Ajax-loader

Czigány György könyvei a rukkolán


Balla D. Károly - Baranyi Ferenc - Czigány György - Faludy György - Gergely Ágnes - Görgey Gábor - Juhász Ferenc - Kalász Márton - Lator László - Lászlóffy Aladár - Mezey Katalin - Mozzi Giulio - Nagy Gáspár - Orbán Ottó - Riccardi Antonio - Székely Magda - Szőcs Géza - Takács Zsuzsa - Tari István - Tornai József - Tőzsér Árpád - Turczi István - La giornata della poesia - Antologia poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czigány György - Mennyei ​rónán
Régi ​és új együtt van e könyvben: a fiatal és az idős költő közös időben, azonos pillanatban élő versei. A pusztulás fényességét emlegeti, tragédiát, szorongást, de egylélegzetűen ezekkel a reményt is, a minden szomorúság ellen való hit akarását. Ami vele felesége, Erika halálával történt, trauma, súlyos tragédia. Értelmi vigasztalás tudni, egyedül a szeretet marad meg. Ugyanakkor az érzelmi kiszolgáltatottság idegrendszerünknek szinte testi tüneménye, valamiféle gyermeki vágy tolakodik elő a lélekben, mely hihetetlenül érzékeny a szeretet hívására. Goethe szavai jutnak eszünkbe: élet és halál csatázik a szívben.

Czigány György - Zsoltár
"Képzelt ​nyár van a kiolthatatlan október merev szemében: tenger, mezítelen virágzás, áldott és kifosztott lét sugárzik."

Czigány György - Csak ​a derű óráit számolom...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czigány György - Miért ​igen, miért nem?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czigány György - Itt ​van Pompeji
Czigány ​György (Budapest, 1931) az ismert és népszerű szerkesztő-riporter a hatvanas évek óta publikál verset és prózát. Írásaival a legismertebb irodalmi és művelődési folyóiratokban rendszeresen találkozhat az olvasó. Verseinek, szövegeinek megzenésítői között ott találjuk - többek között - Farkas Ferencet, Fáy Andrást, Petrovics Emilt és Szokolay Sándort.

Czigány György - Fél ​perc nyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czigány György - Mozarttal ​vacsorázok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czigány György - A ​Teremtő ministránsai
Czigány ​György prózakötete a keresztény élmény jelenlétét keresi és elemzi kiváló költők, muzsikusok, képzőművészek, tudósok életében - és alkotásaikban. A szerző szerint a művészet a még mindig tartó teremtés része, s így az igazán nagy alkotók a maguk mesterségének nemes eszközei által szolgálattevők, azaz a _Teremtő ministránsai_. Az egységes gondolatvilágú, mégis sokszínű kötet villanófényben ad újszerű képet a letűnt század nagyjairól: Bartók Béláról, Albert Schweitzerről, Szent-Györgyi Albertről, Nemes Nagy Ágnesról, Habsburg Ottóról... A Tizedek című fejezet mozaikjai tízmondatos, vers-tömörségű esszékben fejtik ki a hit, a szeretet és a művészetek örök-aktuális kérdéseit. Az a keresztény élmény, mely a szerzőt inspirálja, nyitott a tőle távol eső felfogások, életművek iránt is: a katolicizmus nála nem világnézeti és politikai értelemben vett szűkebb táborhoz tartozást, hanem egyetemességet jelent, s így a kor legjobbjait idézve, az olvasóval is derűs, tűnődő, gondolatokat ébresztő párbeszédet kezd.

Czigány György - Zárófogadás
Nyolc ​évtized álma és valósága sűrűsödik egy kötetbe: egy élet summázata. Az emlékek kavalkádját a napfényes képzelet rendezi sorba a szerző életének kulcsfigurái által.

Czigány György - Álmot, ​gyönge leánykát
Czigány ​György legutóbb megjelent könyve (Mézet ont az ég) a keresztény élmény által ihletett költeményeit tartalmazza; ennek szinte hangulati ellenpárja a jelen kötet, melyhez valóban illő mottó a Babits Mihály által idézett régi görög ének: Jön az este: mit hoz az este? "Tejet, álmot, gyönge leánykát..." De Goethe Faustjának zárókórusából is okkal idézhetünk néhány sort: A mondhatatlan lét, / Az cselekszik itt, / Az örök nőiség / Vonz és hevít... Ez az "Ewig-Weibliche"; a szerelem, a vágyakozás áhítata, lány-portrék filmszerű villanásokban, érzéki víziók, a női test-lélek szépségének zsoltárai vannak itt jelen (új és régi költemények) a költő tizenkettedik verseskötetében.

Czigány György - Égi ​kémia
Czigány ​György újabb kötetét, mely az Ünnepi Könyvhét alkalmából lát napvilágot, már a Könyvfesztivál idején beharangozta a sajtó. A különleges gyűjtemény ugyan vegyesen közöl verset és prózát, mégis egységes lírai hangot üt meg a költő, és ugyanaz a gondolati érzékenység, visszafogottan elegáns stílus, zenei ihlet jellemzi a kötet egészét. Az első rész versei leginkább a létezéssel, a teremtés lenyűgöző szépségével, titkával kíméletlenül, mégis nagy hittel és szeretettel szembenéző, az idő múlását egy nagyobb körforgásban szemlélő idős, bölcs ember lírai alapállását tükrözik, míg a második rész prózakölteményei tíz mondatos gondolatfutamok Kodályról, Bartókról, Weöres Sándorról, a győri bencésekről, a szív tréningjéről, a Dunáról, a búcsúzásról vagy a pusztulás fényességéről. A mély, tartalmas, igényes és szép kötet minden irodalomkedvelő olvasónak jó szívvel ajánlható.

Czigány György - Kalitkám ​is madár
Czigány ​György sokszólamú művészeti tevékenysége, életútja éppen költészete, versei, szépirodalmi munkássága által maradhat eleven. József Attila-díj, Pulitzer-életműdíj, Stephanus-díj, Prima Primissima-díj és Magyar Örökség Díj jelzi az életmű főbb állomásait. Budapest utcái, Győr öreg házai, a folyók, tengerek, a család, a szerelem, a hervadás és mégis a remény: ezek adtak ihletet az itt olvasható versekhez. Az elvontan, zenei címet viselő összegyűjtött versek kötete a nyolcvankét esztendős szerző harmincadik könyve. Egyik verssora került a címlapra - KALITKÁM IS MADÁR. Orpheuszi varázslat lehet a vers: a lehetetlen, a képtelen meghódítója a maga csöndes, búvópatakként dolgozó erejével: a minket körülvevő lét-börtön, testi megtörettetés és a pusztulásunk végül szárnyalóan elevenné és szabaddá tehetnek bennünket, azaz kalitkánk is lehet madár… A kötet mellékleteként most huszonöt versét élvezhetik a költő előadásában, a könyvhöz csatolt CD-lemez révén. Biztató ez a könyv, élni segít. Történelmi tragédiák és a személyes sors drámai epizódjai közt, gyásszal is összeölelkezve mégiscsak az öröm, az ámuló lélek, a lét tisztelete élteti ezeket a költeményeket.

Czigány György - Képes ​krónikás: Budapest
"Ajánlás, ​azaz 'felhívás keringőre' - hiszen e képes krónikás könyv színes akvarelljei, grafikái, rajzai és a velük együtt rezonáló szövegek, idézetek, versek egyetlen órányi "keringőre", körbepillantásra hívnak itt élőket és messziről jött vendégeket egyaránt. Európa egyik legszebb nagyvárosának múltja és jelene, tájainak meglepő változatossága villan fel egy-egy hirtelen kivágásban, a körutazás véletlen pillanataiban. A kísérő szöveget a város régi lakója, költő és muzsikus írta, asszociációban elevenen éltetve gyermek- és férfikorának budapesti élményeit: a világháború végi ostromot a Krisztinavárosban, régi és új együttélését Óbudán, virágzást és erdei városnegyedek ihletését a Rózsadombon. És az itt élt és meghalt nagyszerű költők, írók, zenészek, képzőművészek által nyújtott szépségek, gondolatok gazdagságát, mely méltóságot ad a város lakóinak és kíváncsi vendégeinek. Töredékek utalnak az egész gazdagságára; nélkülözhetetlen műemlékekről, eseményekről, művekről szó sem esik e lapokon, mégis remélni merjük, hogy e könyv teremtő hiányt kelt lapozgatóiban, arra készteti őket, hogy sétákra induljanak a Városban, lelki, szellemi, történelmi kirándulásokra, hogy fölfedezzék maguknak kifogyhatatlan szépségeit, sugallatait." (Czigány György)

Kollekciók