Ajax-loader

Z. Szabó László könyvei a rukkolán


Z. Szabó László - Hívja várja Győr- Sopron megye
Győr-Sopron megye változatos, szép vidék, része a Kisalföldnek. Területegységei: a folyóvízi üledékkel vastagon fedett Győri-medence, a majdnem Győrig nyúló Pannonhalmi-dombság, a Szigetköz, ez a Duna ágvizeitől át- meg átszőtt szigetvilág, a Rábaköz, a Hanság, ez a valamikori lápos-mocsaras terület, a Fertő-tó környéke és az Alpok idáig húzódó ága, a Soproni-hegység. A megye idegenforgalmi érdekesség. Az elmúlt években két milliónál több ember fordult meg itt. A látogatót kényelmes szállodák, turistaházak, campingek és készítményeikről híres éttermek várják. Nyelv: Magyar Német Szlovák

Z. Szabó László - V. Busa Margit - Kazinczy ​Ferencné Török Sophie levelezése
Ötödik ​kötetét jelenteti meg a Kazinczy Ferenc Gimnázium a Kazinczy-versenyek tiszteletére. Nem csupán azért, hogy valamivel emlékezzen az éppen zajló versenyre, bárha azért tenné, az sem lenne kis cselekedet. Aki e vállalkozást figyelemmel kísérte, észrevehette, hogy egy-egy füzet - terjedelmében egy folyóiratnyi - mindenkor kettős célt szolgált: az anyanyelv gondozására és óvására intette az Olvasót, vagy Kazinczy egyik-másik elfeledett művét igyekezett ismertté tenni. Idei vállalkozásunk sem akármilyen. Kazinczyné Török Sophie barátaihoz írt levelezését ismerteti és közli: ezzel mintegy a Kazinczy-hagyaték további történetére derít fényt. Hogy e levelezés-kötet létrejöhetett, azért sokaknak jár köszönet. Elsősorban V. Busa Margitnak fáradhatatlan kutatómunkájáért, és azért a szívességéért, hogy az általa megtalált leveleket kísérőtanulmányával rendelkezésünkre bocsátotta. Z. Szabó Lászlónak, aki Guzmics Izidornak, a Pannonhalmán élő tudósnak a hagyaték közrebocsátásáért folytatott fáradozásait felderítette. Köszönetet kell mondani a német nyelvű levelek fordítóinak: Bankó Sarolta és Dr. Györkösy Alajosné nyugalmazott gimnáziumi tanároknak, Zsigmondy Árpád könyvtári tudományos főmunkatársnak, valamint a Kazinczy Ferenc Gimnázium tanárainak, Lehnhard Máriának, Miklósy Gyulánénak, Olaszi Imrénének és Szalay Ildikónak. Külön köszönjük a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezetőinek, valamint Pósa Sándor nyomdavezetőnek és szocialista brigádjának a kötet ízléses elkészítéséért. Hérics Lajosné igazgató

Tömböl Teréz - Vajda János - Z. Szabó László - Útmutató ​boncolási gyakorlatokhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Szabó László - Wacha Imre - A ​Kazinczy-versenyek története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Meződy Ö. István - Z. Szabó László - Győr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Meződy Ö. István - Z. Szabó László - Nyugat ​kapujában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Szabó László - Így ​élt Kazinczy Ferenc
"Egy ​század óta akarva-akaratlanul is minden magyar író az adósa" - írta Kazinczyról 1931-ben, halálának századik évfordulóján Halász Gábor, századunk első felének kitűnő irodalomkritikusa. És nemcsak az írók. Ma is adósa mindenki, aki magyarul beszél. Lehet, hogy elfeledtük őt. Könyvei - meglehet - ott porosodnak a könyvtárak polcain. Az iskolákban is ritkán esik szó róla. Pedig az ő harcának eredményeként szólhatunk megfiatalított nyelvünkön. Több mint fél évszázadon át vállalta az irodalmi vezér szerepét, a nyelvújítás kíméletlen harcait, a szépirodalom megteremtésének apostoli munkáját, a szellemi élet szervezését. Börtönt járva, szegénységgel küzdve, de mindig tisztán, igazul.

Z. Szabó László - Kazinczy ​Ferenc
"... ​Tudjátok-e, ki volt önmagának, Magyarországnak s a nemzetközi humanizmusnak és kultúrának ez a Kazinczy?... Szabadkőműves, Martinovics társa, könyörtelen újító, nemzetét ostorozó európai szellem, szociális forradalmár... ha nem is nagy magyar író, de olyan nagy, szomorú magyar ember, hogy összeszorul a szívünk, ha rágondolunk" - így jellemezte Ady Endre 1907-ben. Ma már tudjuk, ha nem is mint író, de mint irodalomszervező, mint a magyar szépirodalom megteremtésének apostola, mint nyelvújító nemcsak nagy volt, hanem óriási. Halász Gábor minden körülírás helyett így summázta Kazinczy jelentőségét: "Egy század óta akarva-akaratlanul is minden magyar író az adósa." De adósa volt az irodalomtörténet is egy teljes pályaképpel, melyet ez a kötet igyekszik pótolni Z. Szabó László Tollából.

Kollekciók