Pascarella személyiségének egész problematikája is. Az örök Nápoly romantikus díszletei, a fordulatos meseszövés, s nem utolsósorban az egyik Pascarella lány, Grazia gyönyörű szenvedélyének rajza rendkívül vonzó és eleven olvasmánnyá teszik ezt a regényt.

Sans_titre_3
elérhető
3

Franz Werfel - Verdi
Az ​utóbbi évtizedek immár klasszikussá vált zenei tárgyú regényalkotása. Werfel egyedülálló írásművészettel örökített meg egy, az olasz opera legnagyobb mesterének életéből vett epizódot: az öreg Verdi velencei válogatását. Ebben az epizódban azonban benne tükröződik Verdi egész élete és munkássága. Fény derül továbbá az olasz mesternek a német zenedráma legnagyobb alakjával, Richard Wagnerrel való kapcsolatára is. Sokféle emberi sors és történés játszódik le az olvasó előtt e könyvben, s mindegyik csak egy részlete a mester gigantikus emberi és művészi arcképének.

Franz Werfel - A ​Musza Dagh negyven napja
Az ​első világháború idején az oszmán-török birodalom vezetői pusztulásra ítélték a keresztény örmény népet: a sivatagba, a semmibe száműzték őket otthonukból. Hét kis-ázsiai falu népe azonban a halálba vezető vándorút helyett a tengerparti Musza Daghra menekült. A mindössze ötezer lélek "Mózes hegyén" negyven napig tartotta magát, többször visszaverve a török ostromot, míg egy francia hadihajó ki nem szabadította őket. Franz Werfel regénye a céltudatos helytállás és a gyűlöletes népirtással való elszánt szembeszegülés története, amely úgy ábrázolja az örmény nép tragikus sorsát, hogy közben nem próbál ellenszenvet kelteni a török iránt.

Franz Werfel - Géza ​de Varsány oder Wann wirst du endlich eine Seele bekommen? / Varsány Géza avagy mikor lesz végre lelked?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Werfel - A ​Musza Dag negyven napja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Werfel - Nicht ​der Mörder der Ermordete ist schuldig / Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick
Két ​elbeszélés a Musza Dagh híres szerzőjétől. Az első novella megjelenése hatalmas sikert jelentett Werfelnek, aki ezzel megerősítette pozícióját a fiatal avantgarde művészek és expresszionisták között.

Franz Werfel - Barbara
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Werfel - Ravatal ​a bordélyházban
Franz ​Werfel eddig elsősorban nagy regényei: A Musza Dagh negyven napja, A nápolyi testvérek, a Verdi írójaként volt népszerű Magyarországon, ám életművében fontos helyet foglalnak el hosszabb-rövidebb lélegzetű novellái is. E kisprózatermés legjavából adunk közre most egy kötetre való válogatást, az írások zöme először jelenik meg magyarul. Werfel érzékeny tollú krónikásként örökíti meg a század sorsfordító eseményeit: a Monarchia széthullását, a spanyol polgárháborút, az Anschlusst, ám figyelme elsősorban mindig a névtelen kisembernek szól: a szarajevói gyilkosság napját egy prágai bordélyház-tulajdonos halála napjaként teszi emlékezetessé, a spanyol történelem tragikus korszakát egy analfabéta rablógyilkos démoni alakjában testesíti meg, Ausztria bukásának pedig Fürst Aladár, a fiatal burgenlandi rabbi hősi halálával állít szomorú emléket. Válogatásunk árnyalt Werfel-képpel igyekszik megajándékozni az olvasót: bemutatja az expresszionista elbeszélések érzelemgazdag lázadóját, más műveiben a részvét és a miszticizmus költőjét, a freudizmus alapos ismerőjét, majd a későbbi írások kritikai realistáját - végső soron azonban a minden sorában jelenlévő elkötelezett humanistát.

Franz Werfel - Der ​Abituriententag
Atmosphärisches ​und Erfahrungen der eigenen Schulzeit im Roman aufzugreifen und auf diese Weise auch vor sich selbst Rechenschaft abzulegen über sein eigenes Verhalten in dieser Lebensphase, wird nicht selten durch die Begegnung mit alten Freunden angeregt. Franz Werfel traf 1926 mit seinen früheren Klassenkameraden Willy Haas und Ernst Deutsch zusammen - das mag Inspirationsmoment für diese ›Geschichte einer Jugendschuld‹ gewesen sein. Die Erlebnisse von damals im Klassenzimmer, auf dem Tennisplatz, bei Gartenfesten, in Nachtcafés, bei spiritistischen Séancen wurden wach und suchten ihren Ausdruck. Vor allem aber die Auseinandersetzung mit dem Individuum. So entwickelte sich im ›Abituriententag‹ aus Abenteuerlust, Freiheitsdrang und übermütiger Unart zunächst ein Kräftemessen Ernst Sebastians, des Erzählers, mit dem intellektuell frühreifen Klassenbesten Franz Adler; aber Eifersucht mischt sich hinein und Neid und lassen Sebastians und seiner Kamera-den Sich-erproben für den psychisch und physisch immer unterlegeneren Adler zu Erniedrigung und Qual werden, um schließlich in ein immer stärker ins Verbrecherische gleitendes Bekämpfen und Verführen zu münden. Ernst Sebastian muß sich jetzt bei einer assoziativen Konfrontation im Bewußtsein seiner Jugendverfehlungen, vor allem seiner Schuld, selbst gestehen: »Meine Aufgabe ist es, mich zu verhören.«

Franz Werfel - A ​kispolgár halála
Werfelnek ​e hosszabb elbeszélése nemcsak az író, hanem a műfaj világirodalmi viszonylatában is egyike a legkitűnőbb kis remekműveknek. Azt mutatja meg, hogy az ember akaratával le tudja győzni még a halált is. Egyben azonban azt is: e mindent legyőző akaraterő olykor törpe célokra pazarolódik, és csak a halálban mutathatja meg igazán, mire képes. Fiala úr, e kisregény hőse halálos betegségében, haldoklásában is "kihúzza" addig, hogy túlélje a biztosítás kifizetésére jogosító dátumot. Fiala úr kispolgár. Agya ostoba előítéletekkel, hamis bálványok tiszteletével van tele, de ugyanakkor emberi elszántsággal, szeretettel is. Mindent legyőz benne a fiát féltő apa helytállása.

Giuseppe Verdi - Franz Werfel - Francesco Maria Piave - A ​végzet hatalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Werfel - Cella
Romm ​nagysikerű filmjével, a Hétköznapi fasizmussal rokoníthatnánk Werfel nemrég fölfedezett regényét. Igaz, jóval előbb keletkezett Romm filmjénél, hiszen Werfel 1938-39-ben párizsi emigrációjában örökítette meg Ausztria náci leigázásának drámai napjait. Burgenland fővárosában az Eszterházyakról ismert Kismartonban és Bécsben játszódik a cselekmény. Szereplői Bodenheim, zsidó származású ügyvéd és egy magyar áldzsentri, aki a náci titkosszolgálatnak dolgozik. Rajtuk kívül a régi Ausztria "színe-virága" elevenedik meg a regény lapjain: enervált ifjú herceg, világhírű zenei szakemberek, papok, császárhű tisztek és kispolgárok. A szerző egy krimi izgalmával bonyolítja a cselekményt, melyben hű képet fest a korról. Franz Werfel Magyarországon évtizedek óta a legnépszerűbb, legolvasottabb írók közé tartozik. Ez az új regénye is méltó az olvasók legszélesebb körének a figyelmére.

Franz Werfel - Halljátok ​az igét!
A ​világhírű német író művében egy nehéz sorsú nép történetét eleveníti meg rendkívül színesen, hitelesen. Egy üldözött, legyőzőitől kísért embersereg menetel Izráel földjén a regény monumentális záróképében. Az ótestamentumi időkben, Jeremiás próféta korában járunk, a kép azonban a 21. század olvasójában nem pusztán a bibliai történetet - a zsidó nép babiloni fogságát - idézheti fel. A téma mindig aktuális. Vajon az emberiség sohasem tanul saját hibáiból? A figyelmeztető, óvó hangok mindig süket fülekre találnak? Jeremiás próféta szavai nem hallgattattak meg... Lesz idő, amikor meghalljuk az igét?

Franz Werfel - Az ​érettségi találkozó
Az ​ügyésszé lett hajdani diák huszonöt esztendős érettségi találkozója napján összeakad volt osztálytársával, akit, úgy érzi, ő taszított arra az útra, amely a bűnhöz vezetett. Detektívregényszerűen izgalmas pszichológiai regény.

Franz Werfel - Bernadette
1940 ​júniusában egy zsidó házaspár rejtőzködik a megszálló németek elől a francia Pireneusok hegyláncai között. A gondviselés Lourdes-ba, a csodáiról híres zarándokhelyre vezeti őket, ahol először hallanak a városkát híressé tevő Mária-jelenésekről, s a látnokról, a kis Soubirous Bernadette-ről. A férfi - Franz Werfel - megfogadja Ha Isten kivezet ebből a kétségbeesett helyzetből és megengedi, hogy elérjem Amerika menedéket nyújtó partjait, akkor minden más munkám előtt Bernadette történetét fogom elmondani, amennyire tőlem telik.

Franz Werfel - A ​meg nem születettek csillaga
A ​meg nem születettek csillaga 1946-ban, a Bermann-Fischer Kiadónál jelent meg Stockholmban; a magyar kiadás egy évvel később, a Nova Intézet kiadásában. A könyv több részletben készült. Első részét 1943 tavaszán, a második részét 1944 őszén, a harmadikat pedig 1945 tavaszán írta meg a szerző. A regény sci-fi, a 112325. évbe repít bennünket. "Csak két úton lehet valaki a jövő történésze: a tudományos következtetés és az álommagyarázás vagy jóslás útján...Az álommagyarázásnak és jóslásnak az a felbecsülhetetlen előnye, hogy ősrégi gyakorlat áll mögöttük" - mondja a szerző. Végigjárja a civilizált, elembertelenedett világot, majd sikerül kijutnia a civilizáció nélküli világba. Itt találkozik a főpüspökkel, akivel párbeszédet folytat. - Ön azt mondta, hogy a világ most és itt százezer évvel gonoszabb, bűnösebb, azaz Istentől eltávolodottabb, mint az én koromban... - Igazán ezt mondtam? - Ezt mondta... - Akkor csak féligazságot mondtam. - Egy főpüspök nem mondhat féligazságot. - De előfordulhat, hogy ...néha csak a felét mondja az igazságnak. - És mi a másik fele? - Az igazság másik fele nagyon egyszerű, fiam. Az idő folyamán nemcsak eltávolodunk Istentől, hanem közeledünk is Istenhez, hiszen mozgásunk messzebb visz minden dolgok kezdetétől és közelebb visz minden dolgok végéhez..." Werfel Amerikában fejezi be regényét. A háborúnak vége. Levonja a nagy tanulságot: A gonosz is - ha akaratlanul is - Isten terveit szolgálja.

Franz Werfel - Élhetünk-e ​istenhit nélkül?
Franz ​Werfel a II. világháború kitörése előtt 7 évvel, 1932-ben vetette papírra istenhitről írt tanulmányát. Ebben rendkívüli éleslátással sorra veszi kora szellemi áramlatait, s értékelve azokat, logikai úton bizonyítja, hogy a kommunizmus, a nacionalizmus, a nemzeti szocializmus, de a nihilizmus is csupán "pótvallások, vagy ha úgy tetszik, valláspótlékok". Az íróban ez idő tájt egyre erősödik a katolizálás gondolata, s talán ennek egyik megnyilvánulása a tanulmány végső következtetése: amikor a materializmus képviselői létük céltalanságát látva szellemileg kiüresednek, óhatatlanul eljutnak az istenhit felismeréséig, majd a kereszténységig.

Franz Werfel - Az ​elsikkasztott mennyország
Franz ​Werfel expresszionista költőként a hagyományokkal szembeforduló avantgárdista költészet nevezetes alakja volt, majd néhány azonnal világsikerű regénnyel a prózairodalom legnagyobbjai közé emelkedett.

Kollekciók