Ajax-loader

Szabó József könyvei a rukkolán


Szabó József - Tornyok ​távolodóban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Halász Kálmán - Csempészkirályok
Könyvünk ​alapjaként olyan megtörtént események szolgáltak, amelyekre a határőrségnél, a bíróságoknál felvett jegyzőkönyvekben, valamint vizsgálati és peranyagokban bukkantunk. Elkövettük viszont azt a "csalárdságot", hogy több esetből némi kerekítéssel egyetlen történetet formáltunk és megváltoztattuk a szereplők nevét. Tettük ezt azért, mert bizonyos típusú emberek határainkon belül és kívül kényesebbek a "becsületükre", mint a tisztességes állampolgárok. A kötetben eredeti dokumentumokból is közlünk részleteket. Szükséges tartjuk azonban megjegyezni, hogy az idézett dokumentumok nem törvényszerűen a könyv forrásanyagaiból származnak. A szerzők.

Szabó József - Gabriel Győző - Horváth Ferenc - Hadtudományi lexikon II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berecz János - Sólyom József - Szabó Árpád - Szabó József - Ujvári Imre László - A néphatalom védelmében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Téli ​mese
Hogy ​mi az élet értelme? Hogyan tudunk továbblépni, miután szívünk egy része megsemmisül? Mi az, ami évek után is megmutatja az utat az egykori otthonunk felé? Hogyan találhatjuk meg a gyermekkor határtalan, s őszinte örömét? És bele lehet e szólni lélek és szív kapcsolatába? A válaszokat Szabó József könyvében kell keresnünk, amelyet most a leendő Olvasó kezében tart.

Szabó József - Összetevők
A ​legérdekesebb s talán a leghasznosabb munka is, felkutatni és visszagombolyítani egy villanásnyi ideig tartó esemény előzményeit. E munkában az a legszebb és legnehezebb, hogy el kell vetni, néha elítélni a részigazságok egyikét-másikát. A népszerű katonaíró ezúttal is ezt teszi Összetevők című könyvében.

Szabó József - Betontornyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Zöld ​tó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Előadások ​a geológia köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - A ​tüzes ágyúgolyóbistól az atomgránátig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Tél ​hava
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - A ​ház
A ​kötet tizenhat elbeszélést tartalmaz, amelyek az 1960-as, 1970-es évek Magyarországáról adnak képet. A hétköznapi helyzeteket élesen látó szerző könyvének szereplőiben sokan magukra ismerhetnek.

Széles Tamás - Rozgonyi László - Ballai Éva - Szabó József - Digitális ​szép új világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - A ​számítógépi grafika elemei
"E ​kis könyv megírása nekem is egy kirándulás. Összeállítani egy nem terjedelmes, mégis tartós ismeretet adó anyagot úgy, hogy annak, aki ezt feldolgozza a számítógép mellett, óráról órára legyen sikerélménye. A könyv terjedelménél fogva biztosan kevesebbet ölel fel, mint a témakör vaskos könyvei, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nem egy olyan részt is tárgyalok, amelyek a vastag könyvekben sem találhatók." szerző

Szabó József - Időtálló ​ízek
Különleges, ​hagyományőrző receptes gyűjteményt tart a kezében, amely egybe tisztelgés is Bük 750 éves jubileuma előtt. Az elmúlt évszázadok jó és rossz korszakokat hoztak erre a Répce menti kistelepülésre, éltek itt bőségben és nagy szegénységben is, de a büki és környékbeli emberek elszántsága - vagy lehet azt mondani nyakassága - megőrizte népét és kultúráját, valamint ami ennek a könyvnek az apropója - gasztronómiáját, jeles értékeit is. Receptes gyűjteményünk rendhagyó módon az ételek mellé néprajzi értékeket is közvetít, valamint olyan szokásokat, amelyeket szívesen visszahoznánk mai életünkbe.

Szabó József - Selmecz ​környékének geológiai leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Ember ​a világban
A ​könyv napjaink rendkívül fontos témájával foglalkozik; az abortusz jelensége a demográfiai változásokat jelentősen meghatározó tényező, a társadalom jövőjét befolyásoló döntés és beavatkozás. A gyermekvállalás abortálással történő elutasítása, a magzati élet mesterséges megszüntetése minden korban heves véleményütközéseket váltott és vált ki. A laikus népesség és a különböző tudományterületek képviselői objektív és emocionális érveket felsorakoztatva sem tudnak konszenzusra jutni a legfontosabb kérdésben: kinek a joga dönteni az életről, a magzat sorsáról. A szerző gazdag szakirodalmi háttérrel átfogó, interdiszciplináris felsorakoztatását adja az abortusz jogi, filozófiai, etikai, bioetikai, orvosi és teológiai, azon belül spirituális szempontú értekezéseinek, az ellentétes pólusok tárgyilagos bemutatásával. Kutatómunkájában a társadalmi értékrendet tükröző jogi szabályozásokat is tárgyalja az elmúlt évszázadokra vonatkoztatva, kiemelt részletességgel ismerteti a hazai törvényi hátteret a regnáló hatalmak politikai aspektusait sem mellőzve. A fogyatékosság, fejlődési rendellenesség kontra abortusz téma bemutatásakor az egyéni véleményalkotásban felcsillan a gyógypedagógusi szakmai elköteleződése. A mű igényes stílussal, jól alkalmazott terminológiákkal válik olvasmányossá úgy a szakterületen, mint a kevésbé szakavatottak számára. _Dr. Závoti Józsefné PhD, egyetemi docens_

Dr. Lóki József - Szabó József - A ​külső erők geomorfológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Zoltán - Baracsi Enikő - Bora Éva Beatrix - Kalotai Zoltán - Sarkadi Norbert - Szabó József - Tabi Krisztán - Tikos Gábor - Tordai János - Uhrin András - Az ​észlelő amatőr meteorológus kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Európa
A ​mi kontinensünk olyan, mint egy kis ékszerdoboz cizellált, csipkésen tagolt partjaival, mélyen benyúló tengeröbleivel, számtalan kis szigetével, félszigeteivel, pompás kis tájaival, formás medencéivel. Változatos felszinén, mérsékelt klimáján változatos gazdálkodást, sokszínű kultúrát teremtett a sokféle nép. Bár nagyságában az utolsó előtti a foldrészek sorában, de olyan, mint a harmadik királyfi a mesében, szerencsés, okos, talpraesett. Ő, aki tengerre szállt, hogy meghódítsa az egész világot. Ez a kontinens, amely sokak szerint nem is önálló világrész Európa.

Szabó József - Lengyel ​József alkotásai és vallomásai tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - A ​török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben
Szabó ​József 1940-ben született a Tolna megyei Nagykónyiban. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, középiskolai tanulmányait Tamásiban. 1964-ben szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát a József Attila Tudományegyetemen. Kutatómunkája a Magyar Nyelvészeti Tanszék diákkörében indult. Első publikációja még egyetemi hallgató korában jelent meg a Néprajz és Nyelvtudományban, s már akkor bekapcsolódott az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőmozgalomba is. Két évig gimnáziumban, négy évig pedig általános iskolában tanított Szegeden. 1970-ben tanársegédként került a JATE Magyar Nyelvészeti Tanszékére, ahol 1973-tól adjunktusként, 1979-től docensként tevékenykedett, majd 1993-ban nevezték ki egyetemi tanárnak, 1988 és 1990 között pedig tanszékvezető volt. Az 1990-es években öt évig a pozsonyi Komensky Egyetem Magyar Tanszékén volt vendégtanár, utána két évig másodállásban a békéscsabai tanítóképzőben is dolgozott. 2003 és 2007 között tanított a veszprémi Pannon Egyetemen is, ahol négy éven át az Interdiszciplináris Doktori Iskolát vezette. Tudomány tevékenysége elsősorban a nyelvjárások vizsgálatára és a névtanra terjed ki. Egyetemi doktori értekezését 1966-ban, kandidátusi disszertációját pedig 1978-ban védte meg. 1992-ben szerezte meg az MTA doktora fokozatot. Kutatási elismeréséül 1982-ben Csűry Bálint-emlékéremmel tüntették ki. 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjas lett. Szülőfalujától ugyanebben az évben kapta meg a Nagykónyi díszpolgára címet. Több európai országban járt tanulmányúton, így pl. hosszabb időt töltött Ausztria, Németország, Svájc és a volt Szovjetunió egyetemein és más intézményeiben. Gyakran vett részt hazai és nemzetközi konferenciákon (pl. Augsburgban, Bécsben, Berlinben, Bernben, Krakkóban, Lipcsében, Mariborban, Regensburgban, Zürichben, Würzburgban). 2000-től tagja lett a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának is.

Szabó József - A ​harmadik generáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berke József - Hegedűs Gy. Csaba - Kelemen Dezső - Szabó József - Digitális ​képfeldolgozás és alkalmazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Geológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert - 1956 ​vidéki sajtója
Az ​1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulóján megjelent kötet teljessé teszi 1956 írott sajtójának megismertetését a nagyközönséggel. A több mint 70 vidéki lap teljes terjedelemben szerepel a kötetben, mindenféle jegyzet, magyarázat nélkül.

Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József - Csillagászati ​földrajz
A ​Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

Szabó József - Ragyogó ​reggelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Ösvény ​a hegyre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Balatoni ​fényképezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Pest-Buda ​környékének földtani leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Szilveszter - Szabó József - A ​vállalati kockázatkezelés kézikönyve
Az ​üzlet és a kockázat együtt járnak, egymástól elválaszthatatlanok. A kockázatok kezelése ezért a vállalkozási eredmény és a versenyképesség javításának egyik fontos eszközévé vált. A könyv tárgyalja a kockázatokkal összefüggő fontosabb elméleti kérdéseket, az alapvető stratégiai és taktikai megoldásokat, ismerteti a fontosabb szakterületek speciális problémáit, a pénzügyi eszközöket, a módszertant, és a függelékben szerepel a szükséges matematikai apparátus áttekintése. Minden vállalati vezető tanulmányozhatja belőle e témakör elvi és gyakorlati kérdéseit, így döntéseikben és intézkedéseikben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a kockázati megfontolások. Hasznos kézikönyv ez a kockázatkezelési, biztosítási szakemberek, valamint a közgazdasági, üzleti és pénzügyi intézményekben, iskolákban dolgozó munkatársak, oktatók és hallgatók számára is.

Kollekciók