Ajax-loader

Fábri Anna könyvei a rukkolán


Fábri Anna - A ​tökéletes vendég, a tökéletes vendéglátó
Bizonyosan ​volt már látogatóban olyan helyzetben, amely nem engedte meg a teljes fesztelenséget. Sőt, az is biztos, mai világunkban előbb-utóbb vendégül kell látnia olyanokat is, akikkel nem csupán a mulatság kedvéért jön össze. S ha ilyenkor a bizonytalanság gyötri, vajon elég tisztelettudó, elég tapintatos, elég szórakoztató tud-e lenni, lapozzon bele ebbe a kötetbe. Ez nem az a könyv, amiből megtanulhatunk helyesen viselkedni, inkább tanulságos és mulatságos olvasmány, amelyben rácsodálkozhatunk elmúlt korok ma is, sőt ma egyre fokozottabban jelen lévő kérdéseire, a társasági élet oly jól ismert helyzeteire. Sok múlhat egy bemutatkozó látogatáson karrierünk szempontjából, s házigazdaként is könnyen "leszerepelhetünk", ha nem ismerjük az életünket talán a törvényeknél is maradandóbban korlátozó, meghatározó társadalmi szabályokat. Ám van-e, aki mindig a helyzethez illő magatartást tudja választani? Ha ön sem e kiváltságosok egyike, találhat a válogatásban megszívlelendő tanácsot arra is, hogyan palástolhatjuk legalább hiányosságainkat. A könyvet azonban leginkább azoknak ajánljuk, akik néhány kellemes órát szeretnének eltölteni egy szórakoztató könyv társaságában.

Fábri Anna - Mi ​ez a valósághoz képest?
Három ​klasszikus életmű – három külön univerzum, hiszen ezek az írók szinte mindenről írnak: életről és halálról, családról és magányról, otthonosságról és idegenségről, politikáról és kertészkedésről, városról, vidékről és természetről, öltözékekről, fényképekről, beszélgetésekről, olvasmányokról … Mi ez a valósághoz képest? Kevesebb is, több is: válogatás, kiemelés – beláthatatlanul gazdag életismeret. Fábri Anna az életművek sok évtizedes, folyamatos újraolvasásának, vizsgálatának tapasztalataival ered e kérdés nyomába.

Fábri Anna - A ​szép tiltott táj felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábri Anna - Mikszáth ​Kálmán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábri Anna - Arany ​idők
Miért ​nevezte "arany idők"-nek gyermekéveit gróf Teleki László (1811-1861), kora egyik legismertebb közéleti szereplője? Boldogság és kötelesség, felfedezés és tanulás, szorgalom és szorongás miként jellemezték felnevelődését? - Fábri Anna új könyve a választ a tiszta jellemű, kiemelkedő értelmű és tragikus sorsú politikus gyermekkori naplójából és apjának korábbi nevelési "Tanácsadás"-ából kiindulva keresi. Ismerteti és elemzi e kiváló református grófi család körültekintő és áldozatos nevelési gyakorlatát. A francia szellemi nagyságokkal érintkező nagyapa, Teleki József idejéig visszatekintően mutatja be a folytonosan megújuló pedagógiai tanokhoz, eszmékhez és helyekhez fűződő szálakat, megjeleníti Pestalozzi és mások nevelőintézeteit és módszereit, illetve Göttingent, a protestáns egyetemi oktatás korabeli fellegvárát, ahol a fiatal grófok és a feladatukra módszeresen előkészített nevelőik nemzedékei tanultak. Kiadatlan levelek, iratok, emlékezések alapján ismerheti meg az olvasó a Teleki család vallási kultúráját, társas életét, otthonait: a sziráki kastélyt és a pesti palotát, olvasmányokat, beszélgetéseket és játékokat, magát a családot, a korán megözvegyült anyát és a gyámot, a jóval idősebb testvért, az Akadémia első elnökét. Kirajzolódik a házi nevelő alakja, feladatköre és neveltjével való bonyolult kapcsolata, valamint az a sokrétű erkölcsi és művelődési eszmény, amely felkészíti a grófi gyermeket társadalmi helyére és hivatására. - A szerző a több évtizedes tudósi-tanári munkája során felhalmozott árnyalt és gazdag korismeretét e különleges könyvben finom beleérző-ábrázoló írásmóddal nyújtja át olvasójának, egyszerre kínálva részletes elemzéseket, összegző értelmezéseket és mához szóló tanulságokat.

Fábri Anna - Hétköznapi ​élet Széchenyi István korában
A ​Corvina Kiadó Hétköznapi élet című sorozatának új kötetében annak az időszaknak – az 1825 és 1848 közötti éveknek – hétköznapjaiba kapunk bepillantást, amelyet reformkorként szokás emlegetni. A korszak legkiterjedtebb hatású közszereplője gróf Széchenyi István volt, aki változásokat kezdeményezett a mindennapi élet csaknem minden területén, és a nyugat-európai viselkedési minták, szokások elterjesztésében, a magyar nyelv hatókörének kiterjesztésében vagy a közlekedés korszerűsítésében senki máshoz nem mérhető eredményeket ért el. A szerző, Fábri Anna történész szót ejt a korabeli Magyarország családjairól, öltözködéséről, lakásairól, ételeiről-italairól, szórakozásairól, vallásáról, munkakörülményeiről, kormányzásáról, társadalmi rendjéről vagy a főváros életéről. Az olvasmányosan megírt szöveget korabeli idézetek és mintegy 250 illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.

Fábri Anna - Ciprus ​és jegenye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábri Anna - Az ​irodalom magánélete
Rendhagyó ​feladatra vállalkozott Fábri Anna nagyszabású és érdekfeszítő esszéjében. A klasszicista kor és a romantika határ-mezsgyéjén létrejött, "kedv és hajlam" szerinti személyes kapcsolatok, az európai minták alapján szerveződő irodalmi szalonok, a társas érintkezés és a társadalmi nyilvánosság új formáinak, erjesztő s korformáló hatásának elemzésével keres és talál magyarázatot a hagyományos kereteket szétfeszítő magyar irodalom funkcióváltására.

Fábri Anna - A ​művelt és udvarias ember
A ​társas viselkedés szabályai a magyar nyelvű életvezetési és illemtankönyvekben (1798-1935). A Mágus Kiadó Élet-Képek sorozatát az a gondolat szülte, hogy egy-egy korszakot bizonyos szemszögből indítva - irodalom, zene, építészet stb. - a korszakok egészére, beleértve az életmódot, a nyelvet, a viselkedést vagy az öltözködést, irányítsa a figyelmet, bemutassa, élővé és emberközelivé tegye. A szöveg és a képek hatására az Olvasó szinte testközelben érezze a kort, melyet bemutat a Kiadó. Az Élet-Képek sorozat köteteinek témái a felvilágosodástól a 20. század közepéig ölelnek fel időszakokat. Íróik többnyire tudósok vagy tudományos újságírók. A sorozat ezen kötete egyben felsőoktatási tankönyv is.

Fábri Anna - Magánélet ​Széchenyi István korában
A ​sorozat izgalmas történelmi intimitások képeskönyve. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi életét: a kor egyszerű embereinek mindennapjait, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözködését, mindezt korabeli képekkel illusztrálva. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.

Fábri Anna - Jókai ​Mór
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábri Anna - Jókai ​- Magyarország
"Jókai ​Magyarországa, ez az egyszerre tágas és szűkös, szabad és kötöttségek által meghatározott, fölemelő és kicsinyességekbe süppedő, építő és ábrándokba merülő regény(ek)beli ország akkor is meghatározza Magyarország-képünket, ha helyesen tiltakozunk ellene. Mert öröklött kép ez, nemcsak saját (olvasói) élményeinkből kibontakozó. Ha tiltakozunk, hát ez ellen az örökség ellen tiltakozunk: az elmúlt nemzedékek Jókaira (is) építő Magyarország-képe ellen. A mindenkori olvasónak persze joga van a saját értelmezéshez, az írónak pedig kijár, hogy friss szemmel olvassák. Nehezen képzelhető el azonban olyan steril elfogulatlanság, amely képes lenne elvonatkoztatni a Jókai-művek mára már évszázados mentalitásformáló szerepétől." (Fábri Anna)

Kollekciók