Ajax-loader

Dezséry László könyvei a rukkolán


Dezséry László - Olvasni ​jó
Az ​olvasás élvezetéről szól e kis füzet. Arról, hogy milyen gyönyörűséget nyújt az olvasás, hogyan lehet szórakozva s egyben tanulva olvasni, hogyan válogassa meg az ifjú olvasmányait, hogyan építse fel rendszeresen irodalmi ismereteit. Ezek a kérdések méltán érdekelhetik a művelődni vágyó ifjúságot. De művelődésre késztethetik az olyan fiút és leányt is, aki még nem szokta meg, hogy rendszeresen olvasson. Hogyan szokta volna még, ha nem tudja, mi abban a jó?

India
elérhető
0

Dezséry László - India
Sajátos, ​izgalmas, számunkra egzotikus India... a "Világlótusz Déli Szirma"... valójában egy kontinensnyi ország. Az Indiai Unió országaiban sokféle nép él - s még többféle nyelven beszélnek. Honnan ez a nép, és hogyan élte túl a századok sodrában szinte örökös leigázást? Mi a titka sajátos kultúrájának és ugyancsak sajátos társadalmi problémáinak? Izgalmas kérdések ezek magának Indiának is, az olvasónak pedig e könyv kíván alapos és érdekes eligazítást nyújtani róluk.

Dezséry László - Gyermekeink ​érdekében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dezséry László - Ép ​testben ép lélek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dezséry László - Hétvégi ​jegyzetek
Dezséry ​László nevét és tevékenységét jól ismeri a magyar közönség könyvei, előadásai, de elsősorban a rádióban, vasárnap délben rendszeresen elhangzó Hétvégi jegyzetek című műsorszám révén, Az 1958-ban elhangzott Hétvégi jegyzetek legjavát tartalmazza a Hétköznapok sorozat legújabb kötete. E jegyzetek jó része a szerző kedves témájával: a gyermekneveléssel foglalkozik. Sokoldalúan világítja meg e fontos és nagyon is időszerű kérdés különféle vonatkozásait. De észreveszi és reflektorfénybe állítja társadalmunk sok más időszerű közéleti problémáját is - a hivatástudattól a közlekedési balesetekig, az orvosi etikától az önkéntes tűzoltók munkájáig; és minden kérdésre a szocialista társadalom követelményeinek megfelelő, magasrendű erkölcsi alapon álló választ keres.

Dezséry László - A ​cinizmusról
A ​"nem érdekel", a "na bumm" és a többi vállrándító, "flegma" kifejezés sok egyéb hasonló kifejezéssel együtt sokszor üti meg a szülők, nevelők, általában a felnőttek fülét. Bántók és fájdalmasak mindenki számára, aki a fiatalságban lelkes, nemes eszményekért égő sereget szeretne látni. Nemcsak azért bántóak, mert rossz modorra vallanak, hanem azért is, mert mindenki valami ennél is rosszabbat sejt mögöttük. Elferdült, hibás gondolkodásmódot, rossz életfelfogást. Közönyt és cinizmust, ami, ha behálózza a fiatalt, alkalmatlanná teszi minden nemes cselekedetre. Dezséry László a fiatalokkal akar beszélgetni ebben a könyvben arról, mit jelentenek a közönynek és cinizmusnak e jelenségei, milyen hatásuk van, hogyan kötik gúzsba magát, a fiatalt. Tükröt tart eléjük, nézzenek bele és ismerjék fel önmagukon is a közöny és a cinizmus csúnya vonásait, és küzdjenek önmagukban is ellenük. Keresi a kór okozóit és megmutatja a gyógyulás útját. Bemutatja a rossz szokások, divathóbortok, ellenséges hatás alatt senyvedő fiatalokat, akik unottan, elégedetlenül, céltalanul ődöngenek közöttünk, és cinikus nagyszájúsággal fertőzik a többit. Feltárja, hogy ez az életet megvető, mindent kigúnyoló, lenéző beállítottság hogyan sodorja a fiatalokat veszedelembe. Végigkíséri a jampecek, huligánok, ifjúsági bűnözők szomorú útját az iskolakerüléstől a csavargáson át odáig, amikor szinte menthetetlenné válnak. Keresi ennek az ifjúsági kiábrándultságnak, élvezethajhászásnak és züllésnek társadalmi okait. S bemutatja az egészséges, az életörömtől és munkakedvtől duzzadó fiatalokat, akik megelégedetten, a mi társadalmi eszméinktől hevítve élnek, boldogulnak, örömet szerezve mindenkinek, aki látja őket.

Dezséry László - Erőszak
Az ​erőszak mint valami titokzatosan új jelenség foglalkoztatja napjainkban a gondolkodó embereket, a téma bevonult az irodalomba, a film, a tévé és a képzőművészet berkeibe. Az Amerikai Egyesült Államokban elnöki rendeletre készült egy átfogó, minden erőszakjelenségre kiterjedő vizsgálat és kongresszusi jelentés: ennek és még számos más szociológiai könyvnek és tanulmánynak felhasználásával írta meg Dezséry László e művet - ugyancsak a dokumentumhoz és szociológiához igazodva - az erőszakról, Amerikában. A témaválasztás nem véletlenül esett Amerikára... a modern erőszakjelenségeknek ugyanis valamiképpen előképe az amerikai erőszak. Ennek történelmi kialakulásáról, a négerkérdéssel, a munkásmozgalommal, a bűnözéssel, a nyomorral és gazdagsággal, Amerika belső konfliktusaival és külső háborúival való összefüggéseiről szól ez a könyv - melyben a "száraz" dokumentumok és hiteles történetek megdöbbentően izgalmas olvasmányt nyújtanak.

Dezséry László - Barátság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók