Ajax-loader

Simor András könyvei a rukkolán


Simor András - És ​voltak boldog békeidők
_És ​voltak boldog békeidők_ című könyvem a múlt század utolsó évtizedeitől a Tanácsköztársaságig, illetve a rákövetkező fehérterror első hónapjaiig terjedő történelmi időt eleveníti fel - költői eszközökkel. Ám e kötetben szereplő versek és kitalált dokumentumok nem a képzelet szüleményei, minden írás egykori tényekre épül. A hajdani élcversek, a hazai szocialisztikus költészet elfeledett alkotásai, a szocialista tematikájú népköltészet csak könyvtárakban föllelhető darabjai éppúgy ihletői könyvemnek, mint a múlt század végén és e század elején művelt szocializmusellenes ponyvaköltészet fércművei, az utóbbiak szatírái sajátos görbe tükörben villantják fel a korszak harcait, melyeknek tanulságai nagyon is a mának szóló üzenetek. Ismert és feledésbe merült történelmi személyekkel találkozik az olvasó e könyv lapjain, Frankel Leóval és Sárközi Szeráf Ferenccel, Szabó Ervinnel és Suleyman Ibn Inger Abdullahhal, Landler Jenővel és Perényi Jánossal. Leghálásabb azonban azoknak vagyok, akik névtelenül vannak jelen munkámban: a múlt század utolsó évtizedeitől 1920-ig közkatonaként küzdő, a társadalmi igazságosságért harcoló magyar munkásoknak. _Simor András_

Simor András - Így ​élt Korvin Ottó
Hogyan ​lesz egy révedező, költői hajlamú, jómódú polgárifjúból forradalmár, a Magyar Tanácsköztársaság kiemelkedő alakja? Erre a kérdésre kapunk választ ebben az életrajzban, amelynek szerzője Simor András költő és gyakorló pedagógus, aki jól tudja, hogy csak igaz szóval, meggyőződéssel lehet a fiatalokra hatni. Ezért korabeli naplók, jegyzőkönyvek, rendeletek, levelek, Korvin Ottó költői zsengéi és naplója alapján rajzolta meg hőse emberi és emberséges alakját.

Simor András - Derűs ​századvég
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - Fohász ​Prométheuszhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - Ez ​vagyok én
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Korencsy Zsolt - Lizsicsár Éva - Simor András - España
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergelyi Mihályné - Simor András - Spanyol nyelvkönyv II (Gimnázium)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - A ​négylevelű lóhere
Az ​igazi költő akkor is lírai vallomást tesz. ha prózát ír. Simor András apja életének és halálának megidézésével a két műfajt egyesítette, Hősének leveleire, följegyzéseire, irataira támaszkodva. gyermeki érzéseit mégsem titkolva. rejtve. tagadva írja meg korunk kisemberének hétköznapi történetet. amely éppen ezzel a hétköznapisággal: szépségekkel. tragédiákkal. szürke. eseménytelen napokkal és kalandregénybe illő fordulatokkal kerekedik jellegzetes huszadik századi életsorsa.

Simor András - Danyi Gábor - Kovács Andrásné - Táncsics ​Mihály képviselő úr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - A ​Rózsa fivérek
Hogyan ​lesz hivatásos forradalmár két fivér a két világháború közti Magyarországon? Miként állnak helyt elveikért koruk és életük nagy és kis eseményei közben? Hogyan élik mindennapjaikat az állandó üldözöttség és létbizonytalanság idején? Rózsa Richárd és Rózsa Ferenc életét saját írásaik, leveleik, ifjúkori naplóbejegyzéseik, szüleik, húguk, egykori ismerőseik, barátaik és harcostársaik írásai és visszaemlékezései, korabeli napilapok és illegális kommunista újságok cikkei, periratok, jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok segítségével idézi fel a könyv. Rózsa Richárd börtönleveleiben, az illegális Szabad Népet szerkesztő Rózsa Ferenc cikkeiben éppúgy életük és világlátásuk máig ösztönző példája él, miként majdnem két évtizedes családi levelezésükben. A gazdag kortörténeti és személyi forrásanyagra épülő életrajzból két kivételes képességű forradalmár fivér alakját ismerhetik meg a mai fiatalok.

Gerse Károlyné - Simor András - Spanyol ​nyelvkönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - Így ​élt Szamuely Tibor
Szamuely ​Tibor (1890. dec. 27. – Ausztria, 1919. aug. 2.) Életében a "kommunizmus lovagjá"- nak nevezték. 1914-ben, a világháború első évében, a fronton kézírásos vicclapot írva kifigurázza a Monarchia legfőbb hadvezetését. 1919 májusában nyitott hadirepülőgépen repül Budapestről az ellenséges területeken át Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytasson Leninnel... "A forradalom azt jelenti, hogy a hátunk mögött minden hidat elégettünk, nincs hátrafelé út - út csak előre van" - hirdette. 1919. augusztus 2-án halt meg.

Gergelyi Mihályné - Simor András - Spanyol ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simor András - Kik ​örülnek az orgonáknak?
Simor ​András új versei kettős fénytörésben mutatják be a hetvenes-nyolcvanas évek társadalmi valóságából fakadó költői dilemmát, illetve a mindenkori ember mítoszteremtő képzelete mögött álló valóságos lét- és tudatproblémákat, erkölcsi kétségeket és kötelességeket. Költői szemlélete szerencsésen átvészelte a mindennapok nyűgéből következő kiábrándulás, illúzióvesztés és hiábavalóság-képzet nehéz szakaszát, új műveiben a józan mérlegelés, eszméihez és eszményeihez való ragaszkodás, a humánus elkötelezettség alapvetően meghatározó. Elégikus hangú vagy élesen kritikus és gyakran közéleti tárgyú versei mellett meglepően eredetiek a kulturális vagy történelmi élményekből, hatásokból eredeztethető költeményei, amelyek emelkedetten és rendkívül összetetten szólnak sorsdöntő emberi helyzetek kétségeiről és reményeiről.

Kollekciók