Ajax-loader

Somos Béla könyvei a rukkolán


Somos Béla - Szakács Béla - Irodalmi ​olvasókönyv 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Szakács Béla - Irodalmi ​olvasókönyv 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Anyám ​könyve
Katona ​József városa Kecskemét, a nagy tiszai árvíz kárvallottjainak községe Sándorfalva, Szilágyi Domokos szülőfaluja Nagysomkút, Déryné és Szabó Lőrinc városa Miskolc, és mindannyiunk Budapestje: a történelem forgószínpadának helyszínei. A csomópontok: 1919, 1944, 1956. Egy sors a huszadik századi hajótörések idején. Egy asszony, akit nem tett csúffá a huszadik század. Idillek és tragédiák között anyánk, aki talpra állt. A róla szóló könyv, amit nem lehetett korábban megírni.

Somos Béla - Toronyiránt
Messze ​tornyokat látogatunk, sok-sok kilométert utazunk, repülünk, vezetünk, hogy a világ egy-egy csodáját saját szemünkkel is lássuk, s vissza tudjunk gondolni rá, fel tudjuk idézni akkor is, ha elfutnak az évek. A templomtornyok a városok és a falvak felkiáltójelei. Segítenek tájékozódni az ismerős vagy ismeretlen világban. S nemcsak térben, hanem időben is támpontot jelentenek, hiszen a helytörténet legjobb ismerői. Hány templomot láttunk, hány templomot ismerünk? Ismerjük városunkat? Ez a kérdés felvetődött a sok éve Budapesten élő és tanító, számos nyelvkönyvet és tankönyvet író tanárban, Somos Bélában is. A kérdésre a választ a városnéző, "helytörténeti", templomokat meglátogató, élményt jelentő séták sora jelenti. Együtt van bennük a szakralitás, az építészet, a művészettörténet, a történelem, a stílustörténet, az esztétikum, a meghittség s az otthonosság érzése. Ismerd meg önmagad! - ajánlották a régi görögök. Ha nem ismerem lakhelyemet, városomat, magamat sem ismerhetem. A helytörténeti indíttatású útjain a szerző nem volt egyedül. Alkotótársa lett a sétákon a remek fotókat készítő Landgráf Katalin. A könyv - tekintsük útikönyvnek - alkotói úgy vélik, hogy kedvet ébresztenek az olvasókban a városnéző kiránduláshoz, ezekhez az utakhoz nyújtanak segítséget, s kívánnak jó kedvet, jó időt!

Somos Béla - Hódi Gyuláné - Irodalom ​9.
A ​tankönyvcsalád kötetei egyszerre tesznek eleget az ismeretközlés és a kompetenciafejlesztés feladatának. A szerzői ismeretközlő szövegek mellett áttekinthető táblázatok, igényes képanyag segíti a megtanulandó ismeretek befogadását, elmélyítését, továbbgondolását. Az egyes témák feldolgozását problémaközpontú, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az elemző- és vitakészség fejlesztését előtérbe helyező feladatok segítik. A rendszerezés, összefoglalás minden esetben vázlat, illetőleg táblázatok segítségével történik. A tankönyvekhez - évfolyamonként - bőséges szemelvényanyagot tartalmazó szöveggyűjtemények készültek.

Somos Béla - 10. ​évfolyam - Szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Hódi Gyuláné - 9. ​évfolyam tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - 9. ​évfolyam - munkafüzet
Az ​Irodalmi atlaszkönyvek munkafüzetében szövegértési-szövegalkotási feladatsorok és a tanult ismeretanyag feldolgozását segítő fejezetek követik egymást. A kommunikációs modulok felváltva közölnek fele részben szépirodalmi, fele részben ismeretterjesztő szövegeket. Minden feladatsor új bázisszöveget dolgoz fel ahhoz kapcsolódó feladatok révén. A feladatok részben szövegértési, részben szövegalkotási jellegűek. Kérdéseik algoritmikus sorozatokat alkotva a szó, a mondat, a szövegrész, a forma és a tartalom kérdésköréhez kapcsolódnak, a konkrét tevékenység azonban mindig más. A megszerzett ismeretek megszilárdítását segítő fejezetek feleletválasztásos kérdéssorokkal teszik mérhetővé a tudást. Ha a tanuló kitölti a fejezetzáró "totószelvényt", maga is felmérheti: hány négyzet maradt üresen, hányat töltött ki bizonytalankodva s hányat "biztos kézzel".

Békéssy Gábor - Mezei Lajos - Somos Béla - 1000 ​szó magyarul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Hódi Gyuláné - 10. ​évfolyam tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók