Ajax-loader

Szvámi Vivékánanda könyvei a rukkolán


Szvámi Vivékánanda - A ​cselekvés és a szeretet jógája
A ​cselekvés útja mint spirituális ösvény könyvsorozat jelen kötete a hindu vallás tanításaiba nyújt betekintést Szvámi Vivékánanda művein keresztül. Vivékánanda (1863-1902) az indiai vallásbölcselet magyarul eddig kiadatlan klasszikusa, aki elsőként közvetítette a hindu filozófia tanításait és a jóga gyakorlati útmutatásait a nyugati világ számára. Hazájában alakja legendává vált, szellemi hagyatéka pedig a világszerte kibontakozó jógairodalom egyik alappillérének bizonyult. Mestere Srí Rámakrisna volt, akit mindmáig India egyik legnagyobb szentjeként tartanak számon. A könyv elején Rámakrisna és Vivékánanda életét és korát bemutató, fényképekkel illusztrált életrajz kap helyet. A mester és a tanítvány életútja, megvilágosodásuk története példát mutat arra, hogyan valósulnak meg, miként törnek utat maguknak a vallási tanítások az erre valóban fogékony emberek életében. Ezután Vivékánandának a karma-jógáról, a cselekvés ösvényéről szóló előadássorozata következik, amelynek alapgondolata, hogy a mindennapi életünkben adódó feladatok, konfliktusok, örömök és bánatok eszközként szolgálhatnak arra, hogy szellemi utunkon haladjunk - amennyiben megfelelően viszonyulunk hozzájuk. A kötetet filozófiai tárgyú előadások zárják, amelyekben a szerző a hindu filozófia szentiratai, az upanisadok bölcsességéből kiindulva az emberi lét alapproblémáit tárgyalja: Hogyan szerezhetünk tudást a világ valódi természetéről, megszabadulván ezzel a szükségszerűen szenvedést okozó illúzióktól? Miként gyakorolhatjuk a kötöttség nélküli cselekvést és válhatunk valóban szabaddá? Hogyan tapasztalhatjuk meg, a szeretet jógáját gyakorolva, Isten jelenlétét és juthatunk el ezen keresztül a minden létezőt magában foglaló egyetemes szeretethez

Szvámi Vivékánanda - Rádzsa-jóga
A ​jóga az egyik legteljesebb, legegyetemesebb rendszer, amely átfogó képet nyújt az életről, az emberiségről, a többi élőlényről és az egész világegyetemről. Egyetemes elv, a személyiség fejlesztéséhez szükséges technikák és módszerek rendszere és mindenféle dogmától mentes spirituális út is egyben. Azt tanítja, hogy az élet valamennyi fent említett vonatkozása elválaszthatatlanul összefügg, és hogy csak akkor csillapíthatjuk a tudás és az örök boldogság iránti szomjunkat, ha felismerjük és megtapasztaljuk a teljességet. A jóga mindenekelőtt gyakorlati út, amelyen mindent magunknak kell elérnünk és megvalósítanunk. Több jógaút létezik, ezek azonban elválaszthatatlanok egymástól. A rádzsa-jóga a meditáció ösvénye, a kalandozó gondolatok, végső soron a teljes elmeműködésünk feletti kontroll elérésének útja. A rádzsa-jógát "királyi jógának" is nevezik, mert a védikus írások jógával foglalkozó részeit rendszerbe foglalva jól értelmezhető képet nyújt a jóga teljes folyamatáról. Az ősidők óta meglévő tudást a bölcs Patandzsali összegezte _Jóga-szútra_ című művében az i.e. IV. században, melyben nyolc lépcsőjét emelte ki az úgynevezett "jóga-létrának". Ezen a jóga-létrán felfelé lépegetve az ember elérheti vágyott céljait, a lélek transzcendentális tudatának felébresztését és az anyagi kötőerők fölé való emelkedést. Vivékánanda immár klasszikussá vált könyvének első része a rádzsa-jógával kapcsolatos tanításait tartalmazza, a másodikban pedig Patandzsali Jóga-szútráinak fordítását és magyarázatait találjuk. Vivékánanda a fordítás során a szöveg lényegét igyekezett megragadni és meglátásait közérthető nyelven próbálta átadni az olvasóknak, bevezetést nyújtva ezzel az elme feletti uralkodás művészetébe.

Kollekciók