Ajax-loader

Szabó József könyvei a rukkolán


Szabó József - Halász Kálmán - Csempészkirályok
Könyvünk ​alapjaként olyan megtörtént események szolgáltak, amelyekre a határőrségnél, a bíróságoknál felvett jegyzőkönyvekben, valamint vizsgálati és peranyagokban bukkantunk. Elkövettük viszont azt a "csalárdságot", hogy több esetből némi kerekítéssel egyetlen történetet formáltunk és megváltoztattuk a szereplők nevét. Tettük ezt azért, mert bizonyos típusú emberek határainkon belül és kívül kényesebbek a "becsületükre", mint a tisztességes állampolgárok. A kötetben eredeti dokumentumokból is közlünk részleteket. Szükséges tartjuk azonban megjegyezni, hogy az idézett dokumentumok nem törvényszerűen a könyv forrásanyagaiból származnak. A szerzők.

Szabó József - Tornyok ​távolodóban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Gabriel Győző - Horváth Ferenc - Hadtudományi lexikon II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berecz János - Sólyom József - Szabó Árpád - Szabó József - Ujvári Imre László - A néphatalom védelmében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Zöld ​tó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Selmecz ​környékének geológiai leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Tél ​hava
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Kálmán - Szabó József - Az ​aranyasszony bukása
A ​díványon egy harminc-harmincöt év körüli férfi hevert, keze a mellén összekulcsolva, az arca nyugodt, mint aki csak álomba, bár fölébreszthetetlen álomba szenderült, a mellén azonban a fekete pulóver csupa vér, s itt-ott véres lett a dívány huzata is. Zöldi pillanatnyi émelyedését leküzdve a díványhoz lépett. Fölemelte a férfi csuklóját, kitapogatta a pulzusát, és kitágult, fénytelen pupilláit nézte. - Halott - állapította meg. - Menj le Saramó, telefonálni. Azután maradj is lenn, és fokozottabban figyeljétek a házat, meg az utcát. Ha esetleg elhajtana erre valamilyen külföldi kocsi, írd föl a rendszámát. Ne csak az olaszokat. Értetted? Amíg a többiek ideérkeznek, mi átkutatjuk a lakást.

Szabó József - Időtálló ​ízek
Különleges, ​hagyományőrző receptes gyűjteményt tart a kezében, amely egybe tisztelgés is Bük 750 éves jubileuma előtt. Az elmúlt évszázadok jó és rossz korszakokat hoztak erre a Répce menti kistelepülésre, éltek itt bőségben és nagy szegénységben is, de a büki és környékbeli emberek elszántsága - vagy lehet azt mondani nyakassága - megőrizte népét és kultúráját, valamint ami ennek a könyvnek az apropója - gasztronómiáját, jeles értékeit is. Receptes gyűjteményünk rendhagyó módon az ételek mellé néprajzi értékeket is közvetít, valamint olyan szokásokat, amelyeket szívesen visszahoznánk mai életünkbe.

Szabó József - Betontornyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Összetevők
A ​legérdekesebb s talán a leghasznosabb munka is, felkutatni és visszagombolyítani egy villanásnyi ideig tartó esemény előzményeit. E munkában az a legszebb és legnehezebb, hogy el kell vetni, néha elítélni a részigazságok egyikét-másikát. A népszerű katonaíró ezúttal is ezt teszi Összetevők című könyvében.

Szabó József - Lengyel ​József alkotásai és vallomásai tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Európa
A ​mi kontinensünk olyan, mint egy kis ékszerdoboz cizellált, csipkésen tagolt partjaival, mélyen benyúló tengeröbleivel, számtalan kis szigetével, félszigeteivel, pompás kis tájaival, formás medencéivel. Változatos felszinén, mérsékelt klimáján változatos gazdálkodást, sokszínű kultúrát teremtett a sokféle nép. Bár nagyságában az utolsó előtti a foldrészek sorában, de olyan, mint a harmadik királyfi a mesében, szerencsés, okos, talpraesett. Ő, aki tengerre szállt, hogy meghódítsa az egész világot. Ez a kontinens, amely sokak szerint nem is önálló világrész Európa.

Szabó József - Geológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - A ​ház
A ​kötet tizenhat elbeszélést tartalmaz, amelyek az 1960-as, 1970-es évek Magyarországáról adnak képet. A hétköznapi helyzeteket élesen látó szerző könyvének szereplőiben sokan magukra ismerhetnek.

Szabó József - A ​számítógépi grafika elemei
"E ​kis könyv megírása nekem is egy kirándulás. Összeállítani egy nem terjedelmes, mégis tartós ismeretet adó anyagot úgy, hogy annak, aki ezt feldolgozza a számítógép mellett, óráról órára legyen sikerélménye. A könyv terjedelménél fogva biztosan kevesebbet ölel fel, mint a témakör vaskos könyvei, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nem egy olyan részt is tárgyalok, amelyek a vastag könyvekben sem találhatók." szerző

Szabó József - Ösvény ​a hegyre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Széles Tamás - Szabó József - Rozgonyi László - Ballai Éva - Digitális ​szép új világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Devizahitel
"Öt ​év rendkívül intenzív időszak áll mögöttem. Úgy gondoltam van mit továbbadnom. Mit ér a tudás, az ismeret, ha magunkban tartjuk? A könyvben benne van mindaz, amit öt év devizahiteles tevékenység során megismertem, feltártam, másoktól ellestem, tanulmányok által hasznosítottam. Parlamenti bizottságokban, a Kúria és a Pénzbiztos konferenciáján, bírósági tárgyalótermekben, saját perem által és a levelezésekben, minisztériumokkal, MNB-kal, PSZÁF-fel, GVH-val a többi érdekvédővel folytatott vita, elemzés, rendezvény során. Az időszak elején, ha a devizahitelezéssel kapcsolatban egy kérdésre kerestem a választ, azzal szembesültem, hogy mire megtaláltam, újabb 3-4 kérdés merült fel. Mára azonban minden a helyére került. Már ismerjük a tényeket és a cselekedeteket, már tudjuk, mi-mikor-miért történt. Mindezt tények (és nem sejtések) alapján felelősen állítom. A könyv minden állítása megalapozott, alátámasztott. Most ideje színre lépni egy összefoglalással, melyből megismerhető a valóság, ha némák maradunk, mi aktív devizahitelesek, érdekvédők. akkor azok írnak majd könyveket, sőt ódákat magukról, akik már eddig is ,,megmentettek bennünket Európában egyedül álló módon"."

Szabó József - Pest-Buda ​környékének földtani leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József - Csillagászati ​földrajz
A ​Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

Szabó József - A ​tüzes ágyúgolyóbistól az atomgránátig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - M. Szabó Miklós - A ​magyar katonai repülés története
A ​Zrínyi Kiadó újdonsága a kezdetektől napjainkig eltelt hét évtized főbb eseményeit foglalja össze a téma iránt érdeklődő olvasó számára. A katonai repülés krónikája szerves részét képezi a magyar haderő, a Magyar Honvédség históriájának, ugyanakkor része az egyetemes magyar repüléstörténetnek is. Így a katonai alakulatoknál folyó repülőkiképzés főbb eseményei nemcsak a katonai repülés, hanem az egyetemes magyar repülés fejlődéstörténetének is meghatározó állomásai voltak az elmúlt hét évtizedben.

Farkas Szilveszter - Szabó József - A ​vállalati kockázatkezelés kézikönyve
Az ​üzlet és a kockázat együtt járnak, egymástól elválaszthatatlanok. A kockázatok kezelése ezért a vállalkozási eredmény és a versenyképesség javításának egyik fontos eszközévé vált. A könyv tárgyalja a kockázatokkal összefüggő fontosabb elméleti kérdéseket, az alapvető stratégiai és taktikai megoldásokat, ismerteti a fontosabb szakterületek speciális problémáit, a pénzügyi eszközöket, a módszertant, és a függelékben szerepel a szükséges matematikai apparátus áttekintése. Minden vállalati vezető tanulmányozhatja belőle e témakör elvi és gyakorlati kérdéseit, így döntéseikben és intézkedéseikben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a kockázati megfontolások. Hasznos kézikönyv ez a kockázatkezelési, biztosítási szakemberek, valamint a közgazdasági, üzleti és pénzügyi intézményekben, iskolákban dolgozó munkatársak, oktatók és hallgatók számára is.

Dr. Lóki József - Szabó József - A ​külső erők geomorfológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Előadások ​a geológia köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert - 1956 ​vidéki sajtója
Az ​1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulóján megjelent kötet teljessé teszi 1956 írott sajtójának megismertetését a nagyközönséggel. A több mint 70 vidéki lap teljes terjedelemben szerepel a kötetben, mindenféle jegyzet, magyarázat nélkül.

Szabó József - A ​harmadik generáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berke József - Hegedűs Gy. Csaba - Kelemen Dezső - Szabó József - Digitális ​képfeldolgozás és alkalmazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Ragyogó ​reggelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Balatoni ​fényképezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó József - Űrrepülés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók