Ajax-loader

Jiří Marek könyvei a rukkolán


Jiří Marek - Az ​Egyenlítőtől délre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jiří Marek - Autómesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jiří Marek - A ​kutyák csillaga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jiří Marek - Bűnözők ​panoptikuma
A ​Bűnözők panoptikuma szerves folytatása a Régi bűnügyi történeteknek. Tehát ismét találkozhatunk a sokat tapasztalt, bölcs és rendkívül rokonszenves nyomozóval Vacátko rendőrtanácsossal, akit a század első évtizedeiben az egész prágai alvilág ismert és - legendás bátorsága és igazságossága miatt - tisztelt. A kitűnő tollal megírt történetek - akárcsak Karel Capek nemes veretű detektívtörténetei - középpontjában nem a nyers erőszak, a fenegyerekeskedő vakmerőség és a céltalan brutalitás áll, céljuk: harc a bűn ellen, leleplezni és ártalmatlanná tenni a társadalomra nézve ártalmas bűnözőt. Az író új könyve nemcsak finom humorral átszőtt, váratlan fordulatokkal tele, lebilincselő olvasmány, hanem egy eltűnt kor hangulatának hiteles művészi dokumentuma is. Akárcsak az előző kötet írásaiból, az itt közreadott bűnügyi novellákból is filmsorozatot készített a Csehszlovák Televízió.

Jiří Marek - Prága ​város panoptikuma
A ​húszas-harmincas évek Prágája .... Mikor a Bertalan utcai rendőr-főkapitányságon fölberreg a telefon, Bouse vagy Bruzek felügyelő úr az íratlan szabályok értelmében íróasztala lába mellé csúsztatja a félig ürített söröspalackot és bekopog főnöke, Vacátko tanácsos úr irodájának ajtaján. Amikor visszajön, dörmögve fölteszi keménykalapját, és botja után nyúl. Bűnügyi felderítésre indul... ...és megérkezik a Méregkunyhóba, hogy feltűnés nélkül szemügyre vegye a gyanúsítottat, vagy fölbaktat a zizkovi bérkaszárnya sokadik emeletére, hogy nyakon csípje régi ismerősét, a ragyás képű betörőt, esetleg nyomába ered a titokzatos fehér boás félvilági hölgynek. Könyvünkben van temetés, és esküvő, balladai homály és furfangos spekuláció, gyengéd vonzalom, féltékenység és izgalmas politikai versengés.

Jiří Marek - Az ​Albatrosz Rejtélye
Mindenfélét ​lopnak az emberek a világon, de ki érti meg, hogy mire volt jó ellopni az Albatroszt, egy közönséges tutajt? Két fiú szerkesztette össze egy kiszolgált tengeri medve segítségével, s igazi tengerészeknek érezték magukat, amikor tutajukon a halastó hullámait szántották. A két fiú most különös rejtéllyel áll szemben: Hová tűnt el a tutaj? Ki és miért rontotta el a mulatságukat? Miféle titokzatos dolgok zajlanak a halastó fölött emelkedő omlatag, régi vár körül? Tengerészesdi helyett felcsapnak hát detektívnek. Érdekes, de bizony nem könnyű mesterség ez. És miközben lázas igyekezettel próbálják megfejteni a maguk gyerekrejtélyét, a nagyok világából való rejtélybe ütköznek, s ettől kezdve már nem babra megy a játék - igazi detektívproblémával találjuk szemközt magunkat, amelyből nem hiányzik a gyilkosság sem, s bár megoldása nem a két fiú feladata, hol akarva, hol akaratlanul ők is részt vállalnak a bűnözők leleplezéséből. Jirí Marek népszerű, a magyar olvasóközönség előtt is ismert ifjúsági író. Legújabb műve, a most kézbe vett ifjúsági detektívregény, érdekfeszítő, helyenként lélegzetelállítóan izgalmas, hogy ne mondjuk, vérfagyasztó fordulatokban gazdag történet, amely egyaránt megragadja gyerek és felnőtt képzeletét.

Jiří Marek - Boldogkor
Idő: ​a. u. (atomháború után) 87. Helyszín: a technika immár alig fokozható tökélyét elért City világváros. Szereplők: emberek és automaták, automata emberek és emberautomaták. Sci-fi tehát? Több annál. Az írót a technika nem érdekli, de még a jövő sem. Érdeklődésének a középpontjában az ember áll és a ma. Olyan jelenséget vetít a jövőbe, amelynek nyomai már felismerhetők, de kimutatni csak erős nagyítással lehet, figyelmeztetni rá, elriasztani tőle, eleve védekezni ellene csak akkor lehet, ha végső fejlődésének alakjában leplezzük le. Ezért jelenik meg a Marek torzító nagyítója alatt már a tökéletesen manipulált, érzelmeiben, cselekedeteiben teljesen automatikusan, csupán sztereotípiákkal megnyilvánuló ember, akit éppen ezért könnyű a hozzá megkülönböztethetetlenül hasonló emberautomatákkal pótolni. A drámai események akkor bontakoznak ki, amikor Maximus professzor, akinek a találmánya tette lehetővé az emberautomaták gyártását is, rádöbben, hogy legjobb barátjának a titkárnője is automata már. Egyszeriben tömérdek addig érthetetlen jelenség válik világossá, s kideríti, hogy az emberautomaták titkos gyártása már régen folyik, s többé nem lehet tudni, hogy az utcákon hömpölygő tömegből, a munkásokból, tisztviselőkből, rendőrökből és katonákból mennyi még az igazi ember s mennyi az embergép, amely jobb "anyag". Hogyan söpri el a személytelenné vált hatalom őt s mindazokat, akik még tenni próbálnak valamit - ezt mondja el az író, akinek maradéktalanul sikerült a filozófiai mondanivalót sodró, izgalmas cselekménnyel ötvöznie, érdekes és szellemes formai megoldásokat alkalmazva.

Jiří Marek - Ladislav Mnacko - Kantontól ​a Nagy Falig
Ebben ​a könyvben két kitűnő író számol be a kínai élményeiről. A szlovák Mnacko a riporter éles szemével deríti fel a hatalmas, titokzatos ország mindennapi életének legkülönösebb, nekünk majdnem hihetetlen tényeit, és a kételkedés éles késével boncolja fel a meglepő jelenségeket. A cseh Marek bölcs filozófiával igyekszik megérteni és érthetővé tenni kétfajta, kínai és európai életforma mély különbözőségeit. A két szerző megfigyelései érdekesen egészítik ki egymást.

Jiří Marek - Panoptikum ​starych afer kryminalnych
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jiří Marek - Régi ​bűnügyi történetek
Az ​ismert cseh író tizenhét régi bűnügyi történetet, valaha szenzációkként tárgyalt eseteket dolgoz fel könyvében. Kis és nagy bűnözők tarka világa vonul fel ezekben a különös, hol tragikus, hol iszonyatos, hol szomorú vagy humoros elbeszélésekben. A nem mindennapi sorsok és életutak a korabeli társadalom életéből is bemutatnak, fölvillantanak egy-egy mozzanatot. Az író tolla nyomán ugyanis a régi újságokban őrzött történetek önálló irodalmi művekké formálódtak, amelyekben - akárcsak Karel Capek kedvelt Betörők, bírák, bűvészek és társaik címen megjelent könyvében - az eredeti bűntények bonyodalmai és szörnyűségei, a nyomozás izgalma mellet jelen van az idő távlatából szemlélő író gazdag, árnyalt emberismerete, bölcs embersége és humora.

Kollekciók