Ajax-loader

Lao Sö könyvei a rukkolán


Lao Sö - Fekete ​Li és fehér Li / A holdsarló
A ​Fekete Li és Fehér Li című elbeszélésben jól sűrített vonásokkal, egy rendkívüli esemény fényében a húszas-harmincas évek haladó kínai értelmiségének két típusát ismerjük meg. Amikor a kenyerüket féltő kulik harcba indulnak a „szörnyeteg”, a villamos ellen, a forradalmi érzületű öcs gyakorlatiságával tesz hitet a nép ügye mellett, a báty pedig hagyományokból fakadó emberségével és passzivitásával vállalja a legnagyobb áldozatot, öccse s így közvetve a haladás érdekében. A holdsarló című elbeszélés egy jobb sorsra érdemes fiatal leány kényszerű lezüllését, prostituálttá válását mondja el megragadóan, érzékeltetve a régi Kína kisembereinek kilátástalan, szörnyű sorsát. A ma is élő és alkotó író a modern kínai irodalom egyik legjelentősebb alakja. Mindkét elbeszélés a modern kínai próza gyöngyszemei közé tartozik.

Lao Sö - Teaház
Lao ​Sö új színműve, amelyet 1958-ban mutatott be a pekingi Művész Színház, a szokatlanul választott "főhősével" és formájával keltett feltűnést hazájában. A darab címszereplője egy pekingi teaház, ennek félévszázados életéből ragadott ki a szerző három történelmi pillanatot. A teaház tragikus sorsa a kínai polgárság sorsát szimbolizálja a régi Kínában. A darab szereplői a teaház törzsvendégei: a régi kínai városi élet összes jellegzetes figuráit megtaláljuk köztük; a békés polgári életet áhító tulajdonostól kezdve az amibiciózus gyártulajdonosig, a császári udvar főeunuchjától a leányát áruló parasztasszonyig. S a köztük nyüzsgő kerítők, detektívek, katonaszökevények, prostituáltak, színészek teszik teljessé a képet. A polgári humanizmus szemszögéből megrajzolt tablók - az egyes szereplők sorsa, s magának a teaháznak a sorsa - a kínai polgárság félévszázados történetének jellemző vonásait ragadják meg, s meggyőző művészi erővel mutatják meg - nemzedékek sorsának párhuzamain keresztül - a kínai polgárság zsákutcáját. A teaház fölött elhangzik a halálos ítélet: az egykori patinás cégből bordélyházat csinálnak a Kuomintang züllött urai; Lao Sö ezzel az egész régi rezsim halálos ítéletét mondja ki színművében.

Lao Sö - Lao Sö - A ​tigriskisasszony meg a férje
Lao ​Sö mai kínai író regénye a közelmúltból meríti tárgyát. Hőse a fiatal Hsziang-ce, riksakuli. Bizakodva vág neki az életnek, pusztán szorgalmával, testi erejével akarja magát felküzdeni, de hamarosan kiderül, hogy ez nem elég. A század eleji kínai társadalom gazdasági, társadalmi válságai közt a Hsziang-ce féle kisemberek milliói pusztulnak el s ez a sors várja hősünket is: először anyagilag jut tönkre, azután egészsége is odavész. Kis jelentéktelen élete, lassú sorvadása jelképpé válik: egy rosszul berendezett és ezért bukásra ítélt világ jelképévé.

Lao Sö - Lao Sö - A ​tigriskisasszony meg a férje
Lao ​Sö mai kínai író regénye a közelmúltból meríti tárgyát. Hőse a fiatal Hsziang-ce, riksakuli. Bizakodva vág neki az életnek, pusztán szorgalmával, testi erejével akarja magát felküzdeni, de hamarosan kiderül, hogy ez nem elég. A század eleji kínai társadalom gazdasági, társadalmi válságai közt a Hsziang-ce féle kisemberek milliói pusztulnak el s ez a sors várja hősünket is: először anyagilag jut tönkre, azután egészsége is odavész. Kis jelentéktelen élete, lassú sorvadása jelképpé válik: egy rosszul berendezett és ezért bukásra ítélt világ jelképévé.

Lao Sö - Macskaváros ​krónikája
Macskavárosban ​üresek a múzeumok: az értékes leleteket, tárgyakat mind elkótyavetyélték, macskaváros külföldet járt ifjú tudósai valóságos halandzsanyelvet beszélnek, beszédükben csak úgy hemzseg a sok idegen kifejezés, de maguk sem értik, mit jelentenek, ebben az országban már a tanítás első napján diplomát kapnak a diákok, s mindenki kitűnő rendű. Az iskolákban viszont csak a puszta falak állnak: a berendezést az utolsó szálig eladták az éhbéren tengődő pedagógusok, a zabolátlan, garázda diákok pedig ráadásul agyonverik pipogya tanáraikat. Macskaváros valahol a Marson található, Lao Sö regényének hőse űrrepülőgépen érkezik a bolygóra a "hatalmas, dicsőséges, szabad Kínából!". A pekingi születésű, elszegényedett mandzsu családból származó író, Lao Sö (1899-1966) eredetileg tanítónak készült, majd 1924-ben Angliába került, ott kezdett el írni. 1930-ban jelent meg első regénye. Művei Magyarországon sem ismeretlenek: A tigriskisasszony meg a férje című híres regénye 1957-ben, két kisregénye 1959-ben, a Teaház című színműve pedig 1960-ban jelent meg magyarul. A Macskaváros krónikája című társadalmi szatíráját 1932-ben írta - Kínába való visszatérése után -, saját szavai szerint "az ország állapota miatti kétségbeesésében

Kollekciók