Ajax-loader

Claude Farrère könyvei a rukkolán


Claude Farrère - Új ​emberek
Claude ​Farrére, aki még maga is majdnem új ember az irodalomban, - nem is olyan régen volt, mikor az ismeretlen francia tengerésztiszt a sajtó hangos örömujjongása és nagy elismerése mellett megnyerte a Goncourt-díjat, egy igazán színgazdag és nagyszerű írói készséggel készült regényével, - ma már a legnépszerűbb regényírója Franciaországnak s a legolvasottabb írók közül való egész Európában. Pedig Farrére nem tartozik a regényirodalom óriásai közé, viszont nem is az Ohnet-k, olcsó népszerűséget kereső, könnyebb súlyú fajtájából való. Sikerének talán az a titka, hogy a legtipikusabb francia író, bár egy egészen különös típusnak ma elvitázhatatlanul legmagasabb rendű képviselője.

Claude Farrère - A ​titkárkisasszony
Glaude ​Farrére - igazi nevén Charles Edouard Bargone, - tengerésztiszt volt, mint idősebb írótársa, Pierre Loti. A francia tricolor szolgálatában járta ő is a tengereket és a francia impérium gyarmatországait. Látó szemmel, romantikus, múltba vágyó lélekkel nézett körül Dél és Kelet népei között, Tangertől Isztambulig és Saigonig. És amit meglátott, az ellódította a nyugati ember hagyományos, fölényes álláspontjáról. Irtózat fogta el, mikor megismerte a hódítók koloniális társadalmát, kormányzókat, tiszteket, újgazdagokat, orvosokat, asszonyokat. Goncourt-díjas regénye, amely világhírét megalapozta, ezt az irtózatot csömört, régi hősi francia ideálokon csüggő lelkének meghasonlását fejezte ki. Kik vagytok ti? - vágja szemébe a saigoni uraknak Liseron, az ittas félvilági nő, - puha, kiélt, rothadt rongyok. Akárki pofon verhet, meg se fogjátok érezni. Nem vér folyik az ereitekben, hanem... És az urak cinikus röhögéssel fogadják Liseron szidalmait.

Claude Farrère - A ​csata
Claude ​Farrere mondja „A csata” című regényében, hogy japán legnagyobb csatavesztése a csuzimai győzelem volt.

Claude Farrère - Egy ​ember, aki ölt
Részlet ​a műből: "Törökországban való tartózkodásom kilencedik napján, a nagykövet tegnap, pénteken, szelamlik után bemutatott a szultán ő császári felségének. Pályafutásom alatt - mely sajnos, sokkal inkább diplomáciai, mint katonai téren vesz igénybe, - már nem egy uralkodó fogadott ugyanilyen mosollyal és teljesen hasonló módon bútorozott termekben. Az ottománok császárja nem igen különbözik hitsorsosaitól. Bemutatásom előtt azonban egy elég váratlan esemény ért. Mindannyian: a nagykövet, én és a diplomáciai kar vagy tizenkét tagja, a fogadóteremben várakoztunk. Ekkor egy török lépett közénk, egy gyönyörű termetű ember, a cserkészek hatalmas fajából és káprázatosan hímzett egyenruhájában."

Claude Farrère - Bárányszívű ​Tamás
Részlet: ​Bárányszivü Tamás, a jószerencse lovagja. A Jószerencse lovagjának, a Jószerencse nemes urának, Gentillhome de Tortune-nak hívja a francia igazán költői képes kifejezéssel a kalózt, aki végeredményében mégis csak piráta, a legveszedelmesebb és legvérengzőbb haramia, a kegyetlenségéről és telhetetlen kapzsiságáról legendás hírű tengeri rabló. E mögött a kifejezés mögött, amelyben éppen annyi titkos megbecsülés és rokonszenv él, mint az alföldi betyár dédelgető "szegénylegény" elnevezésében, ott él a kalózvilág egész romantikája, amely a lovagvilág romantikája és a XVIII. századbeli ruffian-romantika közé ékelődik. Az új kor romantikája ez, amely teljes színességében Amerika felfedezése után virágzik fel. Mikor a nyugati Indiák csodás világa, mint valamely új ígéret földje, feltárul a kincse, a gazdagsága sóvár Európa szeme előtt, mikor Új Hispánia csodálatos sziklái közül, mint kísértetes, mágneses erejű nap átsugárzik az arany, a töméntelen arany delejes fénye, mikor a káprázatok végtelenbe tűnő szemhatárán felrémlik Eldorádó káprázata, a rejtjeles tájék, ahol sárarannyal rakott spanyol gályák süllyedtek mesebeli kincsükkel a tenger fenekére, mikor drága fűszerszámokkal, színes festékekkel, illatos fákkal, titokzatos kaucsukkal, ízes kakaóval és a tropikus tájak minden áldásával megrakott hajók indulnak a tenger csodálatos forró erének, a Golf-áramlásnak sodrán az ó-világ felé, akkor egyszerre kibontakozik a maga teljes színességében, kalandjának minden borzalmasságával és gazdagságával, romantikájának egészen uj és mesebeli vezetésével a kalózvilág.

Claude Farrère - Dax ​kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Claude Farrère - Kalózok ​lovagja
A ​kapitány rögtön látta, honnan fúj a szél. Egy ugrással a korlátnál termett, s szembefordult tengerészeivel. Két pisztoly csöve villant meg a kezében. - Gyáva kutyák! - ordította. - Ti csak a bőrötöket veszthetitek, nekem kétszázezer aranyfontom van a kajütben, a ti asszonyaitok otthon vannak, az enyém a kabinban, és golyók fütyülnek a füle mellett! Mégis vállaltam a csatát, pedig csak veszthetek rajta! Most pedig esküszöm, verekedni fogtok, vagy a saját kezemmel... Be sem fejezte a mondatot, a pisztolyai beszéltek helyette...

Claude Farrère - Nyugati ​bestiák
A ​két tonkini gyaloghintós kis, kecses formájú, ragyogóan kilakkozott kétkerekűt tolt ki az udvarba, a széles legyező-pálmák alá. Akkor befogták magukat a hintó elé, libasorban. Mikor ezzel is készen voltak, mozdulatlanul várták urukat, klasszikus merev pózban, mint holmi selyembe öltöztetett keleti istenek.

Claude Farrère - Aki ​ölt...
Részlet ​a regényből: Tegnap, pénteken, újabb törökországi tartózkodásom kilencedik napján, a szelámlik után, bemutattak a török szultán Ő Felségének. Egyáltalán nem érdekes az ilyen szertartás. Pályámon, mely - sajnos - inkább diplomáciai jellegű, mint katonai, meglehetősen sok uralkodó fogadott már a szokott mosollyal, a szokott módon bútorozott fogadószobában. Az ottomán császár nem sokat különbözik a többi uralkodótársától. Talán valamivel értelmesebb és kevésbé közönséges, mint legtöbbje. Egyébként ugyanazok a formaságok és előírt beszélgetések, változatlan nemzetközi rítus szerint. Minden megerőltetés nélkül el tudtam volna hitetni magammal, hogy Rómában vagyok, vagy Szentpéterváron.

Claude Farrère - Ópium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók