Ajax-loader

Hajnal Anna könyvei a rukkolán


Hajnal Anna - "Engem a némaság ajkához vett"
"Hajnal Anna minden sorával a szeretet partján akar hidat verni. Méghozzá úgy, hogy végetlen szeretetet osztogató sugárzó! lényét, ha lehet, visszaszeressék. Ebben a körforgásban tellett az élete. Azért ásta be ma- gát, a levegőt-eget szabadító, önfeledt lubickolásnak képzelő preraffaelita konstrukció igézetében a szépség- hűség-szeretet kazamatáiba, hogy legyen honnan az ég felé ágaskodnia. Így akart a mindenség sors, küzdés, szerelem, halál, csillagmozgás molekuláival találkozni. Találkozni? Eggyé válni velük!

Hajnal Anna - Alkonyfény
Az ​Alkonyfény Hajnal Anna költői hagyatékát adja közre : kötetben még meg nem jelent verseit, csak folyóiratokban publikált műveit és töredékeit. A kötet összeállításakor azonban figyelembe vettük a költőnek sajnos már meg nem valósíthatott terveit is : új könyvében közreadjuk néhány olyan költeményét is, amelyet kisebb változtatásokkal vagy anélkül át akart emelni régebbi műveiből.

Hajnal Anna - Hajnal ​Anna összegyűjtött művei I-II.
A ​közelmúltban, hetvenéves korában elhunyt Hajnal Anna a mai magyar költészet jelentős alakja volt, s egyúttal egyike legjobb nőköltőinknek. Verseit indulásától kezdve haláláig elismeréssel fogadták és méltatták a kritikusok és a pályatársak, s mégis, ennek ellenére, irodalmi közvéleményünkben még mindig nem foglalta el az őt megillető helyet. Összegyűjtött műveiből, ezekből az igényes és körültekintő alapossággal megszerkesztett kötetekből remélhetőleg a versszerető nagyközönség számára is kiderül majd költői nagysága, lírájának eredetisége, sodró érzékletessége és gazdagsága. A növényi és az állati természet világához is szorosan kapcsolódó, szabadon áradó és szárnyaló, tündöklő érzékiségű versekkel, üde gyerekversekkel, remekbe szabott fordításokkal, a költői pálya alakulását magyarázó prózai vallomásokkal: egy negyvenöt éven át következetesen folytatott alkotói tevékenység érett és ízes gyümölcseivel ismerkedhetünk meg e kötetek lapjain.

Hajnal Anna - Szamárfészek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Az ​elefántról meg a fánkról
Akinek ​az elefántról eszébe jut a fánk, az okvetlenül őriz magában valamit abból a gyermeki szemléletből, mely a szavak testét éppolyan valóságosnak tekinti, mint a jelentést. Az őrzi magában a gyerekek költői képzeletű játékosságát. Hajnal Anna persze nemcsak ezt a képességet mentette át a gyerekségből. Nemcsak a szavakban gyönyörködő játékot, hanem még két nagyszerű gyerektulajdonságot is: a friss észrevétel érzékletességét és a velünk rokon élőlények szeretetét. Versei gyengéd és érzékletes ábrázolásában fényes és szeretni való a világ. Kedves, gyönyörű és titokzatos állatok sorakoznak fel, ragyog a napsütés, lágyan lengedeznek a füvek, csillog a zöld lomb. Minden-minden olyan varázsos és megejtő, mint mikor legeslegelőször csodálkozunk rá. Ezt a varázslatot, melyre csak igazi költő képes, fokozzák Szántó Piroska merész képzeletű, színpompás illusztrációi, s teszik kivételes olvasmányélménnyé a Hajnal Anna gyerekköltészetét összefoglaló kötetet.

Hajnal Anna - Ének ​a síkságon
1977-n ​került kiadásra Hajnal Anna összegyűjtött verseit tartalmazó könyv, "Ének a síkságon" címmel.,,Ez a folyton kutató, figyelő és mindig szintézist teremtő költőiség minden pillanatában a mindenséggel közlekedik, érzékszervei ennek változásaira rezdülnek. Az asszonyi lélek rejtelmes együtt rezgése a kozmosszal tudatosul nála, a képek finoman követik a lélek lebbenéseit, s a belső történés szabja meg a lélek mélységeiből felragyogó táj jellegét. Minden verséből felparázslik az a tündéri bujaság, mely egészen sajátja, s mely egyként jellemzi költői nyelvét s a légkört, melyben a versek fogannak. A nagy telítettség, a folyton magasan lobogó indulat, melynek füstje még sincs - izgatott könnyedséggel helyezkedik el a forma fegyelmében. Ez a játék, a gyakran kiáradni, sőt kitörni készülő anyag formában maradása külön csillogást ad a versnek..."

Hajnal Anna - "Engem ​a némaság ajkához vett"
Hajnal ​Anna "minden sorával a _szeretet partján_ akar hidat verni. Méghozzá úgy, hogy véghetetlen szeretetet osztogató - sugárzó - lényét, ha lehet, _visszaszeressék_. Ebben a körforgásban tellett az élete. Azért ásta be magát, a levegőt-eget szabadító, önfeledt lubickolásnak képzelő preraffaelita konstrukció igézetében a _szépség-hűség-szeretet_ kazamatáiba, hogy legyen honnan az ég felé ágaskodnia. Így akart a _mindenség_ - sors, küzdés, szerelem, halál, csillagmozgás - molekuláival találkozni. Találkozni? Eggyé válni velük!" _(Szakolczay Lajos)_

Hajnal Anna - Halászik ​a róka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Madáretető
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - A ​náthás medve
Őszi ​eső, mikor esik, / sűrű erdő nedvesedik, / ki nem szeret náthát kapni, / erdőre ne menjen lakni! ... Hajnal Anna népszerű verse Reich Károly rajzaival a legkisebbeknek.

Hajnal Anna - Parti ​város
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Elhiszed ​nekem?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - A ​gond akár a szemfedél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Csak ​ennyi?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Szertelen ​nyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Esők, ​szelek, csillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Anna - Tiszta ​tiszta tiszta
Ritkaság, ​ha egy költő - méghozzá kiváló költő - lényegében egész, hosszúnak mondható életútján ugyanazt fejezi ki magas hőfokon: az élet, a létezés dicséretét. Ezt énekelte fiatalon, főként himnikus hangú költeményekben, és idős korában is, a megőrzött ódai hangot egyre gyakrabban elégikus költeményekkel váltogatva, a dicséretbe egyre több aggodalmat, szorongást vegyítve. Az ének szót nem véletlenül hangsúlyoztam: Hajnal Anna jellemző költői tulajdonságai közé tartozik, hogy verseiben ritkán használ parlando vagy diszkurzív beszédmódot - ő majd mindig énekel, hasonlóan, mint a velebeliek közül Zelk Zoltán. Orpheusz gyermeke ő: úgy tetszik, nemcsak a természetről ír, mint a költők általában, hanem maga a természet nyilvánul meg verseiben. A fákat, virágokat, vadakat, madarakat nem csupán Szent Ferencre emlékeztetően megszólítja, nemcsak tegező viszonyban van a teremtett világ dolgaival, hanem velük azonosulva, megszólaltatja őket. Az esszéíró Friedrich Schillerrel mondva, Hajnal Anna nem csupán keresi a természetet, hanem ő maga természet, ahogy költői tipológiájában jellemzi ezt az alkatot a német költő.

Kollekciók