Ajax-loader

Kertész Judit könyvei a rukkolán


Kertész Judit - Spanyol ​nyelvkönyv 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Judit - Cuentas ​pendientes
Kedves ​Nyelvtudásvágyó Olvasó! Könyvünkkel elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szak­nyelvi írásbeli vizsgájának közép-, illetve felsőfokú szakszókincs és nyelvisme­reti tesztjeinek sikeres megoldásához szeretnénk segítséget nyújtani, de ajánl­juk mindenkinek, aki közgazdasági szaknyelvi ismereteit kívánja fejleszteni, vagy éppen elmélyíteni. A tesztkönyv közép- és felsőfokú feladatai megfelelnek a gazdasági szakmai nyelvvizsgák Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és Cl szintjének. Mivel szerzőnk a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szaknyelvi vizsgarend­szerének gyakorló és gyakorlott vizsgáztatója, illetve vizsgaanyag fejlesztője, e feladatokat többéves oktatói és vizsgáztatói tapasztalata felhasználásával állí­totta össze. A tesztek nemcsak szerkezetükben, hanem nehézségi szintjükben is pontosan megegyeznek azokkal a feladatokkal, melyek az OECONOM írásbeli vizsga szaknyelvismereti tesztjét alkotják, szókincse igazodik az OECONOM nyelvvizsga közgazdasági témaköreihez. A megoldókulcson túlmenően egy praktikus spanyol-magyar, magyar-spanyol szakszószedettel is szolgálunk, amely a gyakorlókönyvben előforduló legfonto­sabb szakszavakat, kifejezéseket tartalmazza, így a gyakorlás során észrevétle­nül bővül a szókincs, illetve könnyű az önálló munka, hiszen könyvünk bárhol, bármikor, minden egyéb segítség nélkül is teljes értékűen használható. Csak kézbe kell venni és haszonnal forgatni. Dr. Erdei József a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont vezetője

Kertész Judit - Spanyol ​kisokos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Judit - Spanyol ​magyar képes szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Judit - Spanyol ​nyelvi tesztek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Judit - Kis ​spanyol nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Judit - Rendszeres ​spanyol nyelvtan
A ​könyv a spanyol nyelv iránt érdeklődőknek kívánja feltárni a spanyol nyelv mai rendszerét, a köznyelvben és az irodalmi nyelvben egyaránt használatos nyelvi jelenségekre kiterjedően. Tartalmában és felfogásában a Spanyol Királyi Akadémia leíró nyelvtanára támaszkodik, de figyelembe veszi az újabb kutatási elméleteket és az 1999-ben Madridban kiadott háromkötetes nyelvtan újításait is. Nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy eligazítást nyújtson didaktikus magyarázó szövegek, piktogramok, képletek segítségével a leggyakoribb nyelvi problémák, mindenféle fajta nyelvészeti bizonytalanságok problematikájában, összevetve a spanyol nyelv szerkezetét, sajátosságait a magyarral. Hiánypótló mű az idegennyelv-tanulást segítő könyvek sorában.

Kertész Judit - Spanyol ​nyelvkönyv kezdőknek - munkafüzet
Több ​éves szünet után ismét kapható a spanyol nyelvtanulók közkedvelt tankönyve! Az elsősorban középiskolások és felnőttek számára készült tankönyv (LX-0223) és munkafüzet egymást kiegészítve, hatékonyan alapozzák meg spanyol nyelvtudásunkat, lépésről lépésre segítve hozzá a B1+ szintű nyelvtudás elsajátításához. Az átgondolt és világosan felépített tananyag leginkább szisztematikus magyarázatai és gondosan egymásra épülő feladatai miatt vált közkedveltté, sikerélményt nyújtva a kezdő tanulók számára mind a nyelvtani alapok, mind az alapszókincs elsajátítása terén. A munkafüzet legfontosabb jellemzői: -a tankönyv leckéihez kapcsolódó, világosan egymásra épülő nyelvtani és szókincs-gyakorlatok; -a fokozatosság elvének figyelembevételével, az egyszerűen megoldhatótól a bonyolultabbig kísérő feladatok minden egységen belül; -magyar nyelvről spanyolra fordítás minden lecke végén; -beépített ismétlő gyakorlatok leckéről leckére; -ismétlő, ellenőrző feladatok minden 4. lecke után, amelyek segítségével mindenki folyamatosan ellenőrizheti tudásszintjét; -változatos hallás utáni értést mérő (helyesírási, szövegkitöltős, ún. igaz-hamis stb.) feladatok már a kezdetektől fogva, amelyek alapos felkészülést biztosítanak a középszintű érettségi kapcsolódó feladatához; -a hallás utáni értést mérő feladatok szövegei spanyol anyanyelvi beszélők jól érthető tolmácsolásában hangzanak el a munkafüzethez tartozó CD-n.

Kertész Judit - Spanyol ​nyelvkönyv kezdőknek
Ez ​a nyelvkönyv elsősorban kezdők számára készült. Lehetővé teszi mind a beszédkészség, mind a szókincs, mind a szükséges nyelvtani ismeretek készségszintű elsajátítását. A nagysikerű tankönyv legújabb kiadása. Ez a nyelvkönyv elsősorban kezdők számára készült. Lehetővé teszi mind a beszédkészség, mind a szókincs, mind a szükséges nyelvtani ismeretek készségszintű elsajátítását. Ennek érdekében olvasmányok, szókincsbővítő dialógusok, nyelvtani leírások és gyakorlatok tartalmazzák egy-egy lecke anyagát. Az életszerűbb szituációk megteremtéséhez a könyvben nagy számmal található ábrák, rajzok, képek nyújtanak segítséget. A tankönyv felépítésében "a korlátozott létszámú csoportokban történő nyelvoktatás és -tanulás követelményeit" tartja szem előtt. A kötet végén szótár nyújt további segítséget a tanuláshoz.

Kertész Judit - Rendszeres ​spanyol nyelvtan középfokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók