Ajax-loader

Komáromi János könyvei a rukkolán


Komáromi János - az elvált feleség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - A ​régi szerető
Arra, ​hogy az elbeszélés, a novella, meg a regény valamikor kezdeteiben valóban a szó szoros értelmében "elbeszélés", tehát élőszóval előadott műfaj volt, Mikszáth Kálmán eszméltette rá olvasóit. Sokat írtak már az ő szinte szállóigévé vált "anekdota-szerkezeteiről", s arról is, mennyire beszédszerű az előadásmódja. - Ennek az ízes magyar prózának Mikszáth után Komáromi János az egyik legjobb magyar mestere. Regényeinek olvasása olyan élmény, mintha azt a már-már kiveszőben lévő vidéki emberfajtát hallanánk, aki kifogyhatatlan történeteivel és elbeszélése ötletességével hosszú órákig el tudja szórakoztatni hallgatóit. Mélytónusú, meleg férfihang ez, szemérmesen árnyalt és bujkáló humorral ízes; alkonyat illik hozzá és régi udvarházak pipázója. Csakhogy az igazi mesélőnek nemcsak a hangja élmény, hanem a meséje is! Kevés írónk van, aki a tegnapi Magyarország furcsa és kedves alakjait olyan jól ismerné, mint Komáromi János; remekül ábrázolja őket, s bennük és általuk az egész kort, szépségével és szomorúságával, borús és derűs színfoltjaival. És Komáromi munkásságában is kiemelkedő helyet foglal el "A régi szerető"; egyik legszebb regénye, egyik legnagyobb sikere volt. Új kiadása ismét fölhívja a figyelmet erre a kitűnő elbeszélőre, újra fölidézi mélyzengésű hangját s új olvasókat hódít meg változatlanul friss művészetének.

Komáromi János - Jegenyék ​a szélben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - zágon felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - csatangolás mindenfele
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Játszd ​velünk te is!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Régi ​világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Hé ​kozákok! / Zúg a fenyves
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - ...elrejtett ​szavak
Versek ​arról, amit a versek, ha csak a szavakat olvassuk, sohasem mondanak el.

Komáromi János - Régi ​ház az országútnál
Február ​vége táján volt, amikor - messziről jövet - váratlanul csak belecsap arcunkba az első tavaszelői kis szél. Incselkedve, bolondosan. Olyankor ujjongani szeretnénk minden esztendőben. Messze jártak még a gólyák: valahol Kairó fölött táborozhattak, de Verhó falu árkos részein bujni kezdett már az uj fü. Napok óta olvadt a hó s havas lucsokkal voltak tele az őszi vetések, kertek aljai és a keritetlen udvarok. S ilyen hólé fogta közre azt a magános és elhagyatott házat is, mely egyesegyedül állt az országut szélén, vagy három kődobásnyira vetve ki a faluból. Hidegedő alkonyatra készült. S a hófoltos ház előtt, a szabad udvarrészben, ott állt Mudrony József fuvaros meg a Sanyi fia. A sürvedő messzeség felé hallgatóztak mindaketten, ahonnét panaszra elnyujtott kiáltás hallatszott koronkint. Csak azt nem tudták kivenni hosszabb ideje már: a bárói kert mögött gunnyasztó alsómajorból avagy a Dókus-tanya irányából jön-é az a panaszkodó kiáltozás? Mintha könyörögve hivogattak volna vissza valakit...

Komáromi János - Harangoz ​a mult
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Cs. ​és kir. szép napok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - A ​pataki diákvilág anekdotakincse II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Zúg ​a fenyves
A ​magyar ember ősi anekdótázó elbeszélő kedve Mikszáth óta kevés íróban támadt fel olyan lebilincselő és friss erővel, mint Komáromi Jánosban. Ha az ő regényeit olvassuk, az élőszó ízét érezzük, a mesélő megragadó közvetlenségét s az élőszó művészetét; - Komáromi stílusának az adott különös és rokonszenves eredetiséget, hogy nem írott, hanem beszélt stílus. A "Zúg a fenyves" egyik legszebb munkája, mely hazánk határain túl is elismerést és híveket szerzett az írónak. "Teri" címen jelent meg németül és nagy sikert ért el, úgyszólván hónapokon belül elfogyott. Komáromi magyar olvasótábora is úgy tartja számon ezt a művet, mint elbeszélő irodalmunk egyik komoly és időtálló értékét. Az új magyar kiadás őszinte örömére szolgál a szép magyar szó minden barátjának. Ezzel a regénnyel egy kötetben jelenik meg Komárominak egy másik bájos kisregénye, az "Egy leányért", mely egy meghitt hangulatú történetben azt mondja el, hogyan vívja ki az érvényesülést és a boldogságot az állástalanság sötét esztendőiben egy merész magyar fiú a messzi Dél-Afrika bányáiban. Meleg, családias hangú regény ez, nemes és tiszta írás, s lapjait a magyarságnak az a bensőséges szeretete hatja át, amely oly jellemző Komáromi János minden munkájára.

Komáromi János - A ​nomád
Komáromi ​János (koma) versei az elindulásról, a keresésről, a vándorlásról és a megérkezésről.

Komáromi János - A ​nagy háború anekdótái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Nagy ​leányka, kis legényke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Szülőföldem ​szép határa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Szegénylegények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Távoli ​harangszó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Szép ​vagy, Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lampérth Géza - Rákosi Viktor - Jókai Mór - Komáromi János - Rákóczi ​lobogója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Elment ​a nyár
Gyűjteményes ​kiadás, 7. kötet. Részlet a könyvből (1. oldal): "Mint a harcimén, ha fölnyerit, ugy kordult meg a jegyző gyomra is, mikor tizenegy óra lett, délelőtt. Erről az elnyult, mély és bús korgásról két dolgot tudott meg a jegyző mindennap: először, hogy tizenegy óra van s másodszor, hogy indulni kell a kocsma felé. Mert a nótárius ilyenkor szokta bevenni a napi adagot Gebinél. A jegyző pontot csinált tehát, a tollat kirázta, óvatosan a tintatartó mellé helyezte, először kipillantott az iroda ketrecablakán s utána közömbösen az udvarra lépett. Ezért közömbösen, hogyha véletlenül megpillantja a felesége, valahogy ne fogjon gyanut. Az asszony persze bolond lett volna, ha látta volna is, hogy pontosan a mai napon ne gondoljon semmi rosszat az ő hites uráról. Kilenc év alatt megszokta a jegyzőné, hogy délelőtt kilenc órakor feláll asztalától a jegyző, hogy lábujjhegyen kisurran a kapun s meg se áll a kiskocsmáig, hol Gebi öt krajcárért vesztegeti a snapszocskát, mely ha reszelget is az ádámcsutka körül, de azért megcsiklandozza a fantáziát. Ettől jön aztán aztán az ándung, meg az okos gondolatok. Jól tudta mindezt a jegyzőné s először ha seprüvel fenyegette is a nótáriust, kilenc év óta annyira belefáradt az egyenlőtlen küzdelembe, hogy tavaly óta már nem törődött vele, ha a forgószél viszi is el a falu pennáját. A falu pennája azonban nem tudta ezt s ezért még mindig a bevált rendszer szerint járt el. Először tehát a virágoskert sövényéhez oldalgott, két kezét a nadrág zsebébe mélyesztette és ugy tett, mintha a georginában gyönyörködnék, pedig közben annyira dolgozott a fülével, hogy majd beleszakadt."

Komáromi János - Pataki ​diákok
Komáromi ​János könyve hangulatos emléket állít a sárospataki diákéletnek. Barla Jóska "konyadiák" - azaz elsőosztályos gimnazista - élményeit követve ismerkedhetünk meg a nagyhírű kollégium mindennapjaival, az iskola sajátos hagyományaival, a diákság különös nyelvezetével. S a történet hátterében megelevenedik a Bodrog-parti város, mely nevében és sorsában összeforrott a magyar művelődés református fellegvárával.

Komáromi János - Az ​idegen leány / Reménytelen szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Ordasok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Esze ​Tamás
Történetírásunk ​ma már kiderítette, hogy Esze Tamás csak a felkelés előkészítésében vett részt, mert később a császáriak fogságába esett. 1697-ben mindössze 31 esztendős volt, az író azonban mesebeli öreggé, mindnyájunk apjává formálta alakját, a felkelés többi hősének életét, sorsát is alakította, átformálta a népi mesélők képzelete, s eszerint rajzolta meg őket Komáromi is.Tokaji Ferenc valójában katonailag és politikailag is képzett vezető volt, Szalontay György egyik legforradalmibb alakja volt a felkelésnek, s a fiatal Rákóczi alakjában is inkább a népdalok , mint a történelem Rákóczijára kell ismernünk.

Komáromi János - ...a ​neveddel alszom el
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Szép ​vagy, Magyarország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Komáromi János - Az ​ősdiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók