Ajax-loader

Veress D. Csaba könyvei a rukkolán


Veress D. Csaba - Devecser évszázadai
Devecser a Dunántúl egyik legősibb kultúrterületén létrejött település a Somló hegy tőszomszédságában, meghatározó jelentőségű közutak találkozásánál, a Budapest-Szombathely vasútvonal mentén található. Határában jelentős régészeti leletekre bukkantak, melyek igazolják, hogy az őskorban és az ókorban is lakott terület volt... Remélem, hogy a Devecserben élők, vagy a településhez valamilyen szállal kötődők részére a könyv hasznos információkkal szolgál, kiegészítve eddigi ismereteiket.

Veress D. Csaba - Felsőörs évszázadai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veress D. Csaba - A ​balatoni csata
Magyarországon ​1944. decemberétől 1945. március 30-ig hatalmas, még a II. világháború viszonylatában is jelentős hadműveleti eseményekre került sor a Balaton térségében. A Mezőföld, a Sárrét, a Bakony, a Balaton-felvidék és a Marcall-medence körzetében bonyolult, sokszor az áttekinthetetlenségig komplikált hadiesemények: páncélostámadások, ellencsapások, a legkülönbözőbb irányokba hullámzó harcok vonultak végig. Veress D. Csaba könyve olyan elismerten kiváló hadtörténelmi munka, amely a Balaton térségében lezajlott háborús eseményeket összefoglalóan és teljes részletességgel tárja fel az olvasók előtt.

Veress D. Csaba - Az ​évezredes Paloznak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veress D. Csaba - Várak ​Baranyában
A ​Zrínyi Kiadó vártörténeti sorozatának keretéhen lát napvilágot a neves szerző újabb munkája, amely a véres harcokban és történelmi kuriózumokban bővelkedő baranyai v árak hadikrónikáját tartalmazza. A korabeli latin, német, török és magyar nyelvű források, útinaplók, követi jelentések hiteles dokumentumainak felhasználásával megírt Pécs, Siklós, Szigetvár, Baranyavár, Pécsvárad, Márévár, Mohács, Nádasd, Sellye és Szársomlyó várainak, palánkjainak és erődített templomainak története, a soknemzetiségű régió küzdelmes érszázadait tárja az olvasó elé. A források vallatása nyomán kiderül: a véres harcok és a békés hétköznapok igazi hőse a baranyai nép volt, amely helytállásával, áldozatvállalásával és katonai erényeivel hűen szolgálta a nemzet fennmaradását. A kötelet nem csak a dél-dunánlúli lokálpatrióták, hanem a középkori magyar hadtörténelem iránt érdeklődő valamennvi olvasó könyvespolcára ajánljuk.

Veress D. Csaba - Veszprémfajsz ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veress D. Csaba - A ​szegedi vár
A ​szerző jó ismerője a magyarországi várak történetének. Ez irányú korábbi munkáját a kritika elismeréssel fogadta. Ebben a könyvében a szegedi vár históriáját, ezzel szoros összefüggésben a török háborúkban, a Rákóczi-szabadságharcban és az 1848-49. évi forradalomban betöltött szerepét tekinti át. A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában eddig megjelent vártörténeti kötetek a napjainkban is épen álló vagy romokban heverő várak történetét beszélik el. E könyvben a szerző egy olyan vár históriáját írja le, amelyet ma hasztalan keresnénk, pedig nem ostromok, dúlások vagy elemi csapások következtében tűnt el a föld színéről. A törökök által épített külső tornyos erősséget alig száz esztendeje lebontották. A várost elpusztító 1879. tavaszi árvíz után Szeged teljes átépítésekor szükség volt a régi vár területére, de még inkább a vár sok ezer köbméternyi tégla-, kő- és földtömegére. A felhasználható anyagokból a mai belváros középületeinek sora épült fel, a másra alkalmatlan törmelékkel pedig feltöltötték szinte az egész belváros területét. Az örökre eltűnt régi vár így tovább él – legalábbis anyagában – a ma is álló épületek sorában. A vár falai, tornyai helyén ma egy modern nagyváros élete zajlik, s a sok hadakozást, vért, szenvedést látott sáncai helyén parkok sétányai húzódnak. Emlékét mindössze egy repkénnyel befuttatott erődítménymaradvány őrzi. A vár elhamarkodott lebontásából adódó kár pótolhatatlan, s ezt igazán csak napjaink szervezett műemlékvédelme mérheti fel.

Veress D. Csaba - A ​győri vár
A ​szerző jó ismerője a magyarországi várak történetének. Ez irányú korábbi munkáit az olvasók érdeklődéssel fogadták. Ebben a könyvében a győri vár históriáját, s ezzel szoros összefüggésben a török háborúban, a Rákóczi-, majd az 1848-49. évi szabadságharcban betöltött szerepét tekinti át. A kötet jelentőségét növeli, hogy míg a Dunántúl többi váráról és a körülöttük folyó harcokról tudományos és népszerű kiadványokban sok szó esik, addig a győri vár múltjáról kevesebbet olvashatunk. A leírást színesebbé teszi az, hogy nemcsak a vár építésének szakaszait, az ostromokat, a korabeli harceljárásokat mutatja be, hanem a vár védőinek veszélyekkel teli mindennapi életét is. A vártörténeti sorozat eddigi hagyományainak megfelelően, korabeli metszetek, vázlatok teszik még szemléletesebbé a kötetet. A Zrínyi Kiadó e könyvet egyaránt ajánlja Győr lokálpatriótáinak, valamint a középkori magyar hadtörténelem iránt érdeklődőknek, a vártúrákat kedvelőknek.

Veress D. Csaba - Napóleon ​hadai Magyarországon
Az ​1809. év történetének, benne a nádor szerepének is kitűnő feldolgozása."A napóleoni háborúk gyermekkorom óta érdekeltek. Apai ősöm, Johannes Renk 1785-ben született Luxemburgban, francia és német szülőktől. Apám nagyon sokat mesélt dédapjáról, aki az osztrák oldalon részt vett a napóleoni háborúkban. Ezrede harcolt az 1809. június 14-i győri csatában is. A napóleoni háborúk szinte már családtörténeti eseménynek számítottak nálunk. Bennem pedig mélységes szimpátia élt gyerekkoromtól fogva a téma iránt. Ezért, amikor Kocsis Bernát felkért az 1809-es háború magyarországi eseményeinek megírására, örömmel mondtam igent. Nagyon sikeres könyv lett. Legalább 12 ezer példány elfogyott belőle. Ma is kedvenc munkáim között tartom számon."

Veress D. Csaba - Várak ​a Balaton körül
A ​Balatont övező domb- és hegyvidék ősidők óta a védelmet kereső ember menedéke volt: a történelem számos korszakának földvárai, erődítményei koronázzák a hegytetőket. A térség legmozgalmasabb időszaka a XVI–XVII. század, mikor két világbirodalom – a Habsburg és az Oszmán Birodalmak – végvárai és hadseregei néztek farkasszemet a tó két oldaláról. A kor legrészletesebb magyar forrásanyagával a balatoni várak rendelkeznek. Különösen Keszthely és környékének, valamint a Tapolcai-medence várkapitányainak fennmaradt levelezése jóvoltából. Így a legapróbb részletekig ismerjük a végek csatározásainak eseményeit, a várak erődítésének adatait, a katonák életkörülményeit. A Zrínyi Kiadó e könyvek a vártőrténeti sorozat keretében a térség mozgalmas hadtörténetét tárja fel az olvasónak rajzok, metszetek segítségével.

Veress D. Csaba - Magyarország ​hadikrónikája 1944-1945 I-II.
VERESS ​D. CSABA történész, a II. világháború történelmének krónikása életének 77 évéből 35-öt fordított a II. világháború magyarországi történéseinek hiteles megismerésére. Kutatómunkájának az eredménye, hogy 37 könyve jelent meg, számtalan publikációt is írt a Honvédségi Szemlébe és más országos, valamint megyei napilapokba. * Az elmúlt időszakban egyre több anyaghoz tudnak hozzájutni a történészek. Többek között Németországban olyan anyagok váltak kutathatóvá, amelyek teljes hitelességgel írják le például a Magyarország ellen bevetésre kerülő repülőket, azok személyzetét és a bevetés célját. Precízen rögzítették a veszteségeket is, így a gyűjtők nagyon pontosan azonosítani tudják a repülőgép roncsokat. De megnyíltak az orosz levéltárak is, ahonnan egyre több információt tudunk szerezni a Vörös Hadsereg hadműveleteinek részletes leírásáról. *

Veress D. Csaba - Vizi László Tamás - A ​bakonyi végvárak története / A XVI. századi végvári szervezet a Duna és a Balaton között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veress D. Csaba - Siklósi Gyula - Székesfehérvár, ​a királyok városa
Székesfehérvár ​az ország egyik legnagyobb történelmi múltú városa. Paradoxon, de a mai Székesfehérvár e történelmi múlt vajmi kevés tárgyi emlékét őrzi. Napjainkra szinte nyomtalanul eltűntek hajdan volt falai, erődítései, eltűnt híres bazilikája, megannyi királyunk temetkezési helye. Az idelátogatókat jobbára csak néhány, a régészeti ásatások során felszínre került rom fogadja. Pedig a város múltja ma, a királysírok iránt megnyilvánuló országos figyelem következtében nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mint valaha. A Zrínyi Kiadó nagy sikerű vártörténeti sorozatának legújabb kötetében a történész a hajdani városfalak feltárásában részt vevő régésszel fogott össze, hogy együtt adjanak teljes képet a magyar állam bölcsőjének és székhelyének, majd fontos végvárának, XI-XVI. századi királyaink temetkezési helyének históriájáról. Munkájuk a vár és város XI-XVIII. századi történetének első, könnyen hozzáférhető, gazdagon illusztrált és élvezetesen megírt hadtörténeti, építészeti, régészeti összefoglalása. Útikalauz mindazok számára, akik a mai Székesfehérvár utcáin sétálva a középkori koronázóváros, Alba Regia emlékeit is keresik.

Veress D. Csaba - Várak ​a Bakonyban
A ​Dunántúl északkeleti térségében – a Duna-kanyartól a Balatonig – húzódó hegyvonulatok: a Pilis, a Gerecse, a Vértes, a Bakony és a Balaton-felvidék ősidőktől napjainkig jelentős akadályt képeztek a kelet-nyugati és a nyugat-keleti irányba vonuló seregeknek. A hegységek találkozásánál keletkezett horpadások természetes útvonalai voltak a nagy tömegeket megmozgató felvonulásoknak. Az ellenséges hadak feltartóztatására és a lakosság védelmére az itt élők lezárták ezeket az útvonalakat, átjárókat. Sáncokkal, várakkal, erődítményekkel – és a bennük meghúzódó védőseregekkel – igyekeztek feltartóztatni, útját állni, felvonulását zavarni a támadó ellenségnek. A természetes útvonalak megkerülése lehetetlen volt: Északkeleten a Duna, délnyugaton pedig a Balaton és Kis-Balaton közel száz kilométeren át húzódó víz- és mocsárrengetege tette lehetetlenné az előnyomulást. A könyv azon várak történetével és hadtörténetével foglalkozik, amelyek a XVI-XVII. században a török hódító törekvések fő irányába estek, s amelyek megtartása rendkívül fontos volt mind a Királyi Magyarország, mind az osztrák örökös tartományok biztonsága szempontjából. A tárgyalt korban Magyarországon két – társadalmi szerkezetében különböző – világ találkozott és másfél százados együttélésre kényszerült. A Habsburgok is és a törökök is itt védték birodalmuk belső területeit, ami folytonos háborút, csatározást és portyázást eredményezett. A kor szülöttei szenvedtek a háború pusztításaitól, de ugyanakkor az ellentétes érdekek és törekvések szorításától is. A szerző a Bakonyban épült veszprémi, pápai és palotai vár hadtörténetének leírásával reális képet ad a kor „háborús” és „békés” eseményeiről, és ha csak egy viszonylag kis területre kivetítve is, de szemléletesen mutatja be a folytonos háborút és csatározást, az egyezkedést és a megalkuvást, a hősi tettet és a gyávaságot, a csapások és portyázások pusztításától szenvedő népet. Plasztikusan ábrázolja a magyar végvári hadinép mindennapi életét és sok érdekes részlettel bővíti eddigi ismereteinket. A Bakonyban kiépített várak hadtörténetének, a török háborúkban és a Rákóczi-szabadságharcban való szerepének szemléletes leírása érdekfeszítő és tanulságos olvasmány.

Kollekciók