Ajax-loader

Csókos Varga Györgyi könyvei a rukkolán


Csókos Varga Györgyi - Festékeskönyv
A ​Glia Kft. gondozásában megjelent Festékeskönyv című mű Csókos Varga Györgyi a 82 éves képzőművész-festő, iparművész gazdag munkásságát foglalja össze. A 264 oldalas kemény borítású, fényes papírra nyomott igényes kiadvány nem csupán egy szép, gazdagon illusztrált érdekes könyv, hanem egyben a hagyományos erdélyi-magyar népi értékek átörökítője. A hagyományos népi fonalfestési utasítások és festőnövények bemutatása mellett a régi székelykeresztúri kézirat eredeti másolatát őrzi meg a könyv talán az utolsó pillanatban. Élő néprajzi emlékek és szokások, nyelvi, tárgyi, anyanyelvi és tájnyelvi, a mintakincshez illő, helyszíni kutatás gyűjteménye több mint 150 színes képpel illusztrálva. Nyugat-Európában már korábban, és már Magyarországon is felmerül a mai társadalomban az igény a természetes anyagok, a természetes élet, a vegyszermentes környezet és a hagyományok ápolása iránt. Egyre többen érzik úgy, hogy e globalizálódott, elidegenedett világban meg kell őriznünk értékeinket, a múltban gyökerező hagyományainkat. Mindezt addig tehetjük meg, amíg köztünk élnek e tudás őrzői, azok a szakemberek, akik át tudják adni azt az igényt, tudást, képességet, amit szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek, és egy életen át ápoltak. Csókos Varga Györgyi képzőművész-festő, iparművész, e tudás őrzője. Varázslatos személyisége révén indultak el az országban az amatőr szövő mozgalmak, népművészeti iskolák. A műhelyébe ellátogató több száz fiatal elsajátította a szövés-fonás mesterségét, és a sok-sok játék, kísérlet során megtanulta a székely festékes színeinek növényi festékekkel történő reprodukálását, a festőnövények gyűjtését a természetben, a gyapjú festését. Élete során átfogó kultúrtörténeti kutatásokat végzett, összegezte az irodalomban fellelhető eredményeket: német, olasz, svéd, francia, holland, latin, lengyel, angol, török, finn tanulmányokat dolgozott fel.

Csókos Varga Györgyi - Tárgyi ​anyanyelvünk
Csókos ​Varga Györgyi kötetcíme telitalálat. Fölidézi Kodály híres metaforáját a "zenei anyanyelvről". Valóban, a tárgyaknak is van, lehet anyanyelve. Ez a velük kialakított külön viszonyulásunk. Viszonyulás? Visszanyúlás! Csókos Varga Györgyi ősi tapasztalatainkig. legrégibb hagyományainkig nyúl vissza, hogy az archaikus kultúrából előhozott értékeket a kezünkbe adja. Szövést, szalagfonást, hálókötést, "szerelemvarázsló gyermekjátékot", motívumismeretet. Ez a könyv nemcsak pedagógusok, hanem minden szülő és felnőtt kezébe való. Mindnyájan alkotók lehetünk - ezáltal is nevelünk.

Csókos Varga Györgyi - Etyeki ​képes krónika 1500-1999
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csókos Varga Györgyi - Fonaljáték
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csókos Varga Györgyi - Festés, ​szövés
Örömteli ​időtöltés a régi házi mesterségek felelevenítése. Fiatalok és idősebbek nyári táborokban vagy télen, hagyományőrző szakkörökben megismerhetik a fonalfestés és a szövés fortélyait, hogy öltözéküket tartós és egyéni ízlésű ruhadarabokból állíthassák össze. E könyvből útmutatást kapunk, hogyan készíthetünk a régi festési receptkönyvek tanácsai alapján, ma is föllelhető természetes alapanyagokból méregmentes festékeket házi szükségletre. Ízelítőt ad a szövés, sőt még a szövőszék összeállításának mesterségéből is. Szép szövésmintákat ismertet, melyeket már csak falusi - főként erdélyi - öregasszonyok őrizgettek. A könyv 60 színes illusztrációt tartalmaz.

Csókos Varga Györgyi - Kotta ​és kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csókos Varga Györgyi - Fonás, ​vetés, szövés
A ​fonás és a szövés szerkezete aszerint alakul, hogy öltések vagy emelések, áttevések által keletkezik-e a szövet. Természetesen ezeknek rengeteg átmenete létezett és él a mai népművészetben is. A könyv játékosan tanítja meg az olvasót a szövés, vetés, fonás alapelemeire. "...S miközben játszunk és tanuljuk a régi fogásokat, ötletes megoldásokat a régi ember sokféle szükséglet és mulatságai révén, megértjük, megismerjük ... az emberi művelődés történetét..."

Kollekciók