Ajax-loader

Vas Zoltán könyvei a rukkolán


Vas Zoltán - 888 ​humoros aforizma
Ez ​a könyv egy eddig még meg nem jelent formában tár a Kedves Olvasó elé egy olyan aforizmagyűjteményt - A szellemes ember értelmező szótárát -, melynek 888 darabja hétköznapi életünk több mint 600 kifejezésének magyarázatát alkotja híres, kevésbé híres és ismeretlen személyek szellemes értelmezésében. Olyan életbölcsességeket, mondásokat tartalmaz, amelyekhez nem kell nagy "gondolatátvitel", egyszerűen nevetni kell és kész.

Vas Zoltán - Kossuth Lajos élete I-II.
Tartalom I. kötet Esik eső karikára.... Az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője 11 Fővesztés vádja alatt 79 A Pesti Hírlap szerkesztője 105 Kell lenni pártnak! 142 A forradalom sodrában 197 A függetlenségi harc vezére 359 A tavaszi hadjárat 357 Az ország kormányzója 397 A haza veszélyben! Fegyverre! Fegyverre! 458 Ha még egyszer azt üzeni... Törökországi emigrációban 525 Diadalmas szabadulás 594 A keserű csalódás esztendei 648 "Sírtam, mint egy gyermek" 711 II. kötet "Olaszhoni magyar sereg" Újabb remények kora 7 Csapások kora 97 Dunai Szövetség Konföderáció 199 Annyi áldás szálljon rája... Deák ne feledje! 257 Kossuth vagy Deák? 297 1866. A nemzet tétlenségének tragédiája 344 A Cassandra-levél 412 A kiegyezés megbuktatásáért 497 A függetlenség pártjáért 552 Távol a városok zajától 616 "Irataim az emigrációból" 681 Az utolsó évtized 729 Jegyzet

Vas Zoltán - Hazatérés ​1944
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Zoltán - Annyi ​áldás szálljon rája...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Zoltán - Két ​igaz férfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Zoltán - Akkori ​önmagunkról
1979 ​novemberében jelent meg önéletírásom első része. Most, életem 79. esztendejében befejeztem a második kötetet is. Tanúságot teszek benne viszontagságos életem két periódusáról: a Tanácsköztársaság hősi napjairól és az 1945-1948-ig végzett forradalmi munkánkról.

Vas Zoltán - Minden ​nap egy tanítómester
A ​kötet az év minden napjára az azon a napon született, vagy elhunyt költő, író, képzőművész, filozófus, biológus …, egy-egy gondolatát emeli ki.Mindenkit naponta megajándékoz egy gondolattal, és egy hasznos információval, hiszen – Minden nap egy tanítómester.

Vas Zoltán - Viszontagságos ​életem
Nyugalmazott ​miniszter, író vagyok Tanúságot teszek háromnegyed évszázados viszontagságos kommunista életemről. Pontosabban annak csak 1945-ig terjedő periódusáról. Készül a folytatás is, de ez már egy következő kötet anyaga lesz.

Vas Zoltán - Horthy
A ​két külön kötetben, 1969-ben és 1971-ben megjelent, nagy sikerű Horthy-portré egyesített - és sok jellemző epizóddal bővített - kiadása ez a könyv. A kortárs szól az 1919-es ellenforradalom katonai, politikai, ideológiai megalapozóiról, Horthyról, Bethlenről, Gömbösről, társaikról. A kortárs emlékezik aki tizenhat évet töltött a hírhedt kormányzó börtöneiben, annyira azonban nem elfogult, hogy ne az igazat írja. A tények önmagukért beszélnek: a legfőbb érvek a kíméletlen leleplezésben. A tragikus részletek szereplőinek tettei sokáig maguk után vonják ártalmas következményeiket. Fényképek, kivágott újságlapok, letépett falragaszok, sokáig emlékezetes utcanevek, helységnevek, hóhérnevek a fogékony megfigyelőben még évtizedek múltán is az eleven valóság érzetét képesek felkelteni, megdöbbentő körülményeikkel, sötét hátterükkel együtt. Vas Zoltán is ilyen roppant érzékeny megfigyelő és érvelő. Politikai pályája ugyan - az ellenállás frontján - akkor bontakozott ki, amikor Horthy már rég nem "Őfelsége szárnysegéde", nem is szimbóluma a "történelmi osztályok" megdönthetetlennek tűnt hatalmának, mégis, Horthy szerepét, mely egy jóvágású fregattkapitány kedélyesen-könnyen alakuló katonai pályakezdésétől a nemzet ügyét gyáván, cinikusan eláruló politikai diktátor ténykedéséig ível - ezt az utat is úgy ismeri Vas Zoltán (részint a hírhedt alakok naplóiból, nemrég előkerült dokumentumokból, titkos iratokból), mintha kezdettől minden mozzanatnak szemtanúja lett volna. S nemcsak azokat a hadmozdulatokat eleveníti meg, melyeket Horthy a nyilvánosság színpada számára eszelt ki, hanem azokat a manővereket is, amiket takargatni igyekezett szűkebb környezete, családja előtt. Vas Zoltán számos hazugság eredetére derít fényt. Más és más oldalról közelít a történtek felé, idézi azt a zavaros és ijesztő légkört, amelyben az embergyalázások megestek, sőt az ellenzéki csatározások is nemegyszer az ellenforradalmároknak, fegyveres banditáknak kedveztek. Hogy történhetett mindez? - többek közt erre ad választ az író. Válaszába természetesen belejátszik már az utókor számos felismerése - biztos ítélete - is. így fonódik össze ebben a könyvben a közösség tapasztalata és a személyes élmény, a szenvedélyes oknyomozás és a lehiggadt-bölcs véleménymondás. E könyv esetleg még vitatható pontjait korrigálhatja a szaktudomány, de az író különös tudását, nemegyszer "koronatanúi" hitelét, vallomását nem nélkülözheti. Sőt fontos fogódzóul hasznosíthatja, ha körültekintően pontos magyarázatot kíván adni arra: miféle játszmák, cselvetések eredményeként került a kormányzói székbe - s költözött a Várba - Horthy, akit a közvélemény a "lovas tengerész" címmel ajándékozott meg.

Vas Zoltán - Pozitív ​gondolatok kalendáriuma
A ​könyv nem más, mint egy különleges kalendárium, amelybe híres, ismert és kevésbé ismert személyiségektől gyűjtött össze a szerző pozitív gondolatokat, illetve a pozitív gondolkodásra ösztönző idézeteket, aforizmákat. Ezeket aztán oly módon helyezte el a kalendáriumban, hogy a szerzőjük születési, illetve halálozási évfordulóján szerepeljenek. Hogy ki az a több mint 350 szerző, akit a pesszimizmus ellen vívott küzdelem érdekében sikerült csatasorba állítani, az a gyűjtemény végén található „szerzők mutatójából” kiderül.

Vas Zoltán - Betiltott ​könyvem
„Néha ​hidd el Kádár elvtárs, már azon gondolkodom, helyes-e, hogy hallgatok a tortúráról, amit önéletírásom miatt Aczél Györgytől kiindulóan az utolsó három évben szenvedtem. Egyre fokozódott üldöztetésemet. Emiatt gondolkodom azon, nem kellene-e nyilvánosság elé vinnem ezt a hároméves keserves, végül rendőrségi és bírósági utat, amit végigjártam. Közölnöm kellene Aczél Györggyel folytatott levelezésemet és az ügyemről az iratokat. Azon gondolkodom, hogy minden felelősséget vállalva nem kellene-e kiadatnom külföldön önéletírásomat. Mert nyíltan megkérdezem: kinek érdeke, hogy magyar Szolzsenyicin ügy keveredjék, mert az én türelmemnek és loyalitásomnak Hozzád Kádár elvtárs, és a párthoz – van határa!” (Részlet Vas Zoltán Kádár Jánoshoz írott leveléből, 1974. március 2.) „A kötetet kiadhatatlannak tartom… Problematikus a mű egész történetszemlélete és ez politikailag különösen 1956 értékelésénél válik nyilvánvalóvá…, hogy ti. 1956 októberét ő nem tartja ellenforradalomnak. Éppen ebben van a probléma lényege. Azért nem lehet a könyvet ma publikálni, azért nem lehet azt még rövidítésekkel sem kiadni. A szerző koncepciója ugyanis vörös fonálként végighúzódik egész kötetén, annak minden részletét is érintve.” (Részlet Rényi Péter a Magvető Könyvkiadó igazgatója számára írott lektori jelentéséből. 1984. február 3.) „Nem jutottam sehol az égvilágon előre, teljes mértékben zsákutcában vagyok ezzel a könyvvel. Ami megmondom magának, nem is nagyon idegesít. Tudom, eljön az idő, amikor ez a könyv megjelenik és nagyon hasznos történelmi dokumentum lesz.” (Részlet Vas Zoltánné Kozák Gyulának adott interjújából, 1988. április 21.)

Vas Zoltán - Kossuth ​Lajos élete I-II.
Az ​európai történelem dicső forradalmi korszaka, a "népek tavasza", az 1848-as szabadságmozgalmak s a század második felének élénk, sőt nemegyszer szinte áttekinthetetlenül szövevényes politikai harcai elevenednek meg e könyv lapjain, amelynek központi hőse a magyar történelem egyik legnépszerűbb vezetője: Kossuth Lajos, Élete és munkássága ma is élő, mert olyan események gyújtópontjában állt, amelyek meghatározták és alakították a történelmet. Kossuth sikerekben és bukásokban, beteljesülő és megvalósulatlan reményekben gazdag közéleti tevékenysége során a szerző megjeleníti a kor szinte valamennyi jelentős politikusát, sőt az események menetének megfelelően nemegyszer főszerephez is juttatja őket. Garibaldi és Klapka, Teleki és Cavour, Mazzini és Marx, III. Napóleon, Szemere, Széchenyi és Deák pályafutásának jelentős állomásait csakúgy, mint Kossuth egész életútját dokumentumszerű hitelességgel mutatja be a könyv.

Vas Zoltán - Fuisz Tibor - Privigyei Csaba - Tóth László - Hazai ​ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor-és ivarhatározása
MIT ​NYÚJT EZ A KÖNYV? Tartalmas, hasznos olvasmány bárkinek, akit lenyűgöz a ragadozó madarak szépsége, és szeretné felismerni ezeket a fenséges madarakat akár terepen a távcsövön át, akár gyűrűzőtáborokban! - 35 nappali ragadozó és 12 bagolyfaj - megbízható, terepen és múzeumi példányokon tesztelt határozóbélyegek - néhány újonnan bevezetett, eddig nem használt határozóbélyeg - részletes kor- és ivarhatározás - új kutatások eredményei a ragadozók vedléséről először olvasgatók magyar nyelven - a gyűrűzővizsga hivatalos felkészülési anyaga

Vas Zoltán - Humoros ​kvíz enciklopédia I.
Kedves ​Olvasó! Ebből a könyvből (a címével ellentétben) az általános! műveltségét egyáltalán nem gyarapíthatja. Mivel nincs olyan művelt ember, aki ezekre a kérdésekre bizton helyes választ tudna adni. Úgyhogy tesztelnie vele önmagát, vagy másokat, teljesen felesleges. Ellenben olvasásával kellemes perceket, órákat szerezhet önmagának, vagy baráti társaságának. A könyvben több mint 700 kérdést és humoros feleletet található, amit ha összevetünk az 1:8 arányszámmal, azaz azzal a tudományos ténnyel, hogy 1 perc nevetés 8 perc aktív pihenésnek felel meg, akkor nem kevesebb mint 3200 perc, vagyis több mint 50 kellemes óra éber durmolásra számíthat. Most mondja meg őszintén, hát nem fantasztikus? Arról nem is beszélve, hogy megismerhet néhány teljesen felesleges újdonsült tudományágat, amely szerény elmém szüleménye. Elárulhatom, hogy ebből a könyvből csak egyetlen egy dolgot tanulhat meg: NEVETNI! Az egyszerű hahotától a velőt rázó röhögésig, a „nevetés-skála" minden fokozatát kipróbálhatja. Most joggal kérdezhetné, hogy: - Mire jó ez? - Hát, nem sok mindenre. Csak arra, amire a nevetés szolgál. Vagyis: „ A nevetés dzsem az élet pirítós kenyerén. Dúsítja ízét, óvja a kiszáradástól és könnyíti a megemésztést." Mit is kívánhatnék ezek után önnek, (mivel nem vagyok a nagy szavak ember) mint azt, hogy egész életét ezen könyvem és hasonló könyveim olvasásának szentelje. Vas Zoltán

Vas Zoltán - Cserébe ​a világot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Zoltán - Hamburg ​fia
Hamburgban, ​az ősi kikötővárosban nőtt fel és érlelődött a német munkások világszerte nagy tekintélyű vezetőjévé Ernst Thalmann, akit élete virágjában, több mint tízesztendős magányos rabság után orvul küldött a halálba a Gestapo. Németország történetének legizgalmasabb évtizedei elevenednek meg Vas Zoltán könyvének lapjain, s Thalmann küzdelmes életén keresztül nyerünk bepillantást a lidércnyomásos évekbe.

Vas Zoltán - Horthy, ​vagy a király?
Az ​1969-ben közzétett Horthy-portré folytatása ez a könyv. Amíg előbbi a császári és királyi szárnysegéd karrierjét világítja meg, a mostani 1920 és 1921 történelmi eseményeit öleli fel. Elsősorban azt mondja el: milyen ellenforradalmi körülmények között, fegyveres erőszak alkalmazásával került a kormányzói székbe s költözött a Várba Horthy, akit a közvélemény a ,,lovastengerész" címmel ajándékozott meg. A szerző, aki tizenhat évet töltött az ellenforradalmi rendszer börtönében, személyes tapasztalatai segítségével, illetve sajátos látószögből vizsgálja és hasznosítja a nemrég előkerült dokumentumokat, hajdani titkos iratokat, diplomáciai leveleket. Vas Zoltán ismét sok legendát oszlat szét, nemegyszer épp a kalandorok fennmaradt vagy visszaemlékezésként készült írásaival, naplóival leplezi le a történelmi visszaéléseket. Jól érzékelteti a zavaros és ijesztő légkört, melyben ott erőszakoskodnak még - bár lassan a háttérbe húzódva - a hírhedt különítményesek. Az ellenzéki pártok belső csatározásai ugyancsak Horthyék sötét sikerét mozdítja előbbre. A kormányalakítás körüli machinációk leírásával indul és a második királypuccs elbeszélésével zárul ez a rész. Közben már a bethleni konszolidáció előkészületeiről értesülünk. Főszereplői - Horthy, Bethlen, Gömbös - az ellenforradalmi kurzus katonai, politikai és ideológiai megalapozói.

Vas Zoltán - Őfelsége ​szárnysegéde: Horthy Miklós
"Horthy ​Miklós társadalmában kommunista forradalmár tevékenységemért két ízben álltam rögtönítélő bíróság előtt. Mindkét esetben a magyar és a nemzetközi munkásosztály testvéri együttérző harca mentett meg a kivégzéstől; a Szovjetunió szabadított ki a rabságból. Tizenhat évet és egy hónapot töltöttem Horthy börtöneiben. Érthető, ha elfogult vagyok személyével szemben, de nem annyira, hogy róla és társadalmáról ne az igazat, csakis az igazat írjam. Minek túloznék, amikor a történelmi igazság ereje az, ami leginkább leleplezheti. Könyvem olvasmányossága érdekében mellőzöm az utalást a korszak hatalmas, itt fel nem sorolható irodalmára, a felhasznált számos munkára, folyóiratra, újságra." Vas Zoltán

Vas Zoltán - Tizenhat ​év a fegyházban
Vas ​Zoltán elvtárs könyve "Tizenhat év fegyházban" első ízben 1940-ben, a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának előestéjén jelent meg orosz, majd közvetlenül utána magyar nyelven. Azóta a könyv a Szovjetunióban, Magyarországon és számos más országban egész sor új kiadást ért el, s a dolgozók széles rétegeinél komoly elterjedtségre és népszerűségre tett szert. Mi a magyarázata annak, hogy Vas Zoltán elvtárs könyve aránylag rövid idő alatt ennyire elterjedt és népszerűvé lett?

Kollekciók