Ajax-loader

Urbán Péter könyvei a rukkolán


Urbán Péter - Ki ​írta
Az ​itt közreadott kötet célja egy olyan címjegyzék összegyűjtése volt, amely a magyar és a világirodalom fősodrának műveit foglalja egybe. A kötet tartalmazza tehát a magyar irodalom mellett a világ más népeinek legjelesebb alkotásait, verseket, regényeket, novellákat, drámákat. Mivel az irodalom egészének nagysága szinte áttekinthetetlen, ezért nem bibliográfiai teljességre törekszik a könyv, hanem a fontosnak tartott, tankönyvekben, lexikonokban, tananyagokban kiemelt, az irodalom tudósai és művelői által kánonba foglalt alkotások kerültek be. Ez az irodalmi kánon azonban természetesen nem egy letisztult, örökérvényű sorrend, mely megmutatja, hogy mi értékes és mi nem az. Csupán a jelenben létező elvárásoknak igyekszik megfelelni, nem próbál új irányokat kijelölni, nem zár ki új szempontok alapján a múltban már elfogadott értékű műveket. Az áttekintés tehát bő és részletes, de semmiképpen sem teljes. Igazi célja, hogy egy bő alapműveltség-készletet bocsásson az Olvasó elé, illetve, hogy a mű címe alapján meg lehessen találni a szerzőt. Röviden címtárnak is nevezhetnénk.

Hartai László - Nényei Pál - Urbán Péter - Vincze Ferenc - Irodalom ​10. tankönyv
Ez ​a tankönyv a 18. századtól nagyjából a 19. század közepéig terjedő időszak legfontosabb magyar és világirodalmi műveit mutatja be. Nemzeti irodalmunk olyan klasszikusaival foglalkozik, mint Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Jókai. A világirodalom köréből pedig a klasszicizmus, a romantika és a korai realizmus fontos szerzőit mutatja be, többek között Voltaire, Gogol és Stendhal műveit tárgyalja. Mi e másfél század legfontosabb irodalmi fejleménye? Kétségtelenül az, hogy tömegeket fordított a könyvek felé, hogy megteremtette a mai értelemben vett olvasóközönséget. Goethe, Puskin, Balzac vagy Jókai műveit milliók olvasták és olvassák ma is. Nemcsak tiszteletből, tudásvágyból vagy jólneveltségből kifolyólag, hanem elsősorban a hétköznapi idő igényes eltöltése végett, kinek-kinek saját gyönyörűségére.

Urbán Péter - Szabó Andrea - L. Simon László - (V)álságkormányzás
A ​globális válság azt is megmutatta, Gyurcsány Ferenc miként juthat el igen gyorsan a "bennünket csak a válság oldalszele fog érinteni" jóslattól a "megmentettük az országot a fenyegető államcsődtől" öndicséretéig. A kormányfő az általa előidézett válságok menedzselésének ünnepelt hőseként tüntette fel magát. Medgyessy Péter első számú bizalmas tanácsadójaként aktív szerepet vállal a jóléti rendszerváltás csődjében, majd bejelentkezik a megbukott kormányfő helyére. Elhalasztja a reformokat, eladósítja az országot, "ezer apró trükkel" kozmetikázza a nemzet és az EU előtt a költségvetést, majd megszorító intézkedéseket vezet be az általa felborított államháztartási egyensúly helyreállítására. A politikai zsákmányrendszer abszolutizálásával szétzilálja a közigazgatást, majd dolgozatában az erős állam mellett érvel. Neoliberális gazdaságpolitikája megroppantja pártja szavazótáborát, de álarcot cserélve kiáll a bérből-fizetésből élők és a nyugdíjasok mellett.

Kollekciók