Ajax-loader

Lin Yutang könyvei a rukkolán


Lin Yutang - Egy ​múló pillanat I-II.
40 ​év történelmi korrajza a könnyed stílusáról ismert, kínai bestseller szerző tollából – egy előkelő pekingi család története a bokszerlázadástól a Japán elleni háborúig. A több szálon futó cselekményen keresztül a huszadik század eleji Kína elevenedik meg. A család életébe gyermekrablók, ópiumcsempészek, mandzsu vezérek és külföldi zsoldosok férkőznek be, és senki sem vonhatja ki magát a történelemformáló események sodrából – forradalom, a császárság bukása, diákmozgalmak alakítják az ország életét. A hagyományok és a modern kultúra összecsapása jellemzi a mindennapokat, de a könyvet át- meg átszövi a tao bölcsessége, mely Jao úr, a regénybeli családfő életfilozófiája. A kínai történelem szövevényes és változatos korszakát Lin Yutang közvetlen előadásmódja tökéletesen érzékelhetővé és érthetővé teszi a nyugati ember számára, így megismerhetjük az egzotikus világ valamennyi titokzatosnak ható jelenségét.

Lin Yutang - A ​leaf in the storm
This ​book represents epically the most dangerous time of the Republic of China. It shows again the prosperous and failure of Yao, Zhang, this two families, and their scheme and desire of getting upper hand, also with their different attitude toward the Japanese Imperialist.

Lin Yutang - Fehérek ​és színesek
A ​nagy kínai író újabb világsikerrel lepte meg közönségét. Lin Yutang ezúttal a modern politika nagy kérdéseit veti fel: az angolok és amerikaiak gyarmati politikája mögött a fehérek és színesek döntő és rendezetlen elszámolásáról van itt szó, s azon is túl az oszthatatlan béke és oszthatatlan szabadság mindnyájunkat érdeklő követelményeiről. De Lin Yutang nem elégszik meg ezzel: a napi politika kérdésein túl kérlelhetetlenül rámutat az egyre mélyülő szakadékra gyakorlati életmódunk, életfelfogásunk, és kultúránk alapja, a kereszténység között. De akármilyen éles a bírálata, akármilyen kérlelhetetlen az érvelése - kínai udvariassága, szívből jövő nyájassága, igazi és nemesen mulattató humora lefegyverzi a fehér ember önkénytelen sértődöttségét. Különben is Lin Yutang, akár a kínai ember és kínai gondolkodás lényegét kutatja, akár a színesek legégetőbb problémáit - mindig a nyugati ember számára ír, a mi nyelvünkön, a nyugati világ műveltségével, a mi észjárásunk számára hozzáférhetően, érdekesen és élvezetesen. Lin Yutang új, izgalmas könyve a világpolitika legfájdalmasabb kérdéseit keserűségében is jóízű humorral tárja fel, s az oszthatatlan békét és az oszthatatlan szabadságot követeli mindnyájunknak és mindnyájunk helyett.

Lin Yutang - Méz ​és bors
A ​"viszonylagosan" azt jelenti, hogy a mai embernek nincs annyi élő kapcsolata a világgal, mint amennyi a réginek volt és így meg sem értheti az életet. A középkori ember kevesebbet tudott, de a világ is egyszerűbb volt körülötte és magáról is tudta, mennyit ér. A mai ember morzsánként habzsolja az tudást és ezekből a morzsákból nagyon nehéz összerakni a világ képét. Az emberi problémák már régen túlnőttek az ember képességeinek határán; az átlagember már meg sem értheti őket, de a művelt sem.

Lin Yutang - Falevél ​a viharban
Előszó Részlet ​a könyvből: "Poya kilépett a város északkeleti részén fekvő kerti kastélyukból és pipával a szájában, zsebredugott kézzel, kényelmes léptekkel indult el barátja, Lao Peng lakása felé, hogy vele vacsorázzék. Mivel a városnak ezen az elhagyatott részén alig állt ház, kietlen, veszélyes úton kellett végigmennie. Gyönyörű nap volt, napsütéses, friss alkonyat, mint Peipingben általában októberben; a városra ráboruló békés csendben semmi sem árulta el, hogy háború van. A nyári nap finom lisztté szárította a poros út felületét; a szürkületben is jól látszottak a palaszínű falak, a vörös téglatetők s a város mellett húzódó mezők őszi színpompája. A lámpák még nem égtek az utcákon. A kísérteties csendet a faágak reccsenése s a nyugalomra térő városnegyed halk, harmonikus szordinóhangjai törték meg. Poya meggyorsította lépteit. Embert alig látott a közelben. Csak néhány szegény földműves baktatott lehajtott fejjel a városfalak felé; kezükben olajos korsót cipeltek, vagy lótuszlevélbe csomagolt egyszerű vacsorájukat vitték. Egy utcasarkon fekete egyenruhába öltözött ismerős rendőr köszöntötte Poyát tisztelettudóan, amikor mellette elhaladt. A csend egyenesen ijesztő volt, békéről és nyugalomról beszélt, de ugyanakkor a halál némasága áradt belőle. Ám Poya nem törődött a csenddel és egyáltalán nem gondolt a halálrra. Mindig szeretett így alkonyattájban a friss, esti levegőjű város szélén sétálni, amikor körülötte lassanként elhalt az élet legkisebb zana is és csend ülte meg a tájat."

Lin Yutang - A ​bölcs mosoly
A ​világhírű kínai író könyve az emberről és az ember életéről szól. Lírai filozófia, személyes, egyéni szemlélet tükre. Nem elvont okoskodás, olyan ember írta, aki "végtelenül szeret a földön heverni, hozzátapadni a talajhoz, eggyé válni a gyepes hanttal" - de némelykor megrészegszik ettől a földtől, oly könnyűnek érzi lelkét, hogy az égben képzeli magát. Elbűvölő okossággal ír a szellemről és a testről, a kínai filozófiáról, a virágokról és a versekről, a játékról és a művészetről. Soha nem nagyképű, mindig emberi, megtanít arra, hogy "az élet költemény" és hogy a legméltóbb emberi állásfoglalás a bölcs mosoly.

Lin Yutang - Peónia
A ​gazdag sókereskedő temetésén az özvegy nem gyászol, nem sír, megszegve ezzel a több száz éves hagyományt. Az özvegy fiatal és szép, neve Peónia, szemében az élet tüze lobog. Peónia nem csak gyönyörű - okos, intelligens és lázadó. Nem hajlandó beletörődni a régi kínai szokásrendbe, miszerint a megözvegyült asszony soha többé nem mehet férjhez, az elhunyt férj családjánál kell tengetnie élete hátralevő részét. Peónia teljes életet akar, szerelmet, szenvedélyt, boldogságot. Maga mögött hagyja férje családjának házát, s először a Jangce folyón kel útra, hogy viszontlássa ifjúkori szerelmét, aki szülei akaratának engedelmeskedve más lányt vett el feleségül, azután Pekingbe költözik, amivel újfent felrúgja a kor társadalmi és erkölcsi szabályait. Lin Yutang magyarul először megjelenő regénye a múlt század eleji Kínában játszódik. A szerző, miközben elbeszéli egy rendkívüli fiatal nő nem hétköznapi életét, színes képet fest a korabeli Pekingről és más városokról, továbbá betekintést nyújt a hagyományok és a kulturális élet világába.

Lin Yutang - Mi, ​kínaiak
"A ​mai Kína egyik legfontosabb mozgalma az, hogy fiatal kínai intellektuellek felfedezik tulajdon hazájukat. Egy nemzedékkel előbb még a legprogresszívebb apák is izgató elégedetlenséget kezdtek érezni saját hazájuk iránt. Tudatában voltak annak - igazában rájuk erőszakolták ezt a tudatot -, hogy az a Kína, amelyet a múltban ismertek, nem állhat meg a Nyugat veszedelmes és agresszív modernségével szemben. Nem annyira a politikai modernségre gondolok, mint a közgazdasági, nevelésügyi és katonai események menetére. Ezek a kínai apák, a mai kínai nemzedék apái voltak az igazi forradalmárok. Megsemmisítették a régi dinasztikus kormányzást, hihetetlen gyorsasággal megváltoztatták a nevelési rendszert, fáradhatatlan buzgalommal tervezték meg és állították talpra a modern kormányzás kereteit. Semmiféle régi császári kormány nem hajtott végre ilyen erőszakos gyorsasággal ily roppant változásokat ilyen nagy országban. A változásoknak ebben a légkörében nőtt fel a mai Kína intellektuális ifjúsága."

Lin Yutang - Az ​élet sója
Lin ​Yutang (1895-1976) Kínában született és nevelkedett, majd az Egyesült Államokba emigrált. Nagy sikerű könyveit mind angolul írta. Ez a könyv az élet megélésének fontosságáról szól, vagyis arról, hogyan élvezhetjük a legjobban az életet. Lin Yutang könnyed, csevegő stílusban ír a kínai világ megannyi jelenségéről, az élet nagy és apró dolgairól. Bölcs természetességgel ír emberi mivoltunkról, viszonyunkról Istenhez, a boldogság problémájáról, a gondolkodás művészetéről, a szellemi és az érzéki élvezetekről, a lustálkodás fontosságáról, a teázásról, a dohányzásról, a társalgásról, ételről és orvosságról, a virágrendezésről, a természetben rejlő szépségekről és még sok mindenről, ami az élet sóját adja. Ez az örök bestseller, amely 1939-ben „A bölcs mosoly" címmel egyszer már megjelent magyarul, most új fordításban és teljes terjedelmében olvasható.

Lin Yutang - The ​Importance of Living
The ​Importance of Living is a wry, witty antidote to the dizzying pace of the modern world. Lin Yutang's prescription is the classic Chinese philosophy of life: Revere inaction as much as action, invoke humor to maintain a healthy attitude, and never forget that there will always be plenty of fools around who are willing-indeed, eager-to be busy, to make themselves useful, and to exercise power while you bask in the simple joy of existence.At a time when we're overwhelmed with wake-up calls, here is a refreshing, playful reminder to savor life's simple pleasures.

Kollekciók