Ajax-loader

Koncz István könyvei a rukkolán


Baló György - Koncz István - Maros Dénes - Ujvári Imre László - Visszaemlékezések ​1956
- ​Divatba jöttek az 50-es évek. Az Ön nemzedékének tagjai számára ez a hőskor, az aranykor. De az utána következő időszakról valahogy nagyon ritkán beszélünk. Mi lehet ennek az oka? - Szerintem most már sokkal többet beszélünk arról, mint 10-15 évvel ezelőtt, sőt a történelmi eldolgozások folyamata is elkezdődött. De hogy arányaiban mégis kevesebb szó esik erről az időről, gondolom, azért van, mert oly sokféle és oly vegyes élmény érte azt a nemzedéket, amely akkor élt és most is hordozza a tapasztalatokat, hogy rendkívül nehéz számára szétválasztani vagy együttesen, dialektikusan értékelni mindazt a felfelé ívelő, lelkesítő forradalmi lendületet adó élményanyagot és tényhalmazt, másfelől pedig azt a sok kellemetlent, rosszat, meghurcolást, lelki válságot, amely ugyanakkor együtt jár ezzel a felemelkedéssel. Ezért az emberek óvatosabban nyúlnak hozzá egy ilyen időszakhoz, és kell egy kis történelmi távlat, úgy is mondhatnám, hogy az érzelmek leülepedjenek és valósan a tényeket lehessen számba venni. (Berecz János)

Koncz István - Csend ​és lázadás
Úgy ​vélem, a Csend és lázadás megjelenése esélyt kínál arra, hogy szerzőnk opusát visszahozza a köztudatba (a képzőművészeti alkotásokon keresztül akár vizuálisan is), tehát megismertesse őt a mai olvasókkal. Mindenekelőtt a fiatalokkal, akik jószerével nem is hallottak/hallhattak róla. Másfelől meg az ilyen szempontok szerint készült válogatás révén Koncz költészetének eddig nem eléggé megfigyelt rétegei is jobban láthatókká válnak, azaz lehetségessé válik az életmű újszerű megközelítése. (Virág Ibolya)

Koncz István - Sikeres, ​mert hiteles
Beszélünk, ​kérdezünk, mert szeretnénk megismerni a "fajtársak" elmeállapotát, véleményét, gondolatait, vágyait, terveit. Érdeklődünk, kérdezünk, beszélünk, mert (egy óráig) hallgatni nagyon nehéz. (A tudomány kimutatta, hogy több pszichés energiát veszít az ember a hallgatással, mint egy órai beszéddel. "Hallgatni és elfogadni áldozatos tett".) Az ember nembeli lényege is a konstrukció, mások (a másik nem) tükrében kontrolláljuk ennek eredményeit. Tehát muszáj kommunikálni. S mi a helyzet az üzleti világban? Az üzletember mestersége a kommunikálás, a verbális és nonverbális kapcsolatépítés és -fenntartás és hasznosítás. Kölcsönös sikert hozó játszmáit is tökélyre fejlesztett személyiségével éri csak el. Az emberi kommunikációban a siker záloga az önmagát jól ismerő, hitelesen közölni tudó, s mások személyiségeszközeit is megismerni és hasznosítani, s a saját hatását megközelítőleg bemérni képes személyiség.

Koncz István - Kamaszkapaszkodó
Önbizalom, ​önmenedzselés, konfliktustűrő képesség. Hány meg hány felnőtt ember küszködik ezek hiányától, s iratkozik érett fejjel - sok-sok pénzért - olyan tanfolyamokra, amelyektől azt reméli, ha későn is, de segíthet azoknak a fiatalkorban meg nem szerzett képességeknek a pótlásában, amelyek napjaink mindenféle feszültségekkel teli viszonyai között nélkülözhetetlenek. Ez a kötet éppen eme képességek megszerzésében kíván segítséget nyújtani. Kiknek? Elsősorban azoknak a _tinédzsereknek_, akik már megtapasztalták szüleik kínjait, s maguk is - egyre okosodva-jobban érzékelik saját lehetőségeiket és azok korlátait. A szerző számtalan - e korosztálynak szervezett - kutatás, tréning, "edzőtábor", tanítás tapasztalatával a háta mögött állította össze a kötet anyagát, amely olyan alapvető tulajdonságok erősítését célozza meg, mint a magabiztosság, a becsvágy, az optimizmus, az önzetlenség, a megjelenés, a kapcsolatkészség, a beszédkészség stb. A feldolgozás módja elsősorban _tesztek, játékok,_ amelyek nemcsak a "megfejtést" tartalmazzák, hanem az egyes eredményekhez kapcsolódó, a Hogyan tovább?-szerű ajánlásokat is. Koncz István könyve elsősorban középiskolás diákoknak készült. De a benne foglaltak megismerése, feldolgozása során segítséget kaphat a pedagógus, a szülő is.

Koncz István - Önismereti ​sarokpontok
„Ha ​az önbecsülési igényeink kielégítettek, akkor hasznosnak és szükségesnek érezzük magunkat az adott társadalomban. Amennyiben akadályokba ütközünk e téren, kisebbrendűség, gyengeség és elesettség érzése lesz úrrá rajtunk. Kellő önbizalom és ön­becsülés hiányában csak tapogatózni fogunk a világban elfoglalt helyünk megtalálása során. Az én-erős személyiség megteremtésének fontos feltétele a reális önismeret kialakítása, melynek szükségét egyre több ember érzi és elismeri. A saját külső és belső tulajdonságok, és ezzel együtt a személyes értékek feltérképezéséhez azonban nem elég az elhatározás. Az önismereti készségek kialakulása, önmagunk mind tökéletesebb megismerése és megértése – összetettségéből és a sze­mélyiség fejlődésének folyamatosságából adódóan – sokirányú, bonyolult és hosszú folyamat eredménye…” (részlet a bevezetőből)

Koncz István - Sajátos ​kommunikáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koncz István - Balogh László - Barta Tamás - Dominik Gyula - Vezetéspszichológiai ​sarokpontok
E ​könyv a pszichológia területét felölelő legkorszerűbb tudományosságot képviseli. A kiváló szakmai referenciákkal rendelkező szerzőknek jól sikerült integrálni az emberi erőforrások kiválasztásával, kezelésével és fejlesztésével kapcsolatos komplex pszichológiai ismereteket, amelyeket jól hasznosíthatnak a gyakorló vezetők, a személyügyi szakemberek, az egyetemi hallgatók és a személyügyi ismereteket elsajátítani kívánó leendő szakemberek egyaránt.

Kollekciók