Ajax-loader

C. Neményi Eszter könyvei a rukkolán


C. Neményi Eszter - Suták Mihályné - Matematika ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. Neményi Eszter - Halmos Istvánné - Varga Tamás - Játsszunk ​matematikát!
Az ​első rész tartalma Bevezetés gyerekeknek 5 Bevezetés felnőtteknek 7 Folyamatábrák 9 Sorrend megállapítása 9 Döntések 11 Hogyan keressem meg egy könyvben a 73. lapot? 12 73? Nagyobb? Kisebb? 15 Hol használják a folyamatábrákat? 16 Prímtényezőkre bontás 17 Keressük a prímszámokat! 20 Prímszámok keresése gazdaságosabb módszerekkel 24 Megoldások 27 A logikai lapok titkos nevei 31 Megoldások 33 Lyukkártyák, halmazok, kettes számrendszer 35 Lyukkártyák 35 Halmazok 40 Kettes számrendszer 49 Megoldások 55 Valószínűség 65 Számpörgettyű 65 Megoldások 68 Kísérletek tíz pénzdarabbal 69 Megoldások 76 Kísérletek tíz rajzszöggel 77 Megoldások 81 Hány marad a helyén? 83 Játék három koronggal 88 A második rész tartalma Tér és sík Mit építsünk Babylon építőből? 5 Megoldások a "Mit építsünk Babylon építőből" c. fejezethez 14 Kilenc szög geometriája 16 Megoldások a "Kilenc szög geometriája" c. fejezethez 35 Fák és utak Fibonacci furcsa fája 43 Megoldások a "Fibonacci furcsa fája" c. fejezethez 47 Szerpentin- és meredek út 48 Megoldások "Szerpentin-és meredek út" c. fejezethez 51 Pontok és vonalak 54 Megoldások "Pontok és vonalak" c. fejezethez 60 Valószínűségek Színes golyók 61 Megoldások "Színes golyók" c. fejezethez 47 Kísérletek 2, 3, 4 pénzdarabbal 66 Megoldások "Kísérletek 2, 3, 4 pénzdarabbal" c. fejezethez 76 Hat pénzdarab 81 Páros és páratlan, kicsi és nagy 84 Megoldások a "Páros és páratlan, kicsi és nagy" c. fejezethez 92 Fiús család, lányos család, vegyes család 97 Megoldások a "Fiús család, lányos család, vegyes család" c. fejezethez 99 Mi lesz a sorrend? Ismerkedés a logikai lapokkal 101 Megoldások az "Ismerkedés a logikai lapokkal" c. fejezethez 106 Hány tulajdonságban különbözik? 110 Megoldások a "Hány tulajdonságban különbözik?" c. fejezethez 117

C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta - Matematika ​tankönyv - általános iskola 2. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. Neményi Eszter - Wéber Anikó - Matematika ​tankönyv 3. osztály
Az ​iskolákban évek óta használják a Neményi-féle matematika-tankönyveket. Néhány éve jelent meg a könyvek és munkafüzetek átdolgozott, szép, színes változata. A magas szakmai színvonalat biztosítja a szerzők többéves tankönyvszerzői múltja, valamint tanítási gyakorlata. (Neményi Eszter pedagógiai munkássága, tanítóképzői oktatói munkája, a társszerzők alsó tagozatos tanítói tapasztalata.) A könyvek tananyagtartalma hosszú évek során kiérlelt tantervre épül. Nem számtan-mértant tanít, hanem gondolkodást fejlesztő matematikát. A matematika különböző ágai (halmazok, logika, valószínűség...) segítik a számolási készség, képesség kialakítását. A legfőbb módszer, amelyre ezek a tankönyvek épülnek, a tevékenységre, tevékenykedésre épülő ismeretszerzés, az eszközhasználat. Olyan tudást szerezni, amely a későbbiekben könnyen előhívható, melyre új ismereteket könnyen lehet építeni, mely az önálló gondolkodást is fejleszti, csak ilyen módon lehet. A mechanikusan elsajátított tudás, az alapműveletek sulykolása nem vezet hosszú távon alkotóképes tudáshoz. Az alapműveletek megtanulása is nagyon fontos (alsó tagozatban talán a legfontosabb), de nem mindegy, hogy milyen módszerrel történik ez. A cselekvésen alapuló tanulás lehet, hogy munka- és időigényes a tanító számára, de megéri. A gyermek számára viszont érdekes, játékos és sok sikerélményhez vezető.

C. Neményi Eszter - Káldi Éva - Matematika ​tankönyv általános iskola 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. Neményi Eszter - Wéber Anikó - Matematika ​munkafüzet - Általános iskola 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók