Ajax-loader

Dr. Bartáné Aranyi Edina könyvei a rukkolán


Dr. Bartáné Aranyi Edina - Dr. Szentiványi Ivánné - Angol ​nyelv alapfokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Szentiványi Ágnes - Dr. Bartáné Aranyi Edina - Angol ​nyelv alapfokon I-II.
A ​könyv szerzői akik összeszokott párost alkotnak, már több, angol nyelvet oktató és a nyelvvizsgával foglalkozó könyvet írtak együtt és külön-külön. Korábbi hasonló könyveikhez képest munkájuk mégis alapvető változást jelent mert kibővült és összhangban van az alapfokú A B C típusú nyelvvizsga követelményeivel

Dr. Szentiványi Ágnes - Dr. Bartáné Aranyi Edina - Angol ​alapfokú szókincs-minimum
Minden ​nyelvet tanuló tudni szeretné. hogy mi az a minimális szókincs, amivel boldogulni képes leggyakoribb élethelyzetekben és a nyelvvizsgán. amikor nyelvtudása hivatalosan is megmérettetik. Dr. Szentiványi Ágnes sok-sok hasznos nyelvkönyv megírása után, és a nvelvvizsgákat lebonyolító Országos Idegennyelvi Továbbképző Intézet (Rigó utca) munkatársaként szerzett sokéves tapasztalat birtokában vállalkozott e szókincs-minimum összeállítására. Elemezte azokat a beszédhelyzeteket és írásban megoldandó problémákat, amelyekhez elégséges az alapfokú angol nyelvtudás. Ezeknek a beszéd- és írásbeli szituációknak a megoldásából, gyakoroltatásából, a mindehhez szükséges nyelvtani anyag tárgyalásából állt össze a kétkötetes Angol nyelv alapfokon (az új típusú A, B és C nyelvvizsgán) című könyv, amely nemrégiben jelent meg ugyancsak az IKVA Könyvkiadó gondozásában. Az Angol alapfokú szókincs-minimum pedig szótár ehhez a két kötethez, de azoktól függetlenül is használható, hiszen tartalmazza mindazon szavakat, kifejezéseket. amelyek ismerete nélkül nem találjuk föl magunkat a legáltalánosabb beszédhelyzetekben, s képtelenek vagyunk megoldani a legegyszerűbb írásbeli problémákat. Aki tehát önmaga vagy tanítványai érdekében ismerni szeretné az A, B és c típusú alapfokú nyelvvizsga követelményeit, vagy egyszerűen csupán eredményesen akarja használni az angol nyelvet a leggyakrabban előforduló élethelyzetekben, annak szüksége van erre a szókincs-minimumra éppúgy, mint az Angol nyelv alapfokon című könyv két kötetére.

Dr. Bartáné Aranyi Edina - Angol ​társalgási képeskönyv
A ​könyv az angol nyelvvizsga 1991. január 1-jétől érvényes új rendjének megfelelően azoknak a vizsgázóknak kínál jó felkészülési lehetőséget, akik a beszédkészséget és beszédértést mérő ún. "A" típusú vizsgát tesznek. E vizsga egyik új feladata a kép alapján kezdeményezett társalgás. A könyv 90 képet tartalmaz, 20-at az alapfokú nyelvvizsgára készülők, 50-et a középfokú, 20-at a felsőfokú készülők számára.

Kollekciók