Ajax-loader

Bencsik Gábor könyvei a rukkolán


Bencsik Gábor - Cigányokról
Magyarország ​legnagyobb lélekszámú kisebbsége hatszáz éve szinte ismeretlenként él együtt a Kárpát-medence többi népével. Sem a magyarság, sem maguk a cigányok nem ismerik kellő mélységben a cigány nép történetét, hagyományait. Ezt a hiányt igyekszik orvosolni a jelen kötet, tudományos igénnyel, mégis olvasmányosan. A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szöveget bőséges képanyag tegye még érthetőbbé, szemléletesebbé.

Bencsik Gábor - Dolgaink
Bolyongás ​a belső utakon, gondolatok és kérdések a lélekről, barátságról, szerelemről, félelemről, fájdalomról, örömről, vonzásokról, emberi játszmákról, törekvésekről, állapotokról és érzésekről. Megjelent 250 számozott példányban, a szerző aláírásával.

Bencsik Gábor - Az ​üldözöttek
Fordulatokban ​gazdag kalandregényt tart a kezében az olvasó. Elveszett, és csak kora-középkori kivonatban fennmaradt ókori regény kél új életre Mátyás-korabeli környezetben Az üldözöttek című kötet lapjain. Két ifjú nemes, Lasaki Orbán és Zsuzsánna büszkeségével kihívja maga ellen a hatalmas báró Darai Miklós haragját, ezért menekülniük kell, oltalmat csak a királytól remélhetnek. Somogyország végtelen erdeiben bujdokolva rendkívüli kalandok sorát élik át, kincset találnak, csodát látnak, fogságba esnek, kiszabadulnak, találkoznak az emberi gyarlóság, önzetlen jóság, gonoszság és hősiesség számtalan példájával. Egyre reménység és kétségbeesés közt hánykolódva menekülnek üldözőik, a báró emberei elől. Már-már feladják az egyoldalú küzdelmet, már-már beletörődnek végzetükbe. De a végzet éppen ekkor Somogyba vezérli Mátyást, az ifjú királyt is, aki egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy megmutassa, ki az úr Magyarországon. A király és az üldözöttek útjai váratlanul és különös módon keresztezik egymást... Bencsik Gábor újságíró, 1979 és 1989 között a Nők Lapja munkatársa, 1989 óta a Magyar Újságírók Országos Szövetsége főtitkára.

Bencsik Gábor - Gróf ​Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt
Párját ​ritkító dokumentumot ad közre a jelen kötettel a Magyar Ház Könyvkiadó. És sokkal többről van szó, mint amit a cím igén nem csupán az 1918. október 31- én bekövetkezett Tisza-gyilkosság körülményeire és elkövetőire derül fény, hanem sajátos megvilágításban megismerheti az olvasó ennek a napnak a hiteles históriáját, rengeteg adatot arról, hogy mi vezetett idáig, és mi következett a sorsfordító nap után. Hiszen 1918 október 31-e nem csupán Tisza István tragikus halála miatt nevezetes. Ezen a napon Horthy Miklós főparancsnok IV. Károly király parancsára átadta az osztrák-magyar hadiflottát a délszlávoknak, és ezzel a Monarchia teljes katonai és politikai veresége beteljesedett Ugyanezen a napon a király hosszú hezitálás után magyar miniszterelnökké nevezte ki Károlyi Mihályt, hogy az utolsó pillanatban megpróbálja leszerelni a budapesti forradalmat De ugyanezen a napon katonák egy csoportja a Keleti pályaudvaron visszafordított két bevagonírozott, frontra induló menetszázadot, ami egyértelművé tette, hogy nincs visszaút, kitört a forradalom. Kötetünk, a Tisza István gyilkosainak hadbírósági főtárgyalásáról készült szó szerinti jegyzőkönyv részben választ ad arra a kérdésre is, hogy milyen okok vezettek el a forradalomhoz, majd a köztársaságoz és a kommünhöz, végső soron Magyarország trianoni feldarabolásához. Érthető azonban, hogy nem ez a dokumentum erőssége - az események túlságosan fájóak és közeliek voltak ahhoz, semhogy egy gyilkosságot tárgyaló bírósági tárgyalás alkalmas lett volna a higgadt elemzésre. A forradalmat közvetlenül megelőző napok konkrét történéseiről azonban aligha található hitelesebb beszámoló, mint ami a tárgyalás vallomásaiból kibontakozik. Napról napra, óráról órára nyomon követhetjük a kulcsszereplők tevékenységét, miközben olyan dolgok derülnek ki, amelyekről a történetírás mintha azóta sem tudna.

Bencsik Gábor - Vármegyék ​könyve
A ​kötet az előző századforduló Magyarországának vármegyéit, azok településeit, lakosságát, gazdálkodását, történetét, földrajzát ismerteti a vármegyék abc rendjébe szedve, sokezernyi adattal, mégis olvasmányosan. A két kötetes mű első része Abaújtól Krassó - Szörényig mutatja be a vármegyéket, emellett külön fejezet szól áttekintően a századforduló Magyarországáról is. Egy-egy rész pedig Budapest székesfőváros és Hajdú vármegyéhez kapcsolódóan a Hortobágyot ismerteti. A sokezernyi adatot, információt Magyarország átnézeti térképe, minden vármegye külön térképe és közel 400 korabeli, zömmel színes fénykép kíséri. Szemléletesen idézi olvasóink elé hazánk egykor volt szép napjait. A „A VÁRMEGYÉK KÖNYVE I-ES KÖTET” című ezen kiadványt Abaújtól Krassó-Szörényig az egyes vérmegyék települései, lakossága, gazdálkodása, története, földrajza iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A Vármegyék könyve második kötete az előző századforduló Magyarországának vármegyéit, azok településeit, lakosságát, történetét, földrajzát ismerteti ábécé-sorrendben Liptótól Zólyomig, továbbá Fiumét, valamint Horvátország nyolc vármegyéjét. Somogy mellett külön fejezet szól a korabeli Balatonról Szepeshez kapcsolódóan pedig a Magas-Tátráról. Mindezt sok ezer adattal, mégis olvasmányosan, közel négyszáz korabeli fényképpel, valamennyi vármegye térképével, valamint a történelmi Magyarország hegy- és vízrajzi térképével kiegészítve. A „VÁRMEGYÉK KÖNYVE” II. KÖTET című ezen kiadványt a Magyarországról alkotott Millenniumi körkép gondolatkörben utazni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Bencsik Gábor - Kis ​könyv a magyar hagymáról
A ​hagyma a konyha arzenáljában különös, egyedi jelenség, nem hasonlatható és nem helyettesíthető. És nem is nélkülözhető. A magyar konyhában legalábbis semmi esetre sem. A főtt ételben és nyersen is ízletes növény magyarországi pályafutásáról Bencsik Gábor írt nem kevésbé ízes stílusú kötetkét, amelyet Elek Lívia humoros rajzai illusztrálnak. A könyvben természetesen számos magyaros, hagymás étel receptje is megtalálható.

Oborni Teréz - Tompos Lilla - Bencsik Gábor - A ​régi Erdély népeinek képeskönyve
A ​17-18. század fordulóján, feltehetően azonos erdélyi műhelyből egy sor kézzel festett viseletkódex került ki, melyeknek lapjain az alkotók a fejedelemség népeit és főembereit örökítették meg. A kódexek Bukaresttől Londonig szerteszóródtak a világban, közülük az egyik legszebbet és legbővebbet az Országos Széchenyi Könyvtár őzi. A jelen kötet ezt a kódexet adja közre elemző tanulmányok kíséretében.

Bencsik Gábor - A ​sárkányok természetrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencsik Gábor - Horthy ​Miklós
Alig ​van a magyar történelemnek olyan alakja, akinek nevét többen ismernék Magyarországon és a nagyvilágban, mint Horthy Miklós. De olyan is kevés akad, akit olyan kevéssé ismernénk. Személyére, emlékére - dacára az azóta megjelent számtalan memoárnak és történelmi feldolgozásnak - vastagon rakódtak rá a rokonszenv és az ellenszenv előítéletes sablonjai. Pedig az a férfi, aki kerek negyed századig volt Magyarország államfője, és akinek döntései közül számos máig húzódóan hat az életünkre, megérdemli a figyelmet. A harag és elfogultság nélküli figyelmet.

Bencsik Gábor - Igazságot ​Magyarországnak
1927. ​június 21-én Magyarország helye a nap alatt címmel terjedelmes cikk jelent meg a londoni napilap, a Daily Mail hasábjain. Az írást maga a lap tulajdonosa, Harold Sidney Harmsworth, Rothermere lordja jegyezte, áttörve a hallgatás falát, amely a magyar revíziós törekvéseket Trianon óta övezte az antant országok körében. Valóságos érzelmi gátszakadás követte Magyarországon a cikk megjelenését. A magyar emberek újra hinni kezdtek a revízió lehetőségében. Voltak, akik csupán a színmagyar területek hamaros visszatérését remélték, de bőven voltak olyanok is, akik a lord fellépése nyomán már "a Kárpátoktól le az Adriáig" terjedő magyar birodalom közeli visszatérését várták.

Kollekciók