Ajax-loader

Ifj. Bartók Béla könyvei a rukkolán


Ifj. Bartók Béla - Bartók ​Béla műhelyében
1981-ben ​Bartók Béla születésének századik évfordulóját ünnepli a világ. A centenárium tiszteletére megjelenő számtalan visszaemlékezés, értékelő tanulmány, monografikus kiadvány között is megkülönböztetett figyelmet érdemel ez a kötet, mely talán a leghitelesebb és leggazdagabb dokumentumgyűjtemény a világhírű zeneszerző életéről, műhelyéről. A szerző, Bartók Béla fia különleges feladatra vállalkozott: a birtokában lévő hatalmas dokumentumanyag (levelek, feljegyzések, egykori műsorfüzetek, személyes visszaemlékezések) felhasználásával a Bartók Béla-i műhelyt mutatja be - valódi emberközelségből, olyan közelről, ahonnan azt a családtag láthatta, ismerhette. Ez a könyv nem értékelő pályaképet rajzol, hanem a mindennapokat rekonstruálja, azt a szellemi, tárgyi és emberi hátteret, mely a remekművek születésében is nyilvánvalóan szerepet játszott. Bartók Béla könyvének legfőbb érdeme a teljességre törekvés. Ezt szolgálja többek között a bartóki pályakép sok szempontú tematikai megközelítése, mely filológiai pontossággal követi nemcsak az életmű csúcsát jelentő remekművek létrejöttének körülményeit, hanem azokat a látszólag jelentéktelen epizódokat is, melyek közvetve vagy atmoszferikusan mégis hatást gyakoroltak a bartóki oeuvre kialakulására. Bartók Béla olyan forrásértékű, eddig még publikálatlan adatok feltárására is vállalkozik ebben a könyvében, amely a Bartók-kutatás eredményeit is gazdagítva új szempontokat kínálhat az olvasónak az életmű mélyebb megértéséhez, értékeléséhez. A zeneszerzői, népdalgyűjtői, előadóművészi pálya állomásain túl felvázolja a könyv Bartók, a zeneakadémiai diák, a családapa, az irodalombarát, a természetkedvelő, a nyelvészkedő, a hegymászó és rovargyűjtő magánember portréját is, és megismerjük belőle a töprengő, gondolkodó, új eszmékre fogékony alkotó embert is. Bartók Béla könyve nemcsak a szakemberek számára jelent egyedülálló forrástanulmányt, de izgalmas olvasmány mindazoknak, akik valóban a Bartók Béla-i műhelyt akarják megismerni.

Ifj. Bartók Béla - Apám ​életének krónikája
Ebben ​a kötetben a vele élő családtag a kalauz a géniusz mindennapjainak során; ami lejegyzésre érdemes az Apával kapcsolatos, a család által ott és akkor fontosnak tartott események közül, az mind megtalálható ebben a krónikában. Közéjük tartoznak persze a csillagórák is, a művek keletkezésének, a hangversenyeknek, a népdalgyűjtő utaknak ezernyi adata - pótolhatatlan forrásként a szakember számára. De más súllyal: a köznapi örömök, méltatlan gondok, apró bosszúságok közé ágyazottan. Ám ez nem kisebbíti az emberfölötti jelenséget: hiszen a mesterművek születése, a mennyet és a poklot járó előadóesték még nagyobb csodává magasodnak így. Erőt ad, hogy mindez létrejöhetett hivatalok packázása, a beteg családért aggódás, a hangversenyeket előkészítő lélekölő levelezés közepette, zsúfolt vonaton ingázva Budapest és Rákoskeresztúr között, villany nélküli lakásban spirituszlámpa mellett, a népdalokkal együtt bolhát is gyűjtve, miközben az öröm a kiránduláson szedett kis virág, különös rovar, a kertben érett tíz szem korai cseresznye. Vagy a harmincas évek végén: tudva, hogy élni csak itthon lehet - de vajon lehet-e? A krónika tárgyilagos adatok, idézetek ezreinek láncára fűzve tárja elénk Bartók életútját. És mégis, amikor az utolsó oldalon azt olvassuk: elhunyt, a New-York-i West Side Hospitalben, déli 12 óra előtt (Magyarországon ekkor délután 18 óra volt), annál nincs szívszorongatóbb megfogalmazása az iszonyú magánynak, a mérhetetlen távolságnak, amely örökre elválasztotta életének és művészetének legmegrendítőbb és legboldogítóbb élményétől: kedves magyar, román, szlovák parasztjaitól, a havasi legelők tücsökzenés csöndjétől.

Ifj. Bartók Béla - Az ​öt földrész
Az ​emberiség történetével egyidős a távolabbi környezet, a más tájak és lakói megismerésének vágya. Ennek sok indítóoka lehet, de a gazdasági célok mellett az évezredek folyamán, a műveltség emelkedésével kialakult az élvezetből való világlátás szokása, és az így szerzett tapasztalatokat az utazók szívesen adták át, és örömmel, sőt vágyakozással hallgatták az érdeklődők. Életem úgy alakult, hogy családom sokoldalú érdeklődése és elsősorban édesapám négy földrészen tett utazásai és az azokról szóló beszámolók már egészen kiskoromban felkeltették érdeklődésemet az utazás iránt, és a továbbiakban minden lehetőséget megragadtam az ország- és világlátásra.

Kollekciók