Ajax-loader

Harry Sidebottom könyvei a rukkolán


Harry Sidebottom - A ​Borostyánút
I. ​sz. 264 A Római Birodalom két részre szakadt. A nyugati provinciák – Gallia, Hispania és Britannia – a bitorló Postumus kezére kerültek. Keleten, Észak-Itália síkságain összegyűlnek Gallienus császár seregei. Közeleg a háború. Mindenkinek döntenie kell, melyik oldalon áll. Ballistának egy titkos küldetéssel végig kell utaznia a Borostyánúton északra, Hyperboreába, vissza szülőhazájába, a népéhez. Útközben Ballista találkozik egy félelmetes, álarcos hadúrral, aki minden erejével Ballista és az emberei életére tör. Hyperboreában nem mindenki örül a visszatérésének. Postumus és Gallienus küzdelméből csak az egyikük kerülhet ki győztesen, és lehet császár. A Borostyánút az Észak farkasai, a Nap Oroszlánja, a Tűz keleten, a Királyok Királya és A Kaukázus kapuja című bestsellereket követi a Róma harcosa-sorozatban a birodalmakról, hősökről, árulásról, bátorságról, de mindenekelőtt a brutális, véres háborúról szóló epikus regényfolyamban.

Harry Sidebottom - Fire ​in the East
'WAR ​IS HELL . . . ' The year is AD 255 - the Roman Imperium is stretched to breaking point, its authority and might challenged along every border. The greatest threat lies in Persia to the east, where the massing forces of the Sassanid Empire loom with fiery menace. There the isolated Roman citadel of Arete awaits inevitable invasion. One man is sent to marshal the defences and shore up crumbling walls. A man whose name itself means war: a man called Ballista. Alone, Ballista is called to muster the forces, and the courage to stand first and to stand hard, against the greatest enemy ever to confront the Imperium. This is part one of WARRIOR OF ROME: an epic of empire, of heroes, of treachery, of courage, and most of all, a story of brutal, bloody warfare.

Harry Sidebottom - Tűz ​és kard
SOKAN ​MEGHALTAK, HOGY ÖVÉK LEGYEN A CAESAROK TRÓNJA Harry Sidebottom, aki „zseniálisan rekonstruálja az ókori világ életét… és beleszövi erőteljes elbeszélésébe, amelynek témái több szempontból is klasszikusak” (Andrew Taylor, a nagy sikerű Amerikai fiú írója) a Tűz és kard című kötettel folytatja A caesarok trónja-sorozatot. Az epikus hangvételű regény a gyilkosságok, államcsínyek, lázadások és polgárháborúk legdrámaibb korszakában játszódik: a hat császár évében. Kr. u. 238 áprilisában az egész birodalom lángokban áll. A két Gordianus halála után a zsarnok Maximinus Thrax a trón visszaszerzésére indul. A Gordianusok lázadását támogató Szenátus a saját soraiból választ két új császárt. Ám egy nagyravágyó férfi véres forradalmat hirdet, és harcok törnek ki Róma utcáin. Miközben Maximinus Észak-Itáliába vonul, csak Aquileia városa áll közte és Róma között. Menophilus, a Gordianusok barátja a nyomasztó esélyek ellenére előkészíti a város védelmét. A világtörténelem egyik legnagyobb ostromában az egész birodalom sorsa forog kockán. A Tűz és kard drámaian izgalmas történet gyilkosságról, lázadásról és polgárháborúról. Csodálatos, az erőszakra és bosszúra épülő világot teremt – olyan világot, amiben senki sincs biztonságban, különösen, ha magasra mer törni.

Harry Sidebottom - Vér ​és acél
A ​csaták és árulások világában sokan készek harcolni - és ölni -, hogy felülhessenek a caesarok trónjára. Kr. u. 238 Maximinus császár uralma borotvaélen táncol. Embert és pénzt nem kímélve folytatja északi hadjáratait, ám közben a birodalom távoli részeiben lázadások lángolnak fel. Africában az idősebb és az ifjabb Gordianust kiáltják ki Augustusnak. Az uralkodói vérvonalból származó apa és fia esélyt jelent a régi arisztokráciának, hogy visszaszerezze a birodalmat. A lázadás során mégis Rómában ontják az első vért, amikor egy orgyilkos megöli Maximinus praefectusát, majd kihirdeti a városban, hogy az uralkodójuk halott és a két Gordianus foglalta el a trónt. A Szenátus, mely még mindig nem tudta megemészteni, hogy egy, a pályafutását egyszerű közkatonaként kezdő barbár vállára került a császári bíbor, üdvözli a lázadást és támogatja a két Gordianus trónigényét. Ám miközben a fővároson lassan úrrá lesz a káosz, Maximinushoz is eljut az árulás híre. Vérbeli katonaként elszánt brutalitással és erővel válaszol. A Karthágó előtti poros síkságon véres csata fogja eldönteni a Római Birodalom sorsát.

Harry Sidebottom - Iron ​and Rust
From ​the bestselling author of Warrior of Rome comes the first book in a new major series for fans of George R. R. Martin and Bernard Cornwell Blending heart-pounding action and historical accuracy, Harry Sidebottom’s bestselling Warrior of Rome series took readers from the shouts of the battlefield to the whisperings of the emperor’s inner circle. Now, Sidebottom sets his sights on one of the bloodiest periods of Roman history―the Year of the Six Emperors. In spring AD 235, a surprise attack and the brutal murder of Emperor Alexander and his mother ends the Severan dynasty and shatters four decades of Roman certainty. Military hero Maximinus Thrax is the first Caesar risen from the barracks. A simple man of steel and violence, he will fight for Rome unconditionally. The Senators praise the new Emperor with elaborate oratory, but will any of them accept a Caesar who was once a shepherd boy? In the north, as the merciless war against the barbarians consumes men and treasure, rebellion and personal tragedy drive Maximinus to desperate extremes, bloody revenge, and the borders of sanity. _Iron and Rust_ creates a world both sophisticated and brutal, yet firmly rooted in history. Game of Thrones-meets-300: Rise of an Empire, this is a world of intrigue, murder, passion, and war―a world where men will kill to sit on the Throne of the Caesars.

Harry Sidebottom - Blood ​& Steel
From ​the bestselling author of WARRIOR OF ROME comes the second book in an epic new series set in third century Rome; a dramatic era of murder, coup, counter-rebellions and civil war. In a world of battle and betrayal men will fight – and kill – to sit on the Throne of the Caesars. Rome, AD238 Emperor Maximinus’ reign hangs in the balance. At the helm of an empire that is bleeding manpower and money to sustain his wars in the north, rebellions flare in the far reaches of its territories. In Africa, Gordian the Elder and Younger are proclaimed as the new Augusti. A family descending from the imperial bloodline, they represent a chance for the establishment to take back the empire. In Rome, the first blood of the revolt is shed when an assassin murders Maximinus’ prefect and announces to Rome that their ruler is dead and the Gordians have taken the throne. Still bitter at having a soldier from the barracks wearing the imperial purple, the Senate endorses the rebellion: the Gordiani are hailed as Emperors. But as chaos descends on the capital, news reaches Maximinus of the betrayal. A man of war, he acts with decisive brutality and violence. On the dusty plains outside Carthage, bloody battle will determine the fate of the Roman empire

Harry Sidebottom - Vas ​és rozsda
Egyetlen ​év alatt hat császár próbálta megszerezni a caesarok trónját. Kr. u. 235 tavasza Hajnal a Rhenus mentén. Severus Alexander császár és anyja váratlan meggyilkolása véget vet a Severus-dinasztia uralmának és Róma négy évtizednyi stabilitásának. A kiemelkedően tehetséges katona, Maximinus Thrax az első császár, aki a hadsereg soraiból kerül ki. Az acél és a vérontás embere, aki harcolni akar Rómáért. A szenátorok ékesszóló beszédekkel méltatják az új császárt, de vajon valóban elfogadják caesarként a hajdani pásztorfiút? Az Örök Város utcáin pedig sokan pusztán azért imádkoznak, hogy ne hívják fel semmivel magukra a császár figyelmét. Északon, miközben a barbárok ellen vívott könyörtelen háború gyorsan emészti a hadsereget és a kincstárt, a lázadás és a személyes veszteségek kétségbeesett lépésekre sarkallják Maximinust. Véres bosszúja már-már az őrület határát súrolja. Harry Sidebottom új sorozatának első kötete egyszerre kifinomult és brutális világot mutat be, szilárd történelmi alapokra támaszkodva. Ez az intrikák, gyilkosságok, szenvedélyek és háborúk világa, ahol az emberek ölnek azért, hogy felülhessenek a caesarok trónjára.

Harry Sidebottom - Királyok ​királya
I. ​sz. 256 Az árulás és a cselszövés vet baljós árnyat a Római Birodalomra. A kereszténység futótűzként terjed, az imperium nagy hatalmú, veszélyes emberek intrikáitól hangos. Mindeközben a szasszanida erők feltartóztathatatlanul nyomulnak előre a keleti határ mentén. A tűzben edzett, tapasztalt hadvezér, Ballista Arete bukása után visszatér a császári udvarba, de csak olyan embereket talál ott, akik szívesebben látnák holtan, mint élve. Ballista hamarosan a cselszövés és a vallási fanatizmus hálójában találja magát... Róma és a császár szolgálata végső próbára teszi bátorságát és hűségét. Róma harcosa visszatér...

Harry Sidebottom - Észak ​farkasai
I. ​sz. 263 - a barbár betörések és a véres lázadások azzal fenyegetnek, hogy szétszakítják Róma imperiumát. Északon a törzsek egyre vakmerőbb portyákat indítanak az imperium ellen - ilyen vérszomjjal Róma soha nem került még szembe. Ballista előtt élete legveszélyesebb utazása áll, meg kell próbálnia egymás ellen fordítani a fűtengeren élő barbár törzseket. Szembe kell néznie a herulokkal - a legbizarabb és legbrutálisabb nomád törzzsel -, a Húsevőkkel, Észak farkasaival. Az út során valaki - vagy valami - vadászik a küldöttség tagjaira, egyesével végez velük, rettegést és megcsonkított holttesteket hagyva maga mögött. Ballista idegen földön jár, idegen népek között, de lehetséges, hogy a legnagyobb veszély mégis a saját famíliája felől fenyegeti?

Harry Sidebottom - A ​Nap oroszlánja
I. ​sz. 260 - Mezopotámia Miután legbensőbb bizalmasa elárulja, a római császár, Valerianus a szasszanidák fogságába esik. Az agg, megtört uralkodó a legyőzöttek szégyenével hódol meg Sápur, a Királyok Királya előtt. Ballista tehetetlenül nézi végig mindezt, de magában esküvel fogadja, hogy bosszút áll azokon, akik árulásukkal a pusztulás szélére sodorták a birodalmat. "Egy napon, nem ma, talán nem is a közeljövőben, de egy szép napon megöllek..." Ám először arról kell döntenie, mekkora árat hajlandó fizetni a saját szabadságáért. A birodalmat már csak a rettenthetetlenek menthetik meg a katasztrófától, azok, akiket maguk az istenek óvnak az alvilág legsötétebb bugyraitól. Ballistának, Róma harcosának élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Róma harcosa visszatér...

Harry Sidebottom - Tűz ​keleten
„A ​háború maga a pokol...” I. sz. 255-ben járunk. A római imperium válságba süllyed, fennhatóságát és hatalmát minden határa mentén megkérdőjelezik. A legnagyobb fenyegetés keleten, Perzsiában leselkedik, ahol a Szasszanida Birodalom növekvő ereje egyre komolyabb veszélyt jelent a birodalomra. Ott fekszik a távoli és elszigetelt Arete városa a pusztaság közepén, s az elkerülhetetlen támadást várja. Egyetlen embert küldenek, hogy megszervezze és vezesse a magányos város védelmét, egyetlen embert, hogy megerősítse a római hatalom valaha félelmetes jelképének omladozó falait, egy embert, akinek a neve egyet jelent a háborúval. Ballistának egyedül kell összegyűjtenie a csapatokat, s minden bátorságát, hogy feltartóztassa a leghatalmasabb ellenséget, mely valaha is szembeszállt az imperiummal. Epikus dráma birodalmakról, hősökről, árulásról, bátorságról és mindenekfelett a brutális, véres háborúról.

Harry Sidebottom - A ​Kaukázus kapuja
Kr. ​u. 262. Az imperiumot káoszba taszította a trónért folytatott küzdelem. Ephesust, Ázsia metropoliszát porig rombolta egy hatalmas földrengés. A város polgárai félelemben élnek, ahogy a csőcselék átveszi az uralmat, és vérgőzös őrjöngéssel áll bosszút az isteneken a csapásért, amit rájuk mértek. Ám északról még nagyobb veszély fenyegeti a birodalmat. A barbár gót törzsek Ephesus felé hajóznak, hogy kifosszák a várost. Csak Ballista, Róma harcosa ismeri a harcmodorukat, csak ő állíthatja meg őket. A gótok vérszomja és rombolásvágya határtalan, és Ballista hamarosan halálos harcba bonyolódik az ellenséggel, aki arra esküdött fel, hogy elpusztítsa őt és az imperiumot - bármi áron.

Kollekciók