Ajax-loader

Sztrókay Kálmán könyvei a rukkolán


Sztrókay Kálmán - Ismerkedés ​a csillagokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Az ​ember és a számok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - A ​vegyész versenye a természettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Kémiai ​kísérletek
Ez ​a könyv útmutató és vezető azok számára, akik maguk is el akarnak indulni felfedező útra a kémia végtelen birodalmában. Alig van ma diák, akinek ne volna kedve a kémiai kísérletekre, de vagy egyáltalán nem tud hozzáfogni, vagy hamar megakad, mert nehézségekbe ütközik és megzavarodik.A kémiai kísérletezés nem játék, nem büvészkedés, hanem komoly tanulmány. Ne az legyen a célunk, hogy látványos mutatványokkal elképesszük barátainkat, ismerőseinket, ha számtalan alkalom adódik is a kémiában tréfás vagy szemfényvesztő dolgokra. Igazi célja minden kísérletezőnek az, hogy tanuljon, megismerje a természetet, és különösen a kémia az a tudomány, melyet hiába próbál az ember könyvből megtanulni, - látni, tapasztalni is kell hozzá. Az iskolában is kísérletek kapcsán tanítják a kémiát, de ég és föld különbség van a között, ha csak messziről végignézzük a pompásan kidolgozott és előkészített előadási kísérleteket, melyek mindig sikerülnek, vagy ha mi szerény, sokszor magunk fabrikálta eszközökkel, esetleg néhány kudarc után saját-magunk harcoljuk ki a sikert. Ez minden bizonyára sokkal értékesebb és hasznosabb s még büszkék is lehetünk rá...

Sztrókay Kálmán - Száz ​kisérlet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - A ​technika ábécéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Kisérletezőkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Gauser Károly - Az ​ember és a csillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Még ​száz kísérlet
Sztrókay ​Kálmánnak Say Kornél közreműködésével és rajzaival írt „Száz kísérlet" című könyvét a Könyvnapon olyan nagy érdeklődéssel fogadta a magyar ifjúság, hogy fél évvel az első könyv megjelenése után megírták a folytatását „Még száz kísérlet" címmel. Természetesen ez a cím is úgy értendő, mint az első száz: nem pontosan megszámozott száz kísérlet van benne, hanem ahányat csak akarunk, ezer is, még több is, attól függ, milyen leleményesek vagyunk, mennyire értettük meg lényegét, s mennyire tudunk magunk is meglátni lehetőségeket. Ez a kötet már a haladóknak szól, az elemek a „Száz kísérlet" között találhatók, de szigorúan csak valóban elkészíthető dolgokat írtak le a szerzők, még a mai idők nehezebb „feltaláló" viszonyaival is számoltak. A „Száz kísérlet"-et ezzel a köszöntéssel zárták a szerzők: Jó munkát! Most megismételjük: jó munkát kívánunk az ismeretekre törekvő ifjúságnak, buzgalmuk és szorgalmuk ennek a könyvnek az alapján már középiskolás korukban egyetemi színvonalat érhet el, még jobban fölkészült mérnök-nemzedék alakulhat. A szerzők pedig ezt akarják!

Sztrókay Kálmán - Barkácskönyv
Ez ​a könyv a barkácsolás elemeibe, az asztalos- és bádogosmunkába vezeti be ifjú olvasóit. Ez a két mesterség fordul elő leggyakrabban, ezt a kettőt kell elsősorban a kezdő barkácsnak alaposan elsajátítania. A kitűnő szerző könyve első részében sorra veszi a fa- és fémanyagokat, a különféle szerszámokat s a megmunkálás módjait. Megismertet a gyalulás, fűrészelés, szögelés, enyvezés, lapolás, csapozás, fogazás, festés, lemezvágás, reszelés, szegecselés, forrasztás stb. mesterfogásaival. A sok apró-cseprő tudnivaló és ügyeskedés gyakorlati megvalósítására a könyv második része ad érdekes példákat. Say Kornél tervrajzai segítségével az egyszerűbb barkácsmunkák után valóságos kis remekeket készíthet el az ügyes barkács. Játékvonat, csille, teherautó, vitorlás, kerekeshajó, körhinta, víziturbina, szekrény, polc, virágtartó, bababútor, gyerekszekér pompás tervei között lehet válogatni. A sok remek tervrajz, amelyet tetszés szerinti méretben lehet elkészíteni, önállóságra szoktat, úgyhogy, aki alaposan áttanulmányozta és végigdolgozta ezt a könyvet, abból könnyen válhat valóban mindenhez értő kis ezermester.

Sztrókay Kálmán - Az ​ördög tanul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán - Ásványtan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Mi ​micsoda a fizikában?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - A ​természet titkai nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - Föld, ​víz, tűz, levegő
A ​nyersanyagok hosszú sorát ismerteti ez a könyv. Az első pillanatra talán azt hisszük, hogy egyszerű termésezttudományi ismertetés, a népszerű szerző megszokott, kellemes előadásában. Azonban lapról lapra nő csodálkozásunk, mert az élettelen anyagok egyhangú köréből az egész világra kinyílik látókörünk. A győzelmesen befejezett, iszonyú második világháború egészen új megvilágításban kerül elénk, amikor az egymásután következő fejezetekből igazi képét kapjuk a háborút mozgató tényleges okoknak. A szén fejezetéből megismerjük Anglia egész távolkeleti politikáját. Az olaj fejezetben Amerika hallatlan bősége tárul föl. Mint ismeretlen tényező szerepel a hatalmas Oroszország, az állandó meglepetések lehetőségének kiapadhatatlan forrása. Fölháborodva megértjük e könyvből, miért kellett Németországnak a kisállamok hosszú sorát leigáznia, miért kellett Jugoszlávia, Görögország és nem utolsó sorban Magyarország nyersanyag vagyona esztelen háborúja számára. A néma nyersanyagok ellene vallanak. A világ új rendje és békéje egészen más elvek szerint épült már az utóbbi évtizedekben, mint ahogyan azt Németország meg tudta és meg akarta volna szervezni. A béke feltételei és lehetőségei is kiolvashatók ebből a könyvből, s bámuló csodálkozással kell látnunk, hogy akik most már végérvényesen kezükbe vették a világ ügyét, valóban azok szerint az elvek szerint cselekszenek, ahogy a nyersanyagok tanácsolják.

Sztrókay Kálmán - A ​rádió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - A ​kis hadvezér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sztrókay Kálmán - A ​kis ezermester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Ignác - Sztrókay Kálmán - Cholnoky Jenő - Híres ​feltalálók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók