Ajax-loader

Tóth Gyula könyvei a rukkolán


Tóth Gyula - Megfúvom fűzfalantomat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kotnyek Béla - Tóth Gyula - Kisvállalkozások ​számvitele és ügyvitele
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Gyula - Javaslatok ​a tanár- és tanítóképző főiskolák, óvónőképző intézetek könyvtárainak fejlesztésére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula - Szerves ​és bioorganikus kémia
Az ​orvostanhallgatók számára íródott kötet áttekinti a szerves kémia és a leíró biokémia vagy bioorganikus kémia legfontosabb ismeretanyagát. Az írás során szem előtt tartottuk azt, hogy építsünk a középiskolában megszerzett tudásra és segítsük az orvostudományt napjainkban alapvetően áthatoló molekuláris szintű ismeretek elsajátítását. Meggyőződésünk, hogy a biokémia, az élettan, a molekuláris biológia, a farmakológia és az alkalmazott orvostudományok (pl. virológia, immunológia) eredményei nem érthetők meg a parányitól az óriási szerves molekulákig terjedő anyagok alapos ismerete nélkül. Teljességre azonban nem törekedhettünk, a fejezetek válogatásánál a modern biokémia és a molekuláris biológia ismereteinek megalapozását tartottuk legfőbb célunknak. A könyv első része a szerves kémia legfontosabb vegyületeit mutatja be, utalva lehetséges biológiai szerepükre is. A második rész a bioorganikus kémia (leíró biokémia) anyagát gyűjti össze: aminosavak, fehérjék, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok és nukleinsavak kémiai felépítésével és legfontosabb tulajdonságaival ismertet meg. A fejezetek anyagát az egyszerű szénhidrogénektől az oxigént és nitrogént is tartalmazó bonyolultabb molekulákig állítottuk össze. A terjedelem korlátai ellenére bemutatjuk a legfontosabb vegyületcsoportok fizikai és kémiai sajátságait, utalunk a kémia modern eredményeire is. A sűrűn szedett szövegrészek kémiai vagy biológiai érdekességeket tartalmaznak, az ismeretek elmélyítését szolgálják és remélhetőleg továbbolvasásra ösztönöznek. Hálás köszönet illeti Dr. Garzó Tamást (Semmelweis Egyetem I. Kémiai-Biokémiai Intézet), Dr. Szikla Károlyt és Dr. Katona Györgyöt (Semmelweis Egyetem II. Kémiai-Biokémiai Intézet) az első kiadás szakmai lektorálásának igényes elvégzéséért. Köszönettel tartozunk kritikai észrevételeiért Dr. Veréb Györgynek (Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet) is. A könyv írói mellett a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének munkatársai is jelentős szerepet vállaltak az anyag összeállításában és magasszintű technikai kivitelezésében. Külön megköszönjük Dr. Murányi Andrea egyetemi tanársegéd önzetlen munkáját a könyv korábbi kiadásainak előkészítésében. Jelentős segítséget nyújtott a kézirat egységes formába öntésében, a kémiai helyesírás alkalmazásában^ szöveg kritikai olvasásában és értékes szakmai javításokban, valamint az ezernél több szerkezeti képlet és reakcióegyenlet megtervezésében. A rajzok, a képletek és a reakcióegyenletek színvonalas kivitelezéséért Czinege Máriának, a kézirat számítógépes változatának elkészítéséért és a szövegszerkesztésért Kovács Évának mondunk köszönetet. Ángyánné Vincze Juditnak köszönjük a tárgymutató szakszerű elkészítését és számos javítási észrevételét. A negyedik kiadásban kijavítottuk az előző kiadás sajtóhibáit és néhány fejezetben kisebb változtatásokat tettünk. A könyv hibái (sajtóhibák és tárgyi tévedések), az összeállítás hiányosságai és a szöveg gyengeségei a szerzők „érdeme". Kérjük, hogy a figyelmes olvasó hozza tudomásunkra (cím: Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/B). Debrecen, 2002. március

Tóth Gyula - A ​magyar krónikák és a kitalált középkor
Európa ​történelmének kora középkori szakasza, mely átmenetet képezett az érett középkor felé, több párhuzamosan futó időszámítási rendszer örökölt meg az ókortól. Ennek folyományaként a kora középkor eseményeit teljesen kiszámíthatatlan és önkényes módon datálták hol az egyik, hol a másik időszámítási rendszer szerint, mindig az aktuális hatalmi elvárásoknak megfelelően. A kereszténység rohamos terjedése és a formálódóban lévő keresztény világegyház hatalmi törekvései azt eredményezték, hogy minden egyes dátum, függetlenül attól, hogy keletkezése pillanatában eredetileg mely időszámítási rendszer szerint volt értelmezve, végül Krisztus szerinti dátumként hagyományozódott ránk! A kérdéses korszakban vegyesen találunk Krisztus eredetileg megállapított születési éve szerinti dátumokat, találunk újonnan megállapított (7 évvel eltolt) születési évéhez igazított dátumukat, Julianus Era szerinti dátumokat, a Hidzsra 297 évvel való eltolásával szinkronizáló dátumokat, és végül Nagy Sándor halála évétől számított dátumokat egyaránt! Természetesen mindegyik Krisztus szerinti dátumként jelenik meg az időszalagunkon, s éppen ebben áll a csalás lényege!

Tóth Gyula - Bobokné Belányi Beáta - Simon Zoltán - Kovács Ilona - A ​könyvtár kezelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók