Ajax-loader

Balogh István könyvei a rukkolán


Balogh István - Önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_234035
elérhető
0

Balogh István - Gyerekrák
"Most, ​hogy már oly sokat tudok erről e szörnyű kórról, másként élek és másként is gondolkodom. Hiszen az, hogy ma már ugyanannyiszor szólhatok rá a fiamra, ha rossz fát tesz a tűzre, mint azelőtt, csak annak köszönhetem, hogy nem hajoltam meg a közfelfogás előtt, miszerint a rák gyógyíthatatlan, halálos betegség. Nem! A rák gyógyítható, csak meg kell ismernünk, és tennünk kell ellene." - vallja a szerző, Balogh István. A könyv és a szerző célja az, hogy reményt adjon az Olvasóknak a rák elleni küzdelemben, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy e remény valósággá váljon. Mindazoknak szól, akik a maguk vagy mások életéért küzdenek.

Balogh István - Az ​építészeti forma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marton Péter - Balogh István - Rada Péter - Biztonsági ​tanulmányok
A ​könyv három szerzője négy kiváló hazai felsőoktatási intézményt képvisel. Közös munkájuk merész intellektuális utazásra invitálja az olvasót a biztonsági tanulmányok területén. A vizsgált területek között szerepel a gazdasági, a társadalmi, a környezeti és a közegészségügyi biztonság. Ezt követi a szervezett erőszak-alkalmazással – illetve annak lehetőségével – összefüggésben a katonai biztonság és a terrorizmus tárgyalása. A globális megközelítés mellett a kötet a visegrádi négyek biztonsági helyzetére koncentrálva szolgál stratégiai jelentőségű megállapításokkal. A kötet szakkönyvként és tanulható tankönyvként egyaránt forgatható, melyet a megértést segítő ábrák és kiemelések tesznek teljessé. „E kötet izgalmas kísérlet a biztonsági tanulmányok megújítására. A terület hazai művelőinek minden bizonnyal érdemi vonatkoztatási pontként szolgálhat a jövőben.” Tálas Péter Marton Péter egyetemi oktató, kutató. Kutatómunkája mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanít. 2012-ben a Junior Prima-díjat, 2013-ban pedig az MTA Bolyai ösztöndíját nyerte el. Balogh István a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztályának vezetője. Rada Péter a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola és az ELTE oktatója, a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület elnöke, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa.

Balogh István - Örök ​partunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - A ​Tisza tündérlánya
Valamikor ​réges-régen, amikor még sok virág nyílt ezen a tájon, élt a Tiszában egy hínárhajú iszapszemű szellem, akit a halászok csak úgy hívtak: Tiszai Ember. Újhold éjszakáján, ha már lerakták a tetőhorgokat a halászok, látni vélték néha, de senki sem volt Szintarévről, aki találkozott volna vele.

Balogh István - A ​cívisek világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Karácsony András - Német ​társadalomelméletek
Sem ​a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem született még olyan munka, mely átfogóan ábrázolná a német társadalomelméleti gondolkodás történetét a második világháború utáni évektől napjainkig. Ez a kötet nem portrégyűjteményt kíván adni, hanem az elmúlt évtizedek elméleti vitáin (társadalom-elmélet-társadalomkritika, jog és társadalomelmélet, modern-posztmodern, cselekvés-kommunikáció) keresztül mutatja be a nagy hatású gondolkodói teljesítményeket (Frankfurti Iskola, konstruktivizmus, Luhmann, Munch, Joas stb.). Ez a problémaközpontú, elmélettörténeti vizsgálódás egyúttal azt is lehetővé tette, hogy a szerzők felvázolják egy önállósodó diszciplína, a társadalomelmélet látásmódjának fontosabb kérdéseit. Készült a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Program keretében.

Balogh István - Száznyolcvanöt ​lépcsőfok
Balogh ​István emlékirata olyan, mint egy izgalmas, fordulatos kalandregény. Azzá teszi a rendkívül gazdag, fordulatos élményanyag, a sokszálú mozgalmas cselekmény és a drámai hitelesség. Emlékeiből érdekes, újszerű képeket kapunk az uruguayi forradalmárokról és az idegenbe szakadt magyar munkások viszontagságos, veszélyes életéről. Amikor 1936-ban kezdetét veszi a spanyol polgárháború, feleségével együtt az elsők között jelentkezik a nemzetközi brigádba. Spanyolországi élményei megrendítőek. Végigküzdi a spanyol nép elárult szabadságharcát, és végigéli a menekülés szörnyűségeit. Igazi kálváriája tulajdonképpen ekkor kezdődik. A fasiszta beállítottságú francia hatóságok megismétlik az első világháború alatt elkövetett embertelenségeiket. A menekültek a fegyházak lakóinál is rosszabb helyzetbe kerülnek. Hősünk tanúja lesz a francia összeomlásnak, Dunkerque párját ritkító borzalmainak, majd a nácik a mauthauseni haláltáborba hurcolják. Öt évet tölt ebben a pokolban, és elképesztő bátorsággal részt vesz az ellenállási mozgalomban. A tábor felszabadul, de ekkor kálváriájának új fejezete kezdődik. Amikor végre hazaérkezik, a személyi kultusz gyanakvó, packázó bürokratái keserítik meg az életét. Évek telnek el, amíg bebizonyosodik, hogy meggyőződéses, elvhű, régi kommunistát mellőztek. "Nem a párt tévedett, csak egyes emberek" - mondta Balogh István, és fáradhatatlanul, önzetlenül, haláláig folytatta széles körű társadalmi tevékenységét.

Balogh István - Egy ​korty halál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Megélesztő ​ákombákom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Hajdúság
A ​magyar néprajzi tájegységek között talán a Hajdúság a legérdekesebb. Ennek oka az, hogy a hajdúk egy egészen sajátos történeti múlttal rendelkező, hosszú időn át katonáskodó nép, s ez a történeti múlt, amely kiváltságos társadalmi helyzetet biztosított számukra, a tájegység néprajzát is sajátosan alakította. A feudalizmusban élő hajdú népet pl. így jellemzi tömören a szerző: "életformájának alapja a paraszti munka, igazgatási szervezetét tekintve polgár, jogilag kollektív nemes, öntudatában pedig hajdú." Az érdekes és élvezetes monográfiát gazdag illusztrációs anyag teszi színesebbé.

Balogh István - A ​parasztság művelődése a két világháború között
A ​harmincas évektől kezdve a parasztság kulturális helyzete fokozatosan az érdeklődés fényébe került. A szervezeti intézkedések (iskolaépítés stb.) következtében némileg csökkent a parasztság analfabetizmusa, de hamarosan kiderült, hogy a konzervatív művelődéspolitika, amely tudatosan is fenn akarta tartani a paraszti életformát, sikertelenségre van kárhoztatva. Ilyen körülmények között érthető, hogy a kultúra felé forduló parasztok, továbbá az értelmiség és az ifjúság körében visszhangra találtak a parasztságból származó vagy éppen a paraszti életformában élő nép írók, akik a parasztság felemelkedési és egyenrangúsági igényét előbb csak irodalmi, később már politikai eszközökkel is akarták szolgálni. A tanulmány számot ad a parasztság körében tapasztal szellemi mozgalmakról, a hagyományos paraszti, népi műveltség bomlásáról, a bomlást elősegítő tényezőkről és azokról a kísérletekről, amelyek a népi kultúra elemeivel a magasműveltséget gazdagítani kívánták.

Balogh István - Különös ​kalantén
Én ​meg magamhoz ölelem maradékomat, megszagolom szőke haját, s a Tisza ismerős képe rémlik fel lelkemben. Az a szerencsés jobb part. Gesztenyefasorral. Meg a gesztenyék alatt padokkal. Meg egy zöld szemű lány arcvonásai is földerengnek. Sokat üldögéltünk kettesben azokon a padokon, amelyekből egy-egy néha különös kunyhóvá változott. Semmi bútorzat nem volt abban a különös kunyhóban, csak az a zöld szemű lány élt ott, akiből mára nagymama lett. Ha behunyom a szemem, látom, homlokán aranypikkely.

Balogh István - Panna ​és Mágocs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Hintaszék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Gion ​Nándor elbeszélő stílusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Virágot ​ültetni sisakba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Zentai ​ládafia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Juhász Judit - Bennünk ​fák jajgatnak
A ​Magyar Rádió "Oxigén" c. ökológiai magazinjában 1988-1992 között elhangzott interjúk

Balogh István - A ​forradalmi ész kritikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh István - Fessünk ​akvarellel épületeket, tereket
A ​könyv megismertet az építészeti alapfogalmakkal, lépésről lépésre bemutatja, hogyan fessünk városrészleteket, utcákat, tereket. A galéria fejezetben pedig a szerző képeiben gyönyörködhetünk,illetve beavat néhány műhelytitkába.

Kollekciók