Ajax-loader

Buzási János könyvei a rukkolán


Buzási János - Kalocsai Tibor - Fogjuk ​meg! Tolvaj!
Embernek, ​társaslénynek tartják magukat ők is, de azt képzelik, hogy a közösségi élet törvényei rájuk nem kötelezők. Míg a társadalom többsége becsületes munkával, tudással, néha verejtékkel dolgozik, addig emezek lopnak, csalnak, vagy egyszerűen elemelnek. Ezekről szólnak a könyv riportjai. "Ki és Miért?" Vizsgálják a szerzők a tolvajok különböző típusait. Kutatják, hogy egyeseket mi visz a bűn útjára? Van-e megállás, visszafordulás? Javaslatokat, egyes üzemekben tervbe-vett vagy már bevezetett módszereket is ismertet a könyv a tolvajok lefülelésére. Rajtunk múlik, hogy amiért Te, Ő és Mindnyájan megdolgoztunk, ne hagyjuk ellopni, elherdálni. Rajtunk múlik, hogy nem nyújtunk pillanatnyi lehetőséget sem a lopáshoz, sem a sikkasztáshoz.

Pálfy József - Buzási János - Vámos Imre - Lázadó ​diákok Párizsban, Rómában, Nyugat-Berlinben
A ​munkásosztály már harcra kelt felszabadulásáért. És nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a nagy harc nagy kötelezettségeket ró rá, hogy nem szabadíthatja fel magát, ha az egész népet nem szabadítja meg a zsarnokságtól, hogy neki kell elsősorban és mindenkinél inkább reagálnia mindenféle politikai tiltakozásra, s neki kell azt minden módon támogatnia. Művelt osztályaink legjobb képviselői bebizonyították és a kormány által halálra kínzott forradalmárok ezreinek vérével megpecsételték azt a tényt, hogy képesek és készek lerázni csizmájukról a burzsoá társadalom porát, és a szocialisták soraiba lépni. És az a munkás, aki közömbösen tudja nézni, hogy a kormány katonaságot küld a tanulóifjúság ellen, nem méltó a szocialista névre. A diák segítségére sietett a munkásnak - a munkás köteles a diák segítségére sietni." Ezek a szavak Lenin: "Katonának adtak 183 diákot" című cikkéből valók, amely 1901 februárjában jelent meg az "Iszkrá"-ban. Előzménye az 1900-1901-es tanévben Oroszországban kibontakozott diákmozgalom volt, amely egyetemi követelésekért, egyszersmind forradalmi politikai követelésekért harcolt. 183 kijevi diákot kényszerrel soroztak be katonának, büntetésül egy diákgyűlésen való részvételért. Ez adta a közvetlen lökést tüntetések és sztrájkok sorozatának kirobbanásához.

Buzási János - Napfényes ​Itália
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hoffmann Istvánné - Buzási János - A ​reklám birodalmából
A ​könyv-amelynek harminc év utáni második kiadását látja az Olvasó - akkor született, amikor a magyar gazdaságban remények ébredeztek a központi tervirányításos rendszer változására... A könyvben foglalkozunk a reklám történetével csak úgy, mint funkciójával, az egyes médiák hatékonysága közötti különbségekkel, a minőség és a bizalom kérdésével... Az új generációnak és a korábbiaknak is jó szívvel merem ajánlani a könyvet, amely nemcsak szakmai, de kortörténeti szempontból is élvezetes lehet mindazoknak, akiket érdekel Magyarország 1970-ben... - Hoffmann Istvánné .A reklám birodalmából valódi örökzöld a maga műfajában. Szórakoztató szakkönyv, amely olvasójával nemcsak megismertetni, hanem megszerettetni is képes a szakterületet. Ez pedig most, a mindennapok reklámáradatában legalább olyan aktuális, mint harminc éve.

Kollekciók