Ajax-loader

Varga Tamás könyvei a rukkolán


Péter Rózsa - Gallai Tibor - Varga Tamás - Népszerű ​algebra
Ez ​a könyv csak kismértékű átdolgozása az 1949-ben megjelent I. gimnáziumi matematikakönyv algebrai részének, melyet Péter Rózsa írt, feladatanyagát pedig nagyrészt Gallai Tibor állította össze. Keresve sem találhattunk volna jobb algebrát a Műveltség Könyvtára sorozat számára ennél a rendkívül vonzó, élvezetes stílusban megírt könyvnél, amely könnyeden, szinte játszva elégít ki komoly tudományos igényeket is, és biztos kézzel kalauzolja az olvasót a számára idegen területen. A könyv az algebra alapjait tartalmazza : az elsőfokú egyenleteket és egyenletrendszereket, valamint az elsőfokú egyenlőtlenségeket és függvényeket, és az ehhez szükséges legfontosabb azonos átalakításokat. Az egyenletek középpontba állítása kezdettől fogva érdekessé, gyakorlati irányúvá teszi a könyvet. Ahhoz, hogy az olvasó ne csupán tájékozódni tudjon az algebra területén, hanem biztos ismeretekre is szert tegyen, arra van szükség, hogy ne maradjon csupán olvasó: olvasás közben mindig keze ügyében legyen ceruza és papír, és amit olvas, annak mindjárt utána is számoljon. A szövegrészben található mintapéldák átszámolása után a kitűzött feladatok megoldása sem jelent majd túl nagy akadályt. Az algebra tanulásának éppen ez a célja: az elméletet nem önmagáért tanuljuk, hanem azért, hogy képessé tegyen bennünket feladatok önálló megoldására. Mindazok az új fogalmak, tételek, mindaz az új ismeret, amelyre közben szert teszünk, ennek a célnak az elérését teszi könnyebbé.

Varga Tamás - Játsszunk ​matematikát! 2.
Ezt ​a könyvet is - mint a sorozat I. kötetét - a gyerekek és a felnőttek egyaránt a kezükbe vehetik, s nem fognak csalódni. Aki nem szerette eddig a matematikát, megkedveli; aki pedig eddig is szívesen foglalkozott vele, újabb érdekességeket talál benne. Kevés képletet, sok játékot, rajzot, kísérletet, amelyek segítségével mégis megismerjük, milyen tanulságos a Babylon játék, mi mindent árul el Fibonacci furcsa fája; megismerünk újabb valószínűségi játékokat, és kombinatorikát tanulunk a logikai lapokkal. Az olvasó tehát a modern matematika újabb részleteire vethet pillantást, ha figyelmesen követi e kötet játékos ötleteit. Bizonyos, hogy akik e sorozat vezetésével „játszanak" matematikát, könnyen és szívesen tanulják majd az iskolában is.

Varga Tamás - Barangolás ​az őslények világában
A ​könyv visszakalauzolja az olvasót az élet megjelenéséig, a szárazföld meghódításáig, az őslények korába majd az emlősök megjelenéséig a Földön. Kiváló ajándék az őslényekkel, a Föld múltjával foglalkozók számára. Sem a gyerekek, sem a felnőttek nem vonhatják ki magukat az őslények, főleg a dinoszauruszoknak nevezett óriási hüllők "varázsa" alól. Földünk állatvilága ma is lenyűgöző, még érdekesebb azonban, ha ismerjük a múltját is, a mai állatok elődeit, melyeknek már csak csontjai, kövületei maradtak meg.

Varga Tamás - Matematikai ​logika kezdőknek I.
A ​matematikai logika rövid múltra tekinthet vissza, a hagyományos arisztotelészi logika hosszúra. Mégsincs köztük más különbség, mint az, hogy az egyik ugyanannak a tudománynak az egyik fejlődési stádiumát képviseli, a másik a másikat. A hagyományos klasszikus logika úgy viszonylik a matematikai logikához, mint az embrió a felnőtt szervezethez.

C. Neményi Eszter - Halmos Istvánné - Varga Tamás - Játsszunk ​matematikát!
Az ​első rész tartalma Bevezetés gyerekeknek 5 Bevezetés felnőtteknek 7 Folyamatábrák 9 Sorrend megállapítása 9 Döntések 11 Hogyan keressem meg egy könyvben a 73. lapot? 12 73? Nagyobb? Kisebb? 15 Hol használják a folyamatábrákat? 16 Prímtényezőkre bontás 17 Keressük a prímszámokat! 20 Prímszámok keresése gazdaságosabb módszerekkel 24 Megoldások 27 A logikai lapok titkos nevei 31 Megoldások 33 Lyukkártyák, halmazok, kettes számrendszer 35 Lyukkártyák 35 Halmazok 40 Kettes számrendszer 49 Megoldások 55 Valószínűség 65 Számpörgettyű 65 Megoldások 68 Kísérletek tíz pénzdarabbal 69 Megoldások 76 Kísérletek tíz rajzszöggel 77 Megoldások 81 Hány marad a helyén? 83 Játék három koronggal 88 A második rész tartalma Tér és sík Mit építsünk Babylon építőből? 5 Megoldások a "Mit építsünk Babylon építőből" c. fejezethez 14 Kilenc szög geometriája 16 Megoldások a "Kilenc szög geometriája" c. fejezethez 35 Fák és utak Fibonacci furcsa fája 43 Megoldások a "Fibonacci furcsa fája" c. fejezethez 47 Szerpentin- és meredek út 48 Megoldások "Szerpentin-és meredek út" c. fejezethez 51 Pontok és vonalak 54 Megoldások "Pontok és vonalak" c. fejezethez 60 Valószínűségek Színes golyók 61 Megoldások "Színes golyók" c. fejezethez 47 Kísérletek 2, 3, 4 pénzdarabbal 66 Megoldások "Kísérletek 2, 3, 4 pénzdarabbal" c. fejezethez 76 Hat pénzdarab 81 Páros és páratlan, kicsi és nagy 84 Megoldások a "Páros és páratlan, kicsi és nagy" c. fejezethez 92 Fiús család, lányos család, vegyes család 97 Megoldások a "Fiús család, lányos család, vegyes család" c. fejezethez 99 Mi lesz a sorrend? Ismerkedés a logikai lapokkal 101 Megoldások az "Ismerkedés a logikai lapokkal" c. fejezethez 106 Hány tulajdonságban különbözik? 110 Megoldások a "Hány tulajdonságban különbözik?" c. fejezethez 117

Káldi Éva - Varga Tamás - Matematika ​munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cervenakné Neményi Eszter - Herczeg Jánosné - Mérő László - Varga Tamás - Kézikönyv ​a matematika 2. osztályos anyagának tanításához
Ez ​a könyv az ideiglenes matematika-tanterv szerint tanítók kézikönyvének átdolgozása. Tartalmában - feladatanyagában - kismértékben módosult az új tantervnek megfelelően, az új elsős kézikönyvre épül. A másodikos matematika kézikönyv szerkezetében eltér az elsőstől. (1984)

Kollekciók