Ajax-loader

Jordan Radicskov könyvei a rukkolán


Jordan Radicskov - Kecskeszakáll
Magyarul ​is sok írása látott napvilágot a folyóiratok hasábjain 1969-ben Kecskeszakáll címen elbeszélésgyűjteménye. Radicskov elbeszéléseiben szüntelenül kavarog, egymásba olvad a jó a rossz, a való és valószerűtlen, az álomvilág és a realitás, a komikus és a tragikus, ám nem a művészi realizmus oldódik fel az álomvilágban, hanem a szürreálizmus mozzanatai oldódnak fel sajátos ábrázolásmódjában. Írásai merészek, talán leginkább a dél-amerikai "mágikus realisták" - García Marquez, Jorge Luis Borges, Corztázar - elbeszélésihez hasonlítanak, bár mélyen a bolgár valóságban gyökereznek, mert Radicskov minden ízében eredeti bolgár író.

Emilijan Sztanev - Jordan Radicskov - Emil Manov - Dobri Zsotev - Kamen Kalcsev - Veszelin Andrejev - Georgi Karaszlavov - Szlav Hr. Karaszlov - Történetek ​a hőstettről
A ​bolgár nép történelmét vérrel jegyezték föl: a hősök, az áldozatok vérével. Soha ennyi sebből nem vérzett, soha oly sok áldozatot nem hozott azonban a bolgár nép a viharos évszázadok során, mint éppen az antifasiszta harc, a felszabadító háború éveiben. A Győzelem Könyvtára új kötete nyolc bolgár író nyolc írását - kisregényeket és elbeszéléseket - tartalmaz. Emberi sorsokban mutatja meg a hősiesség sokféle arcát, felidézve a kort, amelyben hősök és hőstettek születtek. Ez a kor számos kitűnő alkotásnak volt ihletője. A nyolc író más és más időpontban lezajló eseményeket örökít meg: az írások között vannak pillanatfelvételek, lírai vallomások és krónikák. Együtt, mind a nyolcan azonban egy hangon szólnak, a hőstettet éneklik, a hőst, aki a történelmi élethalálharcban helytáll, és példát mutat az utókornak.

Jordan Radicskov - Mi, ​verebecskék
"A ​tojások recsegve összetörtek, a verebecskék egymás után kibújtak a fényes napvilágra. Öröm volt látni, ahogy sokasodtak a kisverebek, az egyik soványabb, a másik kövérebb, a harmadik közepes termetű, aztán egyszer csak ide-oda gurult a fészekben egy szuszogó, hájas veréb, ezért a többiek mindjárt el is nevezték Hájaskának." Mulatságos verébvilágról számol be Dzsiff, a verébnemzetség egyik vitéz tagja, de megismerkedünk Langaléta Lábúval, akinek minden szalmakazalból kilóg a lába, Csirr-rel, aki hátrafelé repül, és fel szeretne jutni a Holdba, Fütyörésző Gyalogossal és nem utolsósorban Drága Urammal, aki mindenkit így szólít meg, hogy bölcsességeit, fontos gondolatait továbbadhassa. Mert furcsa népség a verebecskék világa. Kicsit mintha az emberekre is hasonlítanának. Utóvégre ember írt róluk, és nem fordítva, bárhogy mesélik magukról a verebecskék, hogy az iskolában jobb tanulók, mint a gyerekek, jobban is tudnak rajzolni a hóban, arról nem is beszélve, hogy Csipogó, aki nagy hírre tett szert, hogyan hagyta ott a névjegyét mindenen, még az ember használta tárgyakon is... A vidám, szatirikus hangú történetet a bolgár irodalom egyik kiemelkedő alkotója, Jordan Radicskov írta - ő maga illusztrálta is -, és Király Zoltán fordította a magyar gyerekek örömére.

Jordan Radicskov - Zűrzavar ​/ Január
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jordan Radicskov - Repülési ​kísérlet / Lazarica
A ​Repülési kísérlet résztvevőit a kíváncsiság űzi a felhők közé, s hétköznapi szavaikból a szemük láttára születik meg a költészet, a varázslat. A Lazarica hőse kényszerűségből gubbaszt fenn a fán, s az írónak nincs hatalma hozzá, hogy leszállítsa onnét. Lázár nem jöhet le addig, míg helyre nem állította a megbomlott egyensúlyt magában és az őt környező világban. Hogy ez mikor sikerül neki? Nyitott kérdés.

Kollekciók